Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Wetenschap

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

Emilie Kannekens & Nico van Eijk

Download article
Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacy­ handhaving Wetenschap Emilie Kannekens Nico van Eijk Privacyhandhaving1 vindt in Europa vrijwel uitsluitend plaats door n­ ationale privacytoezichthouders. Zij passen primair sectorspecifieke regulering toe gebaseerd op de Europese Privacyrichtlijn.2 De verant­ woordelijkheid ligt primair bij de onafhankelijke nationale privacy­ toezichthouders. In de Verenigde Staten wordt op federaal niveau ­privacy vooral gehandhaafd door de Federal...
Mediaforum 2016 / 4
1
Inhoud 2016 / 4
2
Opinie
Big Data in een vrije en veilige samenleving
Ernst Hirsch Ballin
3
Wetenschap
Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving
Emilie Kannekens & Nico van Eijk
4
Wetenschap
De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep
Bernt Hugenholtz
5
Documentatie
Rechtspraak | Binnenland
Laura Broers, Tineke van de Bunt, Daan van Eek, Jurian van Groenendaal, Jasper Klopper en Floor May. Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma
6
Jurisprudentie
Nr. 10 - EHRM 22 maart 2016, Pinto Coelho/Portugal & EHRM 29 maart 2016, Bédat/Zwitserland
m.nt. W.F. Korthals Altes
7
Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Amsterdam 24 februari 2016, Eisers/De Staat der Nederlanden
m.nt. P.J. Kreijger