Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1950 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Opinie
Wie beslist of Trump weer online mag?

Wie beslist of Trump weer ­online mag Opinie Anke Strijbos De gebeurtenissen in de Verenigde Staten in de eerste week van dit jaar hebben een interessante kwestie blootgelegd. Opgeruid door President Trump, bestormden honderden gewapende volgeli...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Rechtspraktijk
De nasleep van Schrems II houdt niet over – De gevolgen van de uitspraak van het HvJ EU in Schrems II en de daaropvolgende (concept) aanbevelingen van de EDPD onder de loep genomen

De nasleep van Schrems II houdt niet over Rechtspraktijk Chloë Baartmans en Manuela Cox De gevolgen van de uitspraak van het HvJ EU in Schrems II en de daaropvolgende ­ oncept ­ anbevelingen van de EDPD onder c a de loep ­ enomen g Het is bijna ...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Rechtspraktijk
Openbaarheid en auteursrecht anno 2021

Openbaarheid en auteursrecht anno 2021 Rechtspraktijk Paul Kreijger De verhouding tussen de Wet openbaarheid van bestuur en de Auteurswet is in 2020 in nieuw licht komen te staan als gevolg van enkele boeiende uitspraken uit Den Haag en Luxembur...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

In memoriam Jan de Meij 1938 – 2020

In Memoriam Jan de Meij 1938 – 2020     Op Oudejaarsdag 2020 overleed emeritus hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht Jan de Meij op 82-jarige leeftijd. Hij was van 1983 tot zijn emeritaat in 2003 verbonden aan de toenmalige vakgroep s...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Opinie
Met de jaren komt … openbaarheid? Tijd om het Tromsø-Verdrag te omarmen

Met de jaren komt
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Verslag
Duurzaamheid in de reclame – Verslag van de najaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht, gehouden op 8 oktober 2020

Duurzaamheid in de reclame Verslag van de najaarsvergadering Verslag Anne-Jel Hoelen en Joep Looze van de Vereniging voor Reclamerecht, gehouden op 8 oktober 20201 Duurzaamheid is niet alleen een trend maar ook gewoon noodzakelijk. Althans, wann...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Rechtspraak / binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn en Merel Theunissen. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 28 oktober 2020, Auteursrecht en procesdossier

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Auteursrecht en procesdossier Hof van Justitie EU 28 oktober 2020 IEF 19542 ECLI:EU:C:2020:863 In zaak C
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - ABRvS 30 september 2020, Medice

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30 september 2020 IEF 19451 ECLI:NL:RVS:2020:2302 Uitspraak op het hoger beroep van: Medice Arzneimittel Pütter GmbH Co. KG hierna: Medice, gevestigd te Iserlohn Duitsland, appellante, tegen de uitspraa...
PDF
Mediaforum 2021 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - ABRvS 2 september 2020, NPO niet te ‘Wobben’

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 2 september 2020 ECLI:NL:RVS:2020:2108 en 2109 Uitspraak op het hoger beroep van: appellante, wonend te woonplaats, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 13 augustus 2019 in zaak nr. 1...
PDF
Mediaforum 2021 /

Rechtspraak / binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Lotte Rutgers en Merel Theunissen. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2021 /

Inhoud 2021 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Pro...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Inhoud 2020 / 6

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Opinie
Nobele frequenties

Nobele frequenties Opinie Johan Wolswinkel Op 10 december is de Nobelprijs voor de Economie1 uitge­ reikt aan Roger Wilson en Paul Milgrom voor hun bijdrage aan de veilingtheorie en de ontwikkeling van nieuwe veiling­ modellen. Juist de verbindi...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Rechtspraktijk
De 5G-multibandveiling: nieuwe maatregelen voor de verdeling van schaarse frequentievergunningen

De 5G-multibandveiling: nieuwe maatregelen voor de ­ erdeling van schaarse v ­frequentievergunningen Rechtspraktijk Marin Coerts In het voorjaar van 2020 vond de veelbesproken en langverwachte 5G-multibandveiling plaats van frequentieruimte op d...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Wetenschap
Van blurren en fuzzen: verborgen camera, privacy en persvrijheid

Van blurren en fuzzen: v ­ erborgen camera, privacy en persvrijheid Wetenschap Aernout Nieuwenhuis Journalisten maken zo nu en dan gebruik van een verborgen camera, onder meer om ‘misstanden’ aan de kaak te kunnen stellen. Dat gebruik leidt met ...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Opinie
Hoe doceren we de fundamentele vrijheden?

Hoe doceren we de ­fundamentele vrijheden Opinie Willem F. Korthals Altes In het Amerikaanse denken over de uitingsvrijheid wordt het concept van de marketplace of ideas voorgestaan. Daarin is voor het onderdrukken of ontmoedigen van uitingen ge...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 8 september 2020, nrs. 4623210 en 7...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 17 - Hof Amsterdam 2 juni 2020, Verstappen/Picnic

Jurisprudentie nr. 17 Nr. 17 VerstappenPicnic Hof Amsterdam 2 juni 2020 IEF 19239 ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 Inzake sieve licentie om de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van Verstappen te promoten en te exploiteren. ii  Verstappe...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 18 - Rb. Amsterdam (vzr.) 9 september 2020 en Rb. Amsterdam (vzr.) 13 oktober 2020, Private censuur door sociale media

Rechtbank Amsterdam vzr. 9 september 2020 ECLI:NL:RBAMS:2020:4435 en Rechtbank Amsterdam vzr. 13 oktober 2020 IEF 19489 ECLI:NL:RBAMS:2020:4966 RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis in kort geding van 9 september 2020 in de zaak van 1. eiser 1, wonende te w...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 19 - Rb. Rotterdam (vzr.) 29 mei 2020, Tida/Agentschap Telecom

Jurisprudentie nr. 19 Nr. 19 TidaAgentschap Telecom Rechtbank Rotterdam vzr. 29 mei 2020 ECLI:NL:RBROT:2020:4707 in de zaak tussen Tida B.V., te Rosmalen, verzoekster, gemachtigde: mr. M.T.M. Koedooder, en de Staatssecretaris van Economische Za...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Inhoud 2020 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Opinie
Sleutelen aan het mededingingsrecht

Sleutelen aan het ­mededingingsrecht Opinie Gera van Duijvenvoorde Het mededingingsrecht staat onder druk. Er is twijfel of de hui­ dige mededingingsregels toereikend zijn om de concurrentie te waarborgen op digitale markten waar online platform...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraktijk
‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek

‘De rechter is mijn hoeder’ Aanzet tot een klanttevredenheids- Rechtspraktijk Jan van Vegchel onderzoek Mensen, bedrijven of organisaties die hun naam besmeurd zien door de pers kunnen als uiterste redmiddel naar de rechter stappen. Maar levert ...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraktijk
De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen

De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen ‘Alsof ze naar ons luisteren’ Rechtspraktijk Mieke Breedijk 1 De coronacrisis heeft, zo lijkt het, een beweging in gang gezet die al l ­ anger sluimerde in onze...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Boekbespreking
J. Wolswinkel, Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht (oratie Tilburg University 2020)

Boekbespreking C.J. Wolswinkel, Willekeur of ­ Elisabeth Pietermaat ­algoritme Laveren ­tussen en Frank van Tienen a ­ naloog en digitaal ­bestuurs­recht oratie Tilburg University 2020 ­ Op 17 januari 2020 heeft Johan Wolswinkel bij de aanvaardin...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma van de gevallen noodzakelijk in een demo...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 3 september 2020, Vivendi

Jurisprudentie nr. 15 Nr. 15 Vivendi Hof van Justitie EU 3 september 2020 ECLI:EU:C:2020:627 C-71918 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 16 - Gerecht EU 28 mei 2020, CK Telecoms UK/Commissie

Gerecht EU 28 mei 2020 ECLI:EU:T:2020:217 In Case T
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Inhoud 2020 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Opinie
Het uitgeversrecht: iets voor de mededingingsautoriteit?

Het uitgeversrecht: iets voor de mededingingsautoriteit Terecht of onterecht, nieuwsuitgevers wereldwijd vinden al jaren dat grote Amerikaanse digitale platforms profiteren van hun journalistieke werk door reclame te verkopen rond artike­ len die ...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Rechtspraktijk
Waar loopt een internetprovider tegenaan bij de Netneutraliteitregels? Een overzicht van de Europese praktijk

Waar loopt een internet­ provider tegenaan bij de ­Netneutraliteitregels Rechtspraktijk Hanneke Kooijman Een overzicht van de Europese praktijk De studie van Bird Bird en Ecorys naar de implementatie van de N ­ etneutraliteitverordening in de E...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Verslag
Verslag VMC Studiemiddag ‘Corona-apps – How to (not) make one’

Verslag VMC Studiemiddag ­‘Corona-apps – How to not make one’ Verslag Lotte Pol Op 27 juni organiseerde de Vereniging voor Media- en Communicatierecht in samenwerking met deLex Media het webinar ‘Corona-apps – How to not make one’. Dit webinar v...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 2 juni 2020, nr. 4218211, Tolmachev...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Jurisprudentie
Nr. 13 - Hof Amsterdam 25 mei 2020, Advocaat niet vervolgd wegens smaad, laster en/of belediging

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 Advocaat niet vervolgd wegens smaad, laster enof belediging Hof Amsterdam 25 mei 2020 IEF 19234 ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 Beschikking op het beklag met het rekestnummer K19230354 van klager, wonende te plaats, klager....
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Jurisprudentie
Nr. 14 - CBb 7 januari 2020, Sky Radio/Staatssecretaris van EZ

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 7 januari 2020 ECLI:NL:CBB:2020:2 zaaknummer: 18523 uitspraak van de meervoudige kamer van 7 januari 2020 op het hoger beroep van: Sky Radio Nederland B.V., te Naarden, appellante gemachtigde: mr. Q.R. Kro...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Inhoud 2020 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Opinie
Coronacrisis, eenheid en kritiek

Coronacrisis, eenheid en kritiek Opinie Aernout Nieuwenhuis De coronacrisis treft ons allemaal, we kunnen er slechts gezamenlijk uitkomen en solidariteit is geboden. We moeten – wellicht niet letterlijk schouder aan schouder – maar toch ‘met zij...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraktijk
De rechterlijke toepassing van de journalistieke exceptie onder de AVG – een eerste stand van zaken

De rechterlijke toepassing ­ van de journalistieke e ­ xceptie onder de AVG – een eerste stand van zaken Rechtspraktijk Paul Kreijger De AVG vergde van de wetgever een hernieuwde afweging van het recht op bescherming van persoonsgegevens met het...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2019

Kroniek Persrecht 2019 1 Rechtspraktijk Otto Volgenant en ­Tarlach McGonagle Was 2018 het jaar van de serieuze aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama en ernstige bedreigingen van individuele j ­ ournalisten, in 2019 zagen we hoe ...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - EHRM 28 april 2020, ATV Zrt/Hongarije

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9 ATV ZrtHongarije Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 april 2020 Application no. 6117814 In the case of ATV Zrt v. Hungary, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: ...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU 24 september 2019, Google/ CNIL

Jurisprudentie nr. 10 Nr. 10 GoogleCNIL Hof van Justitie EU 24 september 2019 ECLI:EU:C:2019:772 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 11 - HvJ EU 24 september 2019, GC/CNIL

Hof van Justitie EU 24 september 2019 IEF 18705 ECLI:EU:C:2019:773 In zaak C-13617, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Conseil d’
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 12 - Rb. Amsterdam (vzr.) 15 mei 2020, Presentator EenVandaag/Facebook

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Presentator EenVandaag Facebook Rechtbank Amsterdam vzr. 15 mei 2020 IEF 19208 ECLI:NL:RBAMS:2020:6202 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. eiser sub 1, wonende te woonplaats, 2. de vereniging AVROTROS, gevest...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 16 januari 2020, nr. 5934711, M ­ a...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Inhoud 2020 / 2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Opinie
De strijd tegen corona: een stresstest voor de AVG

De strijd tegen corona: een stresstest voor de AVG Alweer twee jaar geleden trad de AVG in werking. Een van de beoogde voordelen van deze nieuwe privacyverordening was dat die door heel Europa uniforme regels introduceerde, die bovendien op veel p...