Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)

De Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) is op 26 februari 1988 in Amsterdam opgericht. De leden van de vereniging zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, het reclamewezen, de (semi)overheid, de journalistiek, de omroep, de advocatuur, de rechterlijke macht en de universitaire wereld (docenten en studenten). De VMC stelt zich ten doel de bestudering van juridische vraagstukken op het gebied van de massamedia en de telecommunicatie. Zij hoopt door haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de vrijheid van meningsuiting en (in ruimere zin) de informatievrijheid, vrijheden die steeds ter discussie staan.

 

Onderwerpen waarmee de VMC zich bezighoudt, zijn o.m. de regulering van publieke en commerciële omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Hoog op de agenda staan ook enkele internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU. 

 

De VMC houdt o.a. studiemiddagen, laat preadviezen schrijven en geeft het tijdschrift Mediaforum uit.

 

Bestuur

Het bestuur van de VMC bestaat uit:

 

- Mr. O.M.B.J. Volgenant (voorzitter)

- Mr. J.J.R. Lautenbach (penningmeester)

- Mr. M. van Waveren (secretaris)

- Mr. M. Blokland,

- Mr. J.J. Feenstra

- Mr. A. Groothuis

- Mr. F. Jensma

- Mr. J.V. Willems

 

Erelid: Mr. W.F. Korthals Altes

 

De VMC is bereikbaar per e-mail: vmc-secretariaat@xs4all.nl

 

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden als lid van de VMC (€ 155 per jaar voor natuurlijke personen; € 75 voor studenten en € 280 voor rechtspersonen) door een email te sturen naar vmc-secretariaat@xs4all.nl (ook voor wijzigingen en opzeggingen). Een studentenlidmaatschap wordt na 2 jaar omgezet naar een regulier lidmaatschap. Opzegging uiterlijk 1 december.

 

VMC/VvM Studiemiddag

Disruptors (Google, Facebook, Booking, etc.) reguleren: verleden en toekomst

 

Vrijdagmiddag 29 november 2019, 14.30-17.00 uur (inloop 14.00 uur)

Instituut voor Informatierecht (IViR), Nieuwe Achtergracht 166

1018 WV  Amsterdam (gebouw REC-A, IViR Room, 5e verdieping)

 

De technologische revolutie zet nog altijd door. Tal van industrieën worden erdoor getransformeerd en bestaande structuren worden op hun kop gezet. De disruptie die dat creëert, leidde er de afgelopen jaren toe dat de vormgeving van het mededingingsbeleid en van de communicatie- en mediaregulering hoog op de agenda van de Europese Commissie stond. Daar hebben jullie onder meer over kunnen lezen in het artikel ‘Disruptors reguleren? Vormgeven aan Europese communicatie- en mediaregelgeving en mededingingsbeleid in een nieuw tijdperk (deel 1)’, in Mediaforum 2019-4. Nu de nieuwe Europese Commissie aan het begin staat van een nieuw mandaat van vijf jaar, blikken we tijdens de studiemiddag terug en vooruit op de ontwikkelingen in Brussel. We onderzoeken ook hoe de Nederlandse overheid die ontwikkelingen vormt, en waarom.

 

Bestuurslid Jolize Lautenbach (NautaDutilh) zit de bijeenkomt voor. De volgende experts zullen ons vertellen wat de redenen zijn om disruptors te reguleren, en welke initiatieven daarvoor zijn genomen of worden overwogen:  

 

⦁    Joost Poort, universitair hoofddocent bij het IViR en mede door zijn multidisciplinaire onderzoeken een toonaangevend econoom, zal een inleidende schets geven over de politieke aandacht en wetenschappelijke inzichten die bijdragen aan de toenemende regulering van disruptors en nieuwe digitale diensten;

⦁    Willem Verschoor, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zal uitleggen wat er in de recent aangenomen platform-to-business verordening wordt geregeld, en waarom. Als onderhandelaar namens Nederland voor deze verordening heeft hij daar een unieke visie op. Daarnaast zal hij vertellen wat de Nederlandse overheid verder nog probeert te bereiken in de regulering van zogenaamde ‘gatekeepers’, en waarom.

⦁    Bart Noé, coördinerend adviseur bij de Autoriteit Consument en Markt, zal ons vertellen over hun activiteiten op het gebied van de digitale economie, zoals het onderzoek naar app stores, en welke prioriteiten zij voor de komende jaren verwacht bij andere toezichthouders binnen de EU en in Brussel.

 

De studiemiddag begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en wordt rond 17.00 uur afgesloten met een borrel. De bijeenkomst vindt plaats in de IViR Room, gelegen op de vijfde verdieping van het gebouw van de UvA-rechtenfaculteit (Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV  Amsterdam, gebouw REC-A). Bereikbaar via de metro (station Weesperplein) en tramlijnen 10 en 7.

 

Voor deze VMC Studiemiddag zijn ook de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht uitgenodigd. Aanmelding kan per e-mail: vmc-studiemiddag@xs4all.nl

Toegang is voor VMC en VvM-leden gratis. Niet-leden betalen € 20. De IViR Room is ruim, maar het aantal plaatsen is niet onbeperkt. Bij te veel aanmeldingen kunt u op een wachtlijst worden geplaatst.

 

Indien u advocaat bent, krijgt u ter plekke een deelnamecertificaat om de gevolgde studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.

Voorafgaand aan het inhoudelijk programma vindt om 14.15 uur een algemene ledenvergadering plaats. De stukken hiervoor worden op een later tijdstip rondgestuurd.