Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1934 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Opinie
Hoe doceren we de fundamentele vrijheden?

Hoe doceren we de ­fundamentele vrijheden Opinie Willem F. Korthals Altes In het Amerikaanse denken over de uitingsvrijheid wordt het concept van de marketplace of ideas voorgestaan. Daarin is voor het onderdrukken of ontmoedigen van uitingen ge...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 8 september 2020, nrs. 4623210 en 7...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 17 - Hof Amsterdam 2 juni 2020, Verstappen/Picnic

Jurisprudentie nr. 17 Nr. 17 VerstappenPicnic Hof Amsterdam 2 juni 2020 IEF 19239 ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 Inzake sieve licentie om de intellectuele eigendomsrechten en het portretrecht van Verstappen te promoten en te exploiteren. ii  Verstappe...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 18 - Rb. Amsterdam (vzr.) 9 september 2020 en Rb. Amsterdam (vzr.) 13 oktober 2020, Private censuur door sociale media

Rechtbank Amsterdam vzr. 9 september 2020 ECLI:NL:RBAMS:2020:4435 en Rechtbank Amsterdam vzr. 13 oktober 2020 IEF 19489 ECLI:NL:RBAMS:2020:4966 RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis in kort geding van 9 september 2020 in de zaak van 1. eiser 1, wonende te w...
PDF
Mediaforum 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 19 - Rb. Rotterdam (vzr.) 29 mei 2020, Tida/Agentschap Telecom

Jurisprudentie nr. 19 Nr. 19 TidaAgentschap Telecom Rechtbank Rotterdam vzr. 29 mei 2020 ECLI:NL:RBROT:2020:4707 in de zaak tussen Tida B.V., te Rosmalen, verzoekster, gemachtigde: mr. M.T.M. Koedooder, en de Staatssecretaris van Economische Za...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Inhoud 2020 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Opinie
Sleutelen aan het mededingingsrecht

Sleutelen aan het ­mededingingsrecht Opinie Gera van Duijvenvoorde Het mededingingsrecht staat onder druk. Er is twijfel of de hui­ dige mededingingsregels toereikend zijn om de concurrentie te waarborgen op digitale markten waar online platform...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraktijk
‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek

‘De rechter is mijn hoeder’ Aanzet tot een klanttevredenheids- Rechtspraktijk Jan van Vegchel onderzoek Mensen, bedrijven of organisaties die hun naam besmeurd zien door de pers kunnen als uiterste redmiddel naar de rechter stappen. Maar levert ...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraktijk
De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen

De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen ‘Alsof ze naar ons luisteren’ Rechtspraktijk Mieke Breedijk 1 De coronacrisis heeft, zo lijkt het, een beweging in gang gezet die al l ­ anger sluimerde in onze...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Boekbespreking
J. Wolswinkel, Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht (oratie Tilburg University 2020)

Boekbespreking C.J. Wolswinkel, Willekeur of ­ Elisabeth Pietermaat ­algoritme Laveren ­tussen en Frank van Tienen a ­ naloog en digitaal ­bestuurs­recht oratie Tilburg University 2020 ­ Op 17 januari 2020 heeft Johan Wolswinkel bij de aanvaardin...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma van de gevallen noodzakelijk in een demo...
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 3 september 2020, Vivendi

Jurisprudentie nr. 15 Nr. 15 Vivendi Hof van Justitie EU 3 september 2020 ECLI:EU:C:2020:627 C-71918 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 16 - Gerecht EU 28 mei 2020, CK Telecoms UK/Commissie

Gerecht EU 28 mei 2020 ECLI:EU:T:2020:217 In Case T
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Inhoud 2020 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Opinie
Het uitgeversrecht: iets voor de mededingingsautoriteit?

Het uitgeversrecht: iets voor de mededingingsautoriteit Terecht of onterecht, nieuwsuitgevers wereldwijd vinden al jaren dat grote Amerikaanse digitale platforms profiteren van hun journalistieke werk door reclame te verkopen rond artike­ len die ...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Rechtspraktijk
Waar loopt een internetprovider tegenaan bij de Netneutraliteitregels? Een overzicht van de Europese praktijk

Waar loopt een internet­ provider tegenaan bij de ­Netneutraliteitregels Rechtspraktijk Hanneke Kooijman Een overzicht van de Europese praktijk De studie van Bird Bird en Ecorys naar de implementatie van de N ­ etneutraliteitverordening in de E...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Verslag
Verslag VMC Studiemiddag ‘Corona-apps – How to (not) make one’

Verslag VMC Studiemiddag ­‘Corona-apps – How to not make one’ Verslag Lotte Pol Op 27 juni organiseerde de Vereniging voor Media- en Communicatierecht in samenwerking met deLex Media het webinar ‘Corona-apps – How to not make one’. Dit webinar v...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 2 juni 2020, nr. 4218211, Tolmachev...
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Jurisprudentie
Nr. 13 - Hof Amsterdam 25 mei 2020, Advocaat niet vervolgd wegens smaad, laster en/of belediging

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 Advocaat niet vervolgd wegens smaad, laster enof belediging Hof Amsterdam 25 mei 2020 IEF 19234 ECLI:NL:GHAMS:2020:1298 Beschikking op het beklag met het rekestnummer K19230354 van klager, wonende te plaats, klager....
PDF
Mediaforum 2020 / 4

Jurisprudentie
Nr. 14 - CBb 7 januari 2020, Sky Radio/Staatssecretaris van EZ

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 7 januari 2020 ECLI:NL:CBB:2020:2 zaaknummer: 18523 uitspraak van de meervoudige kamer van 7 januari 2020 op het hoger beroep van: Sky Radio Nederland B.V., te Naarden, appellante gemachtigde: mr. Q.R. Kro...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Inhoud 2020 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Opinie
Coronacrisis, eenheid en kritiek

Coronacrisis, eenheid en kritiek Opinie Aernout Nieuwenhuis De coronacrisis treft ons allemaal, we kunnen er slechts gezamenlijk uitkomen en solidariteit is geboden. We moeten – wellicht niet letterlijk schouder aan schouder – maar toch ‘met zij...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraktijk
De rechterlijke toepassing van de journalistieke exceptie onder de AVG – een eerste stand van zaken

De rechterlijke toepassing ­ van de journalistieke e ­ xceptie onder de AVG – een eerste stand van zaken Rechtspraktijk Paul Kreijger De AVG vergde van de wetgever een hernieuwde afweging van het recht op bescherming van persoonsgegevens met het...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2019

Kroniek Persrecht 2019 1 Rechtspraktijk Otto Volgenant en ­Tarlach McGonagle Was 2018 het jaar van de serieuze aanslagen op de gebouwen van De Telegraaf en Panorama en ernstige bedreigingen van individuele j ­ ournalisten, in 2019 zagen we hoe ...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - EHRM 28 april 2020, ATV Zrt/Hongarije

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9 ATV ZrtHongarije Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 april 2020 Application no. 6117814 In the case of ATV Zrt v. Hungary, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: ...
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU 24 september 2019, Google/ CNIL

Jurisprudentie nr. 10 Nr. 10 GoogleCNIL Hof van Justitie EU 24 september 2019 ECLI:EU:C:2019:772 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 11 - HvJ EU 24 september 2019, GC/CNIL

Hof van Justitie EU 24 september 2019 IEF 18705 ECLI:EU:C:2019:773 In zaak C-13617, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Conseil d’
PDF
Mediaforum 2020 / 3

Jurisprudentie
Nr. 12 - Rb. Amsterdam (vzr.) 15 mei 2020, Presentator EenVandaag/Facebook

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Presentator EenVandaag Facebook Rechtbank Amsterdam vzr. 15 mei 2020 IEF 19208 ECLI:NL:RBAMS:2020:6202 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. eiser sub 1, wonende te woonplaats, 2. de vereniging AVROTROS, gevest...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Inhoud 2020 / 2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Opinie
De strijd tegen corona: een stresstest voor de AVG

De strijd tegen corona: een stresstest voor de AVG Alweer twee jaar geleden trad de AVG in werking. Een van de beoogde voordelen van deze nieuwe privacyverordening was dat die door heel Europa uniforme regels introduceerde, die bovendien op veel p...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Rechtspraktijk
De ‘Social Code: YouTube’ – zwakke zelfregulering in de strijd tegen sluikreclame

De ‘Social Code: YouTube’ – zwakke zelfregulering in de strijd tegen sluikreclame Rechtspraktijk Xavier Koehoorn Eind 2017 werd de ‘Social Code: YouTube’ gelanceerd door een groep Nederlandse YouTubers. Deze gedragscode is bedoeld om transparant...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Verslag
Disruptors reguleren: verleden en toekomst – verslag studiemiddag VMC en VvM

Disruptors reguleren: verleden en toekomst Verslag Bart Tromp Verslag studiemiddag VMC en VvM Op 29 november 2019 organiseerden de Vereniging voor Media- en C ­ ommunicatierecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht resp. VMC en VvM een studie...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 16 januari 2020, nr. 5934711, M ­ a...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU 1 oktober 2019, Verbraucherzentrale Bundesverband/Planet49

Hof van Justitie EU 1 oktober 2019 ECLI:EU:C:2019:801 van deze vennootschap alsook voor de opslag van informatie en de toegang tot informatie die op de eindapparatuur van deze gebrui
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - ABRvS 11 september 2019, Wob-verzoek Utrecht

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 september 2019 ECLI:NL:RVS:2019:3100 Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, wonend te Utrecht, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 16 november 2018 in zaa...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 7 - ABRvS 29 januari 2020, Radiocorp/CvdM

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 januari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:277 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. het Commissariaat voor de Media hierna: het Commissariaat, 2. de Stichting Nederlandse Publieke Omroep hierna: NPO, g ­ ...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Amsterdam 23 oktober 2019, SchipholTaxi/NRC

Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:7935 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LACUS SCHIPHOL B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. eiser 2, wonende te woonplaats, eisers b...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Inhoud 2020 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Opinie
Rechter en uitingsvrijheid – een actueel thema

Rechter en uitingsvrijheid – een actueel thema Op 28 juni 2019 bepaalde een Rotterdamse rechter-commissaris in strafzaken dat de in een strafzaak als getuige opgeroepen NOS-journalist Robert Bas geen beroep op zijn journalistieke verschoningsrecht...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Wetenschap
Much ado about judges: perspectieven van het EHRM

Much ado about judges: p ­ erspectieven van het EHRM Inleiding Artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden hierna: EVRM garandeert het recht op vrije meningsuiting voor iedereen, ook ...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Rechtspraktijk
‘Ik zeg dit niet als rechter’ – maar ondertussen

‘Ik zeg dit niet als rechter’ – maar ondertussen Rechtspraktijk Folkert Jensma Wat mag de rechter zeggen en schrijven Wat mag je tegen de rechter zeggen en over de rechter schrijven Wat mag ik over de rechter zeggen en schrijven Ik heb mij uit ...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Verslag
De rechter en de uitingsvrijheid – verslag studiemiddag

De rechter en de uitingsvrijheid – verslag studiemiddag Verslag Christiaan Schuurs Op 1 november 2019 vond in een volle zaal van de rechtbank Amsterdam een door de VMC, het Instituut voor Informatierecht en de rechtbank georganiseerde studiemidd...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

In Memoriam Jan Kabel

In Memoriam Jan Kabel     Het bestuur van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC en de redactie van Mediaforum staan met droefheid stil bij het overlijden van VMC mede-oprichter en voormalig voorzitter Jan Kabel op 16 december 2019. P...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 29 juli 2019, Spiegel Online

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Spiegel Online Hof van Justitie EU 29 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:625 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 29 juli 2019, Funke Medien

Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 Funke Medien Hof van Justitie EU 29 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:623 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam 11 november 2019, John de Mol/Facebook

Jurisprudentie nr. 3 Nr. 3 John de MolFacebook Rechtbank Amsterdam 11 november 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 Vonnis in kort geding in de zaak van eiser, wonende te woonplaats, eiser bij dagvaarding van 30 april 2019, advocaten mrs. J.A. Schaap e...