Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1950 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Rechtspraktijk
De ‘Social Code: YouTube’ – zwakke zelfregulering in de strijd tegen sluikreclame

De ‘Social Code: YouTube’ – zwakke zelfregulering in de strijd tegen sluikreclame Rechtspraktijk Xavier Koehoorn Eind 2017 werd de ‘Social Code: YouTube’ gelanceerd door een groep Nederlandse YouTubers. Deze gedragscode is bedoeld om transparant...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Verslag
Disruptors reguleren: verleden en toekomst – verslag studiemiddag VMC en VvM

Disruptors reguleren: verleden en toekomst Verslag Bart Tromp Verslag studiemiddag VMC en VvM Op 29 november 2019 organiseerden de Vereniging voor Media- en C ­ ommunicatierecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht resp. VMC en VvM een studie...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU 1 oktober 2019, Verbraucherzentrale Bundesverband/Planet49

Hof van Justitie EU 1 oktober 2019 ECLI:EU:C:2019:801 van deze vennootschap alsook voor de opslag van informatie en de toegang tot informatie die op de eindapparatuur van deze gebrui
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - ABRvS 11 september 2019, Wob-verzoek Utrecht

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11 september 2019 ECLI:NL:RVS:2019:3100 Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, wonend te Utrecht, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 16 november 2018 in zaa...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 7 - ABRvS 29 januari 2020, Radiocorp/CvdM

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 29 januari 2020 ECLI:NL:RVS:2020:277 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. het Commissariaat voor de Media hierna: het Commissariaat, 2. de Stichting Nederlandse Publieke Omroep hierna: NPO, g ­ ...
PDF
Mediaforum 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Amsterdam 23 oktober 2019, SchipholTaxi/NRC

Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:7935 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LACUS SCHIPHOL B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. eiser 2, wonende te woonplaats, eisers b...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Inhoud 2020 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Opinie
Rechter en uitingsvrijheid – een actueel thema

Rechter en uitingsvrijheid – een actueel thema Op 28 juni 2019 bepaalde een Rotterdamse rechter-commissaris in strafzaken dat de in een strafzaak als getuige opgeroepen NOS-journalist Robert Bas geen beroep op zijn journalistieke verschoningsrecht...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Wetenschap
Much ado about judges: perspectieven van het EHRM

Much ado about judges: p ­ erspectieven van het EHRM Inleiding Artikel 10 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden hierna: EVRM garandeert het recht op vrije meningsuiting voor iedereen, ook ...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Rechtspraktijk
‘Ik zeg dit niet als rechter’ – maar ondertussen

‘Ik zeg dit niet als rechter’ – maar ondertussen Rechtspraktijk Folkert Jensma Wat mag de rechter zeggen en schrijven Wat mag je tegen de rechter zeggen en over de rechter schrijven Wat mag ik over de rechter zeggen en schrijven Ik heb mij uit ...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Verslag
De rechter en de uitingsvrijheid – verslag studiemiddag

De rechter en de uitingsvrijheid – verslag studiemiddag Verslag Christiaan Schuurs Op 1 november 2019 vond in een volle zaal van de rechtbank Amsterdam een door de VMC, het Instituut voor Informatierecht en de rechtbank georganiseerde studiemidd...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

In Memoriam Jan Kabel

In Memoriam Jan Kabel     Het bestuur van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC en de redactie van Mediaforum staan met droefheid stil bij het overlijden van VMC mede-oprichter en voormalig voorzitter Jan Kabel op 16 december 2019. P...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 29 juli 2019, Spiegel Online

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Spiegel Online Hof van Justitie EU 29 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:625 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 29 juli 2019, Funke Medien

Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 Funke Medien Hof van Justitie EU 29 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:623 In zaak C
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam 11 november 2019, John de Mol/Facebook

Jurisprudentie nr. 3 Nr. 3 John de MolFacebook Rechtbank Amsterdam 11 november 2019 ECLI:NL:RBAMS:2019:8415 Vonnis in kort geding in de zaak van eiser, wonende te woonplaats, eiser bij dagvaarding van 30 april 2019, advocaten mrs. J.A. Schaap e...
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 4 - HvJ EU 3 oktober 2019, Glawischnig/Facebook

Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 GlawischnigFacebook Hof van Justitie EU 3 oktober 2019 ECLI:EU:C:2019:821 ARREST VAN HET HOF Derde kamer
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Inhoud 2019 / 6

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Opinie
Openingssalvo in nieuwe Nederlandse Crypto Wars?

Openingssalvo in nieuwe N ­ ederlandse Crypto Wars Opinie Ot van Daalen Op 3 november 2019 pleitte minister Grapperhaus in Nieuws­ uur voor een ‘sleutelrecht’: justitie zou toegang moeten krijgen tot versleutelde chatberichten, als daarmee afbee...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Verslag
Grenzen aan digitale beïnvloeding – Verslag van de najaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht, gehouden op 3 oktober 2019

Grenzen aan digitale ­beïnvloeding Verslag Anne-Jel Hoelen en Mashid Mojabi Verslag van de najaarsvergadering van de V ­ ereniging voor Reclamerecht, gehouden op 3 oktober 2019 Bedrijven beïnvloeden consumenten, dat is niets nieuws. Wel is er st...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Eveline de Jonge, Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn en Jellien Roelofs. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 16 - EHRM 4 december 2018, Magyar Jeti Zrt./Hongarije

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2018 Application no. 1125716 In the case of Magyar Jeti Zrt v. Hungary, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: Ganna Yudkivska, President, Paulo Pi...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 17 - Rb. Den Haag (vzr.) 26 augustus 2019, Besloten zitting op Brunssummerheide

Jurisprudentie nr. 17 Nr. 17 Besloten zitting op Brunssummerheide Rechtbank Den Haag vzr. 26 augustus 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:880 Vonnis in de zaak van 1. NEDERLANDSE VERENIGING VAN JOURNALISTENte Amsterdam, 2. RTL NEDERLAND B.V. te Hilversum, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 18 - CBb 13 augustus 2019, Sichting Radio Continu

Jurisprudentie nr. 18 Nr. 18 Sichting Radio Continu College van Beroep voor het Bedrijfsleven 13 augustus 2019 Zaaknr. 171325 Uitspraak van de meervoudige kamer van 13 augustus 2019 op het hoger beroep van: Stichting Radio Continu, te Tweede Ex...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Inhoud 2019 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Opinie
Toekomstbestendig zoals altijd

Toekomstbestendig zoals altijd Opinie Paul Kreijger Kort voor de zomervakantie kondigde minister Slob een pakket maatregelen aan om de publieke omroep toekomstbestendig te maken.1 Net als bij het Brusselse justitiepaleis zijn nu ook de restaurat...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Rechtspraktijk
Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie – een analyse

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie – een analyse Rechtspraktijk Karen Berg Begin 2019 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid Staatssecretaris een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewe...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2018

Kroniek Persrecht 2018 1 In 2018 was veiligheid van journalisten een belangrijk thema. Serieuze aanslagen op de gebouwen van Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle De Telegraaf en Panorama. Individuele journalisten die ernstig werd...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Eveline de Jonge, Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke ­ ankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, L Georgina Nühn en Jellien Roelofs. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - HvJ EU 4 juli 2019, Baltic Media Alliance/ Litouwse commissie voor radio en televisie

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Baltic Media AllianceLitouwse commissie voor radio en televisie Hof van Justitie EU 4 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:566 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - Hof Den Haag 4 juni 2019, CGN/NRC

Hof Den Haag 4 juni 2019 Zaaknr. 200.23651401 Arrest inzake STICHTING CHRISTELIJKE GEMEENTE NEDERLAND, gevestigd te Apeldoorn, appellante, hierna te noemen: CGN, advocaat: mr. C.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam, tegen 1. NRC MEDIA B.V., gevestigd...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - ABRvS 20 maart 2019, BTN/Minister

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:899 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2. Branchebelang Thuiszorg Nederland hierna: BTN, appellanten, tegen de uitspra...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Rb. Rotterdam 24 januari 2019, Bits of Freedom/ACM

Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019 ECLI:NL:RBROT:2019:414 uitspraak in de zaak tussen Stichting Bits of Freedom Bits of Freedom, te Amsterdam, eise
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Inhoud 2019 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Opinie
Wat moeten we met Julian Assange?

Wat moeten we met Julian Assange Schurk en held. Journalist en geheimenschenner. Cyber­ crimineel en klokkenluider. Uitlokker en nieuwsgaarder. Het zijn maar een paar van de vele epitheta die op het voorhoofd van Julian Assange worden geplakt. We...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraktijk
Skype & Google: elektronische communicatiedienst of niet?

Skype Google: elektronische ­ communicatiedienst of niet Rechtspraktijk Serge Gijrath Telecomaanbieders dienen zelf te bepalen of de diensten, die zij in de Unie willen aanbieden, vallen onder de definities in de Kaderrichtlijn. Kwalificeert he...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraktijk
Disruptors reguleren? Vormgeven aan Europese communicatie- en mediaregelgeving en mededingingsbeleid in een nieuw tijdperk (deel 1)

Disruptors reguleren ­Vormgeven Rechtspraktijk aan Europese communicatie- Francine Hein Hobbelen, ­ Cunningham en Baptist Vleeshouwers en mediaregelgeving en m ­ ededingingsbeleid in een nieuw tijdperk deel 1 1 De technologische revolutie raast d...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 30 april 2019, nrs. 6092117 720218, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 7 - HvJ EU 5 juni 2019, Skype/BIPT

Jurisprudentie nr. 7 Nr. 7SkypeBIPT Hof van Jusitie EU 5 juni 2019 ECLI:EU:C:2019:460 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU 13 juni 2019, Google/BRD

Jurisprudentie nr. 8 Nr. 8GoogleBRD Hof van Justitie EU 13 juni 2019 ECLI:EU:C:2019:498 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - EHRM 6 december 2018, Slomka/Polen

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9SlomkaPolen Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 december 2018 Application no. 6892412, ECLI:CE:ECHR:2018:1206JUD006892412 In the case of S
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU 14 februari 2019, Buivids

Hof van Justitie EU 14 februari 2019 ECLI:EU:C:2019:122 C-34517 ARREST VAN HET HOF Tweede kamer In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Midden-Nederland 14 december 2018, RadioCorp B.V./Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 11 Nr. 11 RadioCorp B.V.Commissariaat voor de Media 4. Rechtbank Midden-Nederland 14 december 2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:6228 Uitspraak in de zaak tussen RadioCorp B.V., te Naarden, eiseres gemachtigde: mr. M.I. Robichon-Linde...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Inhoud 2019 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Opinie
De TIB: stempelmachine of niet?

De TIB: stempelmachine of niet Opinie Ot van Daalen Sinds 2017 heeft Nederland een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: de Wiv 2017. De wetgever creeërde in de Wiv 2017 een nieuw toezichtsorgaan dat de toestemming van de minist...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraktijk
Het Europees wetboek voor elektronische communicatie – Overzicht en start van de implementatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie Rechtspraktijk Marjolein Geus Overzicht en start van de implementatie Met de vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische c ­ ommunicatie is de regulering van de elektronische comm...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

VMC-bericht
De resultaten van de VMC/Mediaforum-enquête

De resultaten van de VMCMediaforum-enquête VMC-bericht In 2013 heeft de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC een enquête gehouden onder de leden van de VMC en de abonnees van Media­ orum. Van de resultaten van daarvan deed Otto Volgen...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Josje Koehof, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak