Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1958 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - EHRM 6 december 2018, Slomka/Polen

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9SlomkaPolen Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 december 2018 Application no. 6892412, ECLI:CE:ECHR:2018:1206JUD006892412 In the case of S
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU 14 februari 2019, Buivids

Hof van Justitie EU 14 februari 2019 ECLI:EU:C:2019:122 C-34517 ARREST VAN HET HOF Tweede kamer In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Midden-Nederland 14 december 2018, RadioCorp B.V./Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 11 Nr. 11 RadioCorp B.V.Commissariaat voor de Media 4. Rechtbank Midden-Nederland 14 december 2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:6228 Uitspraak in de zaak tussen RadioCorp B.V., te Naarden, eiseres gemachtigde: mr. M.I. Robichon-Linde...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Inhoud 2019 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Opinie
De TIB: stempelmachine of niet?

De TIB: stempelmachine of niet Opinie Ot van Daalen Sinds 2017 heeft Nederland een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: de Wiv 2017. De wetgever creeërde in de Wiv 2017 een nieuw toezichtsorgaan dat de toestemming van de minist...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraktijk
Het Europees wetboek voor elektronische communicatie – Overzicht en start van de implementatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie Rechtspraktijk Marjolein Geus Overzicht en start van de implementatie Met de vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische c ­ ommunicatie is de regulering van de elektronische comm...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

VMC-bericht
De resultaten van de VMC/Mediaforum-enquête

De resultaten van de VMCMediaforum-enquête VMC-bericht In 2013 heeft de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC een enquête gehouden onder de leden van de VMC en de abonnees van Media­ orum. Van de resultaten van daarvan deed Otto Volgen...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Josje Koehof, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Jurisprudentie
Nr. 5 - Europese Commissie 6 september 2018, Apple/Shazam

Europese Commissie 6 september 2018, Case M.8788 THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to the Agreement on the European Economic Area, and in particular Article 57 thereof, Hav...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - EHRM 11 december 2018, Brisc/Roemenië

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6BriscRoemenië Europees Hof voor de Rechten van de Mens 11 december 2018 Application no. 2623810 In the case of Brisc v. Romania, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: Ganna...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Inhoud 2019 / 2
Themanummer AVMD-richtlijn 2.0

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Opinie
Het medialandschap begraasd door wolven in schaapskleren?

Het medialandschap begraasd door wolven in schaapskleren Opinie Ronald Vecht Hoe vaak horen we niet dat het medialandschap verandert en nu sneller dan ooit. Dankzij Google kom ik de term ‘het veranderende medialandschap’ al tegen in de toelichti...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht

De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een eerste overzicht Rechtspraktijk Paul Kreijger Op 14 november 2018 was het zover: Richtlijn 20181808EU tot ­ ijziging w van Richtlijn 201013EU verscheen in het Publicatieblad. Daarme...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
Videoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Videoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten Rechtspraktijk Anke Strijbos en Dorien Verhulst De onlangs herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten zal ook van toepassing zijn op zogenaamde videoplatformdiensten. D...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
Jurisdictie onder de gewijzigde Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Jurisdictie onder de ­ ewijzigde g Richtlijn audiovisuele ­mediadiensten Rechtspraktijk Anne Bruna en Remy Chavannes Sinds de inwerkingtreding van de oorspronkelijke Televisierichtlijn in 1989 is Europese mediaregulering gebaseerd op het oorspro...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Josje Koehof, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Jurisprudentie
Nr. 3 - HvJ EU 13 december 2018, France Télévisons SA/Playmédia

France Télévisons SAPlaymédia Hof van Justitie EU 13 december 2018 ECLI:EU:C:2018:1017 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - EHRM 25 oktober 2018, E.S./Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 E.S.Oostenrijk Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25  oktober 2018, nr. ECLI:CE:ECHR:2018:1025JUD003845012 Appication no. 3845012 In the case of E.S. v. Austria, The European Court of Human Rights Fifth Section, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Inhoud 2019 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Opinie
Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep De vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur Wob door een Wet open overheid Woo komt rap dichterbij. Bijna zeven jaar staat het initiatiefvoorstel Wet open overheid Kamerstukken 33.328 al op de par...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Wetenschap
Zelfregulering door online platforms: een waar wondermiddel tegen online desinformatie?

Zelfregulering door ­ nline o platforms: een waar wonder­ ­­ middel tegen online ­desinformatie Wetenschap Gijs van Til In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 heeft de Europese Commissie haar inspanningen in de bestrijdi...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Verslag
Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten aangenomen: werk aan de winkel. Verslag van de VMC-studiemiddag op 23 november 2018

Richtlijn voor audiovisuele media­diensten aangenomen: werk aan de winkel Verslag Marianne Minnecré Verslag van de VMC-studiemiddag op 23 ­ ovember 2018 n Inleiding De laatste herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, die ooit beke...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - ABRvS 3 oktober 2018, Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet hergebruik overheids­ informatie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 3 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3148 Uitspraak op het hoger beroep van: het college van burgemeester en wethouders van Deventer, appellant, tegen de uitspraak van de...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - Rb. Noord-Holland (vzr.) 14 november 2018, Majority Perspective/Gemeente Zaanstad e.a.

Rechtbank Noord-Holland vzr. 14 november 2018 ECLI:NL:RBNHO:2018:10193 Vonnis in kort geding in de zaak van de stichting DE STICHTING MAJORITY PERSPECTIVE, gevestigd te Utrecht, eiseres, advocaat mr. E. Tamas, tegen 1. de publiekrechtelijke rechts...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Inhoud 2018 / 6
'Fake'-nummer

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Opinie
Het is allemaal fake

Het is allemaal fake Opinie Willem F. Korthals Altes Liegen – het bewust debiteren van onwaarheden – is van alle tijden. Ouders liegen tegen hun kinderen en noemen dat een leugentje om bestwil. Kinderen jokken tegen hun ouders over dingen die ze...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
Fake news: een plaatsbepaling

Fake news: een plaatsbepaling Wetenschap Aernout Nieuwenhuis 1. Inleiding De term ‘fake news’ heeft grote bekendheid gekregen.1 Dat komt onder meer door de aanzienlijke hoeveelheid feitelijk onjuiste berichtgeving die circuleerde voor de Amerika...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
De taak van sociale media bij het bestrijden van desinformatie

De taak van sociale media bij het bestrijden van desinformatie Inleiding ‘In oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste’, zo luidt een bekend gezegde. Helaas sneuvelt de waarheid wel vaker. Von Clausewitz schreef al aan het begin van de 19de eeuw da...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
Mediageletterdheid en digitaal burgerschap: oplossingsrichtingen voor desinformatie?

Mediageletterdheid en ­ igitaal d burgerschap: oplossings­ richtingen voor desinformatie 1. Inleiding Recent publiceerde de Europese Commissie een Mededeling waarin zij bekend maakte te hebben besloten tot een reeks maatregelen voor het omgaan met...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten?

De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten Inleiding1 Na alle hype rondom ‘fake news’, lijkt het gebruik van de term nu een behoorlijke terugslag te krijgen. Waar ‘fake news’ in 2016 en 2017 in rap tempo tot ...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Rechtspraktijk
‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen? Een analyse van dit mediafenomeen in België

‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen Rechtspraktijk Eugénie Coche Een analyse van dit mediafenomeen in België 1. Introductie1 Waar de lezers van Le Soir, een Franstalig Belgisch dagblad, in 2016 het woord ...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Rechtspraktijk
‘Nepnieuws’ in Nederland: verschijningsvormen van en potentiële oplossingen voor dit containerbegrip

‘Nepnieuws’ in Nederland: v ­ erschijningsvormen van en potentiële oplossingen voor dit containerbegrip Introductie1 Rechtspraktijk Cees Plaizier en Melanie Klus schappelijke discussie in Nederland Russische inmenging in de Nederlandse democrati...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, J ­ellien ­ oelofs en Merel Teunissen R Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Opinie
Fluoridering 2.0

Fluoridering 2.0 Opinie Paul Kreijger Onlangs opperde Jan Slagter, de altijd onverschrokken voorzitter van Omroep Max en voorvechter van het publiek bestel, het idee om de omroepbijdrage nieuw leven in te blazen. Met 80 à 90 euro per huishouden ...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Rechtspraktijk
Inzicht in Facebook Insights: over verantwoordelijkheid en bevoegdheid – De zaak Wirtschafts­akademie nader bekeken

Inzicht in Facebook Insights: over verantwoordelijkheid en bevoegdheid Rechtspraktijk Nina Bontje en Eva Lachnit De zaak Wirtschaftsakademie nader bekeken Op 5 juni 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hierna: het Hof uitspraak g...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, J ­ellien ­ oelofs en Merel Teunissen R Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - EHRM 28 augustus 2018, Savva Terentjev/Rusland

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Savva TerentjevRusland Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 augustus 2018 Application no. 1069209 In the case of Savva Terentyev v. Russia, The European Court of Human Rights Third Section, sitting as a Chamb...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - HvJ EU 7 augustus 2018, Land Nordrhein-Westfalen/Renckhoff

Jurisprudentie nr. 13 Hof van Justitie EU 7 augustus 2018 ECLI:EU:C:2018:634 bevorderen, hetgeen weer tot groei en vergroting van het concurrentievermogen van de Europese industrie zal leiden, op het gebied van de voorziening van inhoud en de in...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - Rb. Rotterdam 8 maart 2018, Sky Radio/Staatssecretaris van EZ

Jurisprudentie nr. 14 Nr. 14 Sky RadioStaatssecretaris van EZ Rechtbank Rotterdam 8 maart 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:1734 Uitspraak van de meervoudige kamer van 8 maart 2018 in de zaken tussen Sky Radio Nederland B.V., te Naarden, eiseres, gemacht...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Rb. Rotterdam 25 juni 2018, Scoezh/Agentschap Telecom

Rechtbank Rotterdam 25 juni 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:5067 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 juni 2018 als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak tussen Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland, te...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Rapportbespreking
TNO Report: 5G and Net Neutrality: a functional analysis to feed the policy discussion - Dr. P. A. Nooren, dr. N. W. Keesmaat, A. H. van den Ende, A.H.J. Norp, 2018

TNO Report 5G and Net Neutrality: a functional analysis to feed the policy discussion, Dr. P.A. Nooren, dr. N.W. Keesmaat, A.H. van den Ende, A.H.J. Norp, 20181 Tot de beloften die de 5G-mobiele internetstandaard moet gaan waarmaken, behoren snel...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Opinie
Pakt het Openbaar Ministerie zijn laatste kans?

Pakt het Openbaar Ministerie zijn laatste kans Het is op zijn minst omineus dat het Openbaar Ministerie kort voor de aanvaarding door de Eerste Kamer van het o ­ ntwerp-Wet bronbescherming in strafzaken op 3 juli 2018 een serie acties onderneemt d...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Wetenschap
Een Nederlands recht van antwoord: driemaal is scheepsrecht?

Een Nederlands recht van a ­ ntwoord: driemaal is ­scheepsrecht Wetenschap Jan van Vegchel Anders dan België en Duitsland en in weerwil van Europese regelgeving kent Nederland geen recht van antwoord. Zeker in deze digitale tijd is dat een gemis...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HvJ EU 21 februari 2018, Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

Hof van Justitie EU 21 februari 2018 ECLI:EU:C:2018:85 In zaak C 13217, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel  267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken,...