Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1907 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Inhoud 2023 /2

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Opinie
Demonstratierecht onder druk, ook online

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Wetenschap
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 2)

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Opinie
Aan de slag met de Code voor Duurzaamheidsreclame: een goed begin is het halve werk!

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Rotterdam 14 december 2022, Landgoed Prattenburg/Koninklijke KPN

PDF
Mediaforum 2023 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - CBb 20 december 2022, Kink FM/ Minister van EZK

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Inhoud 2023 / 1

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Opinie
Europese rechters bepalen kader van hun uitingsvrijheid

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Rechtspraktijk
Voorstel voor de Europese Dataverordening: sluitstuk van een tussentijdse reguleringsrevolutie

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Verslag
VMC Studiemiddag – De houdbaarheid van het publieke omroepbestel

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - EHRM 15 september 2022, Rabczewska/ Polen

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 26 april 2022, Polen/Europees Parlement en Raad van de EU

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 7 oktober 2022, X/ROC Nijmegen

PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Noord-Holland 28 december 2022, Hendriks/Unibail Rodamco Nederland Winkels B.V

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Inhoud 2022 / 6

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Opinie
Vrijheid van meningsuiting en betoging in de waagschaal?

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Wetenschap
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 1)

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Wetgeving
De uitspraak C-817/19 van het HvJ EU inzake de PNR-richtlijn en de gevolgen voor nationale implementatiewetgeving en in het bijzonder de Nederlandse PNR-wet

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Opinie
Europese Media Freedom Act zegen of vloek?

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 14 • HvJ EU 21 december 2021, Gtflix Tv/DR

PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 15 • ABRvS 27 juli 2022, VoetbalTV

PDF
Mediaforum 2022 / 5

Inhoud 2022 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Opinie
Dataoverdaad – respect van én voor de rechter

Drie artikelen die in dit nummer van Mediaforum zijn opgenomen, vormen bewerkingen van presentaties die op 17 juni 2022 in Tilburg zijn gehouden tijdens het congres ‘Wet open overheid: game changer voor bestuur en burger’ ter afsluiting van het NW...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Maatwerk op grond van de Wet open overheid

Maatwerk op grond van de Wet open ­overheid Rechtspraktijk Nina Bontje Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur Wob. Doel van de Woo is, kort gezegd, om overheden transparan...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens

Een blik op de openbaar­ heid van overheids­ informatie over de grens Rechtspraktijk Annemarie Drahmann en Louis Honée Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. T...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
De implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht?

De implementatie van de E ­ uropese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht Rechtspraktijk Johan Wolswinkel De Wet open overheid heeft dit voorjaar de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. Deze nieuwe wet moet ee...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep

Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep Rechtspraktijk Wouter Hins Volgens artikel 2.3, lid 2, van de Mediawet moet de Raad van Bestuur van de NPO een gedragscode opstellen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de eigen ...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, L ­ otte ­ utgers, Merel Teunissen en Joris Vos. R Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - Rb. Limburg 23 mei 2022, NPO nog steeds niet (volledig) te ‘Wobben’

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 NPO nog steeds niet volledig te ‘Wobben’ Rechtbank Limburg 23 mei 2022 ECLI:NL:RBLIM:2022:3990 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 mei 2022 in de zaak tussen Het beroep 4.  Met het bestreden besluit kan eise...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Themanummer Wet open overheid
Inhoud 2022 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Opinie
Telecommunicatierecht voor de happy few?

Telecommunicatierecht voor de happy few In december 2018 is de “European Electronic Communications Code”, ook bekend als de “Telecomcode”, in werking getreden. De Telecomcode heeft het Europese regelgevend kader over de hele linie gewijzigd en had...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
Mediadiensten en connectiviteit in het licht van de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet

Rechtspraktijk Mediadiensten en Gera van Duijvenvoorde c ­ onnectiviteit in het licht van de implementatie van ­ de Telecomcode in de Telecommunicatie­ et w Internettoegang en toegang tot media zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Er worden steeds meer...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
De eindgebruikersverplichtingen in de Telecomcode: wetgeving met een gebruiksaanwijzing

De eindgebruikers­verplichtingen in de Telecom­ ode: wetgeving c met een gebruiksaanwijzing Rechtspraktijk Hanneke Kooijman De Telecommunicatiewet bevatte al een groot aantal verplichtingen gericht op de bescherming van eindgebruikers, en dat aa...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Verslag
Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act

Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act Verslag Lotte van den Bosch ‘A landmark initiative.’1 Zo omschreef de Europese Commissie dat wat Ursula von der Leyen in haar State of the Union in 2021 opwierp als de nieuwe European Media F...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - EHRM 1 maart 2022, Kozan/Turkije

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1 maart 2022 Application no. 1669519 En l’affaire Kozan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, s ­ iégeant en une Chambre composée de: Jon Fridrik Kjølbro, président, Carlo ...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Amsterdam (vzr.) 16 maart 2022 en Rb. Amsterdam (vzr.) 29 april 2022, Juicechannels

Rechtbank Amsterdam vzr. 16 maart 2022 Famke Louise­ Roddelpraat IEF 20600 ECLI:NL:RBAMS:2022:1239 en Rechtbank Amsterdam vzr. 29 april 2022 Life of Yvonne ECLI:NL:RBAMS:2022:2347 RECHTBANK AMSTERDAM 16 MAART 2022 Vonnis in kort geding in de zaak...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 12 - Rb. Amsterdam (vzr.) 1 december 2021, Erven X/Microsoft Ireland

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 ErvenXMicrosoft Ireland Rechtbank Amsterdam vzr. 1 december 2021 ECLI:NL:RBAMS:2021:7090 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. eiser 1, wonende te woonplaats, 2. eiser 2, wonende te woonplaats, 3. eiser 3, wone...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Inhoud 2022 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Opinie
Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg?

Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg Opinie Willem F. Korthals Altes Het uitlekken naar Politico van een concept-uitspraak van het U.S. Supreme Court in de door dit college behandelde abortuszaak heeft vooral ophef veroorzaakt vanwege de daa...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Rechtspraktijk
Persvrijheidsmonitor 2021

Persvrijheidsmonitor 20211 De persvrijheid staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland is Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle sprake van een neerwaartse trend. Nederland daalde voor het derde jaar op rij een plekje op de jaarlij...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma. EHRM 24 maart 2022, nr. 538610, Zayidov Azerbeidzjan Rechtspr...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HR 22 april 2022, Verstappen/Picnic

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6 VerstappenPicnic Hoge Raad 22 april 2022 IEF 20670 ECLI:NL:HR:2022:621 In de zaak van 1. Max Emilian VERSTAPPEN, wonende te Monte Carlo, Monaco, hierna: Verstappen, 2. MAVIC S.À.R.L., gevestigd te Luxemburg, Luxe...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Den Haag 7 december 2021, Radio Vahon/Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 7 Nr. 7 Radio VahonCommissariaat voor de Media Rechtbank Den Haag 7 december 2021 ECLI:NL:RBDHA:2021:13591 Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, te Den Haag, eiseres en Commissariaat voor de Media, ver...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Rotterdam 5 april 2022, De ondoordachte pogingen Willem Engel tot zwijgen te brengen

De ondoordachte pogingen Willem Engel tot zwijgen te brengen Rechtbank Rotterdam 5 april 2022 ECLI:NL:RBROT:2022:2552 beslissing op vordering opheffing schorsing van de voorlopige hechtenis van de raadkamer d.d. 05 april 2022 artikel 82 Wetboek...