Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1883 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
Fake news: een plaatsbepaling

Fake news: een plaatsbepaling Wetenschap Aernout Nieuwenhuis 1. Inleiding De term ‘fake news’ heeft grote bekendheid gekregen.1 Dat komt onder meer door de aanzienlijke hoeveelheid feitelijk onjuiste berichtgeving die circuleerde voor de Amerika...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
De taak van sociale media bij het bestrijden van desinformatie

De taak van sociale media bij het bestrijden van desinformatie Inleiding ‘In oorlogen sneuvelt de waarheid als eerste’, zo luidt een bekend gezegde. Helaas sneuvelt de waarheid wel vaker. Von Clausewitz schreef al aan het begin van de 19de eeuw da...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
Mediageletterdheid en digitaal burgerschap: oplossingsrichtingen voor desinformatie?

Mediageletterdheid en ­ igitaal d burgerschap: oplossings­ richtingen voor desinformatie 1. Inleiding Recent publiceerde de Europese Commissie een Mededeling waarin zij bekend maakte te hebben besloten tot een reeks maatregelen voor het omgaan met...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Wetenschap
De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten?

De Raad van Europa en online desinformatie: laveren tussen zorgen en zorgplichten Inleiding1 Na alle hype rondom ‘fake news’, lijkt het gebruik van de term nu een behoorlijke terugslag te krijgen. Waar ‘fake news’ in 2016 en 2017 in rap tempo tot ...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Rechtspraktijk
‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen? Een analyse van dit mediafenomeen in België

‘Fake news’ en desinformatie in België: weinig zorgen, problemen voor morgen Rechtspraktijk Eugénie Coche Een analyse van dit mediafenomeen in België 1. Introductie1 Waar de lezers van Le Soir, een Franstalig Belgisch dagblad, in 2016 het woord ...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Rechtspraktijk
‘Nepnieuws’ in Nederland: verschijningsvormen van en potentiële oplossingen voor dit containerbegrip

‘Nepnieuws’ in Nederland: v ­ erschijningsvormen van en potentiële oplossingen voor dit containerbegrip Introductie1 Rechtspraktijk Cees Plaizier en Melanie Klus schappelijke discussie in Nederland Russische inmenging in de Nederlandse democrati...
PDF
Mediaforum 2018 / 6

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, J ­ellien ­ oelofs en Merel Teunissen R Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Opinie
Fluoridering 2.0

Fluoridering 2.0 Opinie Paul Kreijger Onlangs opperde Jan Slagter, de altijd onverschrokken voorzitter van Omroep Max en voorvechter van het publiek bestel, het idee om de omroepbijdrage nieuw leven in te blazen. Met 80 à 90 euro per huishouden ...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Rechtspraktijk
Inzicht in Facebook Insights: over verantwoordelijkheid en bevoegdheid – De zaak Wirtschafts­akademie nader bekeken

Inzicht in Facebook Insights: over verantwoordelijkheid en bevoegdheid Rechtspraktijk Nina Bontje en Eva Lachnit De zaak Wirtschaftsakademie nader bekeken Op 5 juni 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie hierna: het Hof uitspraak g...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, J ­ellien ­ oelofs en Merel Teunissen R Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - EHRM 28 augustus 2018, Savva Terentjev/Rusland

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Savva TerentjevRusland Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28 augustus 2018 Application no. 1069209 In the case of Savva Terentyev v. Russia, The European Court of Human Rights Third Section, sitting as a Chamb...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - HvJ EU 7 augustus 2018, Land Nordrhein-Westfalen/Renckhoff

Jurisprudentie nr. 13 Hof van Justitie EU 7 augustus 2018 ECLI:EU:C:2018:634 bevorderen, hetgeen weer tot groei en vergroting van het concurrentievermogen van de Europese industrie zal leiden, op het gebied van de voorziening van inhoud en de in...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - Rb. Rotterdam 8 maart 2018, Sky Radio/Staatssecretaris van EZ

Jurisprudentie nr. 14 Nr. 14 Sky RadioStaatssecretaris van EZ Rechtbank Rotterdam 8 maart 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:1734 Uitspraak van de meervoudige kamer van 8 maart 2018 in de zaken tussen Sky Radio Nederland B.V., te Naarden, eiseres, gemacht...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Rb. Rotterdam 25 juni 2018, Scoezh/Agentschap Telecom

Rechtbank Rotterdam 25 juni 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:5067 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 26 juni 2018 als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht in de zaak tussen Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland, te...
PDF
Mediaforum 2018 / 5

Rapportbespreking
TNO Report: 5G and Net Neutrality: a functional analysis to feed the policy discussion - Dr. P. A. Nooren, dr. N. W. Keesmaat, A. H. van den Ende, A.H.J. Norp, 2018

TNO Report 5G and Net Neutrality: a functional analysis to feed the policy discussion, Dr. P.A. Nooren, dr. N.W. Keesmaat, A.H. van den Ende, A.H.J. Norp, 20181 Tot de beloften die de 5G-mobiele internetstandaard moet gaan waarmaken, behoren snel...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Opinie
Pakt het Openbaar Ministerie zijn laatste kans?

Pakt het Openbaar Ministerie zijn laatste kans Het is op zijn minst omineus dat het Openbaar Ministerie kort voor de aanvaarding door de Eerste Kamer van het o ­ ntwerp-Wet bronbescherming in strafzaken op 3 juli 2018 een serie acties onderneemt d...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Wetenschap
Een Nederlands recht van antwoord: driemaal is scheepsrecht?

Een Nederlands recht van a ­ ntwoord: driemaal is ­scheepsrecht Wetenschap Jan van Vegchel Anders dan België en Duitsland en in weerwil van Europese regelgeving kent Nederland geen recht van antwoord. Zeker in deze digitale tijd is dat een gemis...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HvJ EU 21 februari 2018, Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

Hof van Justitie EU 21 februari 2018 ECLI:EU:C:2018:85 In zaak C 13217, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel  267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken,...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - HR 10 april 2018, Belediging gemeente-raadslid

Hoge Raad 10 april 2018 ECLI:NL:HR:2018:541 Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den  Haag van 2 mei 2016, nummer 22004426-15, in de strafzaak tegen: verdachte , geboren te geboorteplaats op geboortedatum 1986. 1  ...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Rotterdam 22 maart 2018, KPN/ACM

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:2202 Uitspraak in de zaak tussen Koninklijke KPN N.V. en KPN B.V., te ‘s-Gravenhage, KPN, eiseressen, gemachtigden: mr. P.V. Eijsvoogel en mr. I.A. Nazaryar, en Autoriteit Consument en Markt ACM...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Opinie
De nieuwe bescherming voor bedrijfsgeheimen – bescherming van informatie in balans

De nieuwe bescherming voor b ­ edrijfsgeheimen – bescherming van informatie in balans Deze zomer treedt de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking,1 die de implementatie vormt van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen uit 2016.2 Die...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Wetenschap
Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen

Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij u ­ itstek beschermde categorie ­uitlatingen Wetenschap Aernout Nieuwenhuis De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het ...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2017

Kroniek Persrecht 2017 1 Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle In 2017 stond de Nederlandse journalistiek onder druk. Veiligheid van journalisten is daarbij een belangrijk thema. Twee misdaadjournalisten worden zo ernstig bedreigd ...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM 30 januari 2018, Sekmadienis Ltd./ Litouwen,

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30 januari 2018 Application no. 6931714 Case of Sekmadienis Ltd. v. Lithuania
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Gelderland 13 maart 2018, Overtreding art. 46 Mediawet

Jurisprudentie nr. 8 Nr. 8 Overtreding art. 46 Mediawet Rechtbank Gelderland 13 maart 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 Uitspraak in de zaak tussen eiseres, te woonplaats, eiseres, gemachtigde: mr. M.I. Robichon-Lindenkamp, en het Commissariaat voor...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Inhoud 2018 / 2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman ­ ecretaris, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Opinie
EU vs Disinfo

EU vs Disinfo Opinie Wouter Hins Dat de lidstaten van de EU zich zorgen maken over nepnieuws uit Rusland is bekend. Op 19 en 20 maart 2015 besloot de Europese Raad dat tegenwicht moest worden geboden aan ‘Russia’s ongoing disinformation campaign...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Rechtspraktijk
Wetsvoorstel open overheid creëert spanning met de Europese Richtlijn bedrijfsgeheimen

Wetsvoorstel open ­ verheid o c ­ reëert spanning met de ­Europese Richtlijn ­bedrijfsgeheimen Rechtspraktijk Joanna van der Werf Op dit moment ligt het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen bij de Tweede Kamer ter beh...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Documentatie onder redactie van: Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs, Merel Teunissen en Benjamin van Werven Eindredactie: Rem...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - Arrest van het Gerecht 26 oktober 2017, KPN B. V. /Europese Commissie

Jurisprudentie nr. 4 JUDGMENT OF THE GENERAL COURT Eighth Chamber net Protocol services. Ziggo owns 50 of HBO Nederland Coöperatief UA ‘HBO Nederland’, a full-function joint venture which it controls jointly with a subsidiary of Home Box Office,...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - EHRM 7 november 2017, Egill Einarsson/ Iceland

Europees Hof voor de Rechten van de Mens TK 7 november 2017 Application no. 2470315 In the case of Einarsson v. Iceland, The European Court of Human Rights Second Section, sitting as a Chamber composed of: Julia Laffranque, President, Robert Spano...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Den Haag 22 december 2017, Bouwhuysch B. V./de Staat

Rechtbank Den Haag 22 december 2017 C09542440 KG ZA 171424 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWHUYSCH B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. R. van Viersen te Hoofddorp, te...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Inhoud 2018 / 1

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman s­ ecretaris, Mr. M. Blokland...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Opinie
Uitrol van glasvezel: het EU-Hof geeft een welkom antwoord op een niet gestelde vraag

Uitrol van glasvezel: het EU-Hof geeft een welkom antwoord op een niet gestelde vraag Opinie Pepijn van Ginneken Gemeenten kunnen voor de aanleg van glasvezelkabels leges heffen. Zij zien hierbij vaak hun kans schoon tekorten in begrotingsonderd...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Rechtspraktijk
De zeven privacytrends van 2017

De zeven privacytrends van 2017 Rechtspraktijk Ot van Daalen Het is drie jaar geleden dat Mediaforum een overzicht van tien privacy­ trends publiceerde.1 Toen was de Algemene Verordening Gegevens­ bescherming AVG nog niet aangenomen, lag Snowden...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - EHRM 19 september 2017, Tamiz/Verenigd Koninkrijk

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Payam TamizVerenigd Koninkrijk this Tory prat with Star Trek Spock ears might have engaged the odd brain cell before making these offensive remarks.” Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19 september 2017 Applicat...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - ABRvS 25 oktober 2017, Minister van Veiligheid en Justitie/NOS e.a.

Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 Minister van Veiligheid en JustitieNOS e.a. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 ECLI:NL:RVS:2017:2883 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de minister van Veiligheid en Justitie, 2. de Nederlan...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Limburg 31 januari 2018, Stichting Omroep Limburg/Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 3 Nr. 3 Stichting Omroep Limburg Commissariaat voor de Media Rechtbank Limburg 31 januari 2018 ECLI:NL:RBLIM:2018:883 Uitspraak in de zaak tussen Stichting Omroep Limburg, eiseres gemachtigde: mr. P.J.H.M. van Osch, en Commissa...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Inhoud 2017 / 7 & 8

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt achtmaal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman s­ ecretaris, Mr. M. Blokland...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Opinie
De Intocht van Boniklasius in Dokkum, dertien eeuwen later

De Intocht van Boniklasius in Dokkum, dertien eeuwen later Opinie Egbert Dommering Bijna dertien en een halve eeuw nadat de Engelse bisschop Bonifacius in Dokkum de dood vond, omdat hij de anders­ gelovige Friezen tot christen trachtte te bekere...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Wetenschap
ICT in de Grondwet: een concreet voorstel

ICT in de Grondwet: een concreet voorstel Wetenschap Christiaan Roorda De regering heeft een voorstel ingediend om het brief
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Rapport
Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden

Aanbevelingen met ­betrekking tot de strafbaarstelling van ­belediging van gezagdragers, met name ­politieagenten, openbare ­instellin­gen en staatshoofden Rapport Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Mediaen Communicatierecht ...