Colofon

Mediaforum wordt in opdracht van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) uitgegeven door uitgeverij deLex en verschijnt zes maal per jaar. 

 

Bestuur VMC: mr. O.M.B.J. Volgenant (voorzitter),
mr. J.J.R. Lautenbach (penningmeester), mr. M. van Waveren
(secretaris), mr. S.A. Kooter, prof. dr. T. McGonagle, mr. G.M. Nühn, mr. M.P. Schreurs, mr. J.V. Willems

 

Citeertitel

Artikelen e.a.: bijv. Mediaforum 2022-1, p. 2-4

Jurisprudentie: bijv. Mediaforum 2022-1, nr. 1

 

Redactie

De redactie bestaat uit:

 • prof. mr. G.P. van Duijvenvoorde
 • mr. M.J. Geus
 • mr. W.F. Korthals Altes
 • mr. P.J. Kreijger (voorzitter)
 • mr. Q.R. Kroes (voorzitter)
 • mr. A.J. Nieuwenhuis
 • mr. O.G. Trojan
 • mr. C.J. Wolswinkel
 • prof. mr. G.J. Zwenne

Redactie Documentatie

De redactie van de documentatierubriek wordt gevormd door:

 • mr. H. van Lith
 • mr. G. Nühn
 • mr. M. Poulus
 • mr. L. Rutgers
 • mr. M. Teunissen
 • mr. J.J.H. Vos

En is onder eindredactie van:

 • mr. J. Roelofs
 • mr. A.B. Sixma

Redactiesecretariaat/eindredactie

Voor verdere inlichtingen, auteursinstructies of om een conceptartikel aan te bieden kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris:

 

Maria Streppel, mstreppel@delex.nl

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

 

Uitgever

Uitgeverij deLex B.V.

Claudia Zuidema, czuidema@delex.nl

Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam

 

Abonnementen & lidmaatschap

Abonnementen worden per jaargang (januari-december) afgesloten. Opzegging dient te geschieden uiterlijk op 1 december van het lopende abonnementsjaar; bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voortgezet.

 

Leden VMC: Abonnement inbegrepen bij het lidmaatschap. Kosten lidmaatschap inclusief abonnement per lid per kalenderjaar:

 • Mediaforum in print
  • € 75 (voor studenten, wordt na 2 jaar omgezet naar een regulier abonnement) 
  • € 155 (voor natuurlijke personen)
  • € 280 (voor rechtspersonen)
 • Mediaforum als pdf:
  • € 110 (enkel voor natuurlijke personen)

Tussentijdse wijzigingen van abonnementsvormen zijn niet mogelijk. Aanmelding, afmelding, adres-, of naamswijziging via vmc@mediaforum.nl

 

Niet-leden: Niet-leden van de VMC kunnen ook Mediaforum ontvangen. Kosten: € 150 per kalenderjaar. Buitenland abonnee's betalen € 65 verzendkosten. Aanmelding, afmelding, adres-, of naamswijziging voor niet-leden via service@delex.nl

 

Losse nummers: Verkrijgbaar bij de gespecialiseerde boekhandel of te bestellen bij deLex (€ 25) via service@delex.nl. 

  
What do you want to do ?
New mail<textarea id="mailtovenstercopyToTextArea"></textarea>