Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)

De Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) is op 26 februari 1988 in Amsterdam opgericht. De leden van de vereniging zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, het reclamewezen, de (semi)overheid, de journalistiek, de omroep, de advocatuur, de rechterlijke macht en de universitaire wereld (docenten en studenten). De VMC stelt zich ten doel de bestudering van juridische vraagstukken op het gebied van de massamedia en de telecommunicatie. Zij hoopt door haar activiteiten een bijdrage te leveren aan de vrijheid van meningsuiting en (in ruimere zin) de informatievrijheid, vrijheden die steeds ter discussie staan.

 

Onderwerpen waarmee de VMC zich bezighoudt, zijn o.m. de regulering van publieke en commerciële omroep, de juridische positie van journalisten en programmamakers, reclameregels, onrechtmatige uitlatingen, de regulering van de nieuwe informatiediensten en de liberalisering van de telecommunicatiemarkt. Hoog op de agenda staan ook enkele internationale kwesties, zoals grensoverschrijdende omroep, de verdeling van frequenties, de plaatsing van satellieten en de discussies in het kader van de Europese Unie, de Raad van Europa en de ITU. 

 

De VMC houdt o.a. studiemiddagen, laat preadviezen schrijven en geeft het tijdschrift Mediaforum uit.

 

Bestuur

Het bestuur van de VMC bestaat uit:

 

- Mr. O.M.B.J. Volgenant (voorzitter)

- Mr. J.J.R. Lautenbach (penningmeester)

- Mr. M. van Waveren (secretaris)

- Mr. S.A. Kooter

- Prof. dr. T. McGonagle

- Mr. G.M. Nühn

- Mr. M.P. Schreurs

- Mr. J.V. Willems

 

Erelid: Mr. W.F. Korthals Altes

 

De VMC is bereikbaar per e-mail: vmc@mediaforum.nl

 

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden als lid van de VMC (€ 155 per jaar voor natuurlijke personen; € 75 voor studenten en € 280 voor rechtspersonen) door een email te sturen naar vmc@mediaforum.nl (ook voor wijzigingen en opzeggingen). Een studentenlidmaatschap wordt na 2 jaar omgezet naar een regulier lidmaatschap. Opzegging uiterlijk 1 december.