Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1934 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2020 / 1

Jurisprudentie
Nr. 4 - HvJ EU 3 oktober 2019, Glawischnig/Facebook

Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 GlawischnigFacebook Hof van Justitie EU 3 oktober 2019 ECLI:EU:C:2019:821 ARREST VAN HET HOF Derde kamer
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Inhoud 2019 / 6

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Opinie
Openingssalvo in nieuwe Nederlandse Crypto Wars?

Openingssalvo in nieuwe N ­ ederlandse Crypto Wars Opinie Ot van Daalen Op 3 november 2019 pleitte minister Grapperhaus in Nieuws­ uur voor een ‘sleutelrecht’: justitie zou toegang moeten krijgen tot versleutelde chatberichten, als daarmee afbee...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Verslag
Grenzen aan digitale beïnvloeding – Verslag van de najaarsvergadering van de Vereniging voor Reclamerecht, gehouden op 3 oktober 2019

Grenzen aan digitale ­beïnvloeding Verslag Anne-Jel Hoelen en Mashid Mojabi Verslag van de najaarsvergadering van de V ­ ereniging voor Reclamerecht, gehouden op 3 oktober 2019 Bedrijven beïnvloeden consumenten, dat is niets nieuws. Wel is er st...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Eveline de Jonge, Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn en Jellien Roelofs. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 16 - EHRM 4 december 2018, Magyar Jeti Zrt./Hongarije

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4 december 2018 Application no. 1125716 In the case of Magyar Jeti Zrt v. Hungary, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: Ganna Yudkivska, President, Paulo Pi...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 17 - Rb. Den Haag (vzr.) 26 augustus 2019, Besloten zitting op Brunssummerheide

Jurisprudentie nr. 17 Nr. 17 Besloten zitting op Brunssummerheide Rechtbank Den Haag vzr. 26 augustus 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:880 Vonnis in de zaak van 1. NEDERLANDSE VERENIGING VAN JOURNALISTENte Amsterdam, 2. RTL NEDERLAND B.V. te Hilversum, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 6

Jurisprudentie
Nr. 18 - CBb 13 augustus 2019, Sichting Radio Continu

Jurisprudentie nr. 18 Nr. 18 Sichting Radio Continu College van Beroep voor het Bedrijfsleven 13 augustus 2019 Zaaknr. 171325 Uitspraak van de meervoudige kamer van 13 augustus 2019 op het hoger beroep van: Stichting Radio Continu, te Tweede Ex...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Opinie
Toekomstbestendig zoals altijd

Toekomstbestendig zoals altijd Opinie Paul Kreijger Kort voor de zomervakantie kondigde minister Slob een pakket maatregelen aan om de publieke omroep toekomstbestendig te maken.1 Net als bij het Brusselse justitiepaleis zijn nu ook de restaurat...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Rechtspraktijk
Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie – een analyse

Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie – een analyse Rechtspraktijk Karen Berg Begin 2019 heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid Staatssecretaris een wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewe...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2018

Kroniek Persrecht 2018 1 In 2018 was veiligheid van journalisten een belangrijk thema. Serieuze aanslagen op de gebouwen van Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle De Telegraaf en Panorama. Individuele journalisten die ernstig werd...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Eveline de Jonge, Josje Koehof, Ron Lamme, Harmke ­ ankhorst, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, L Georgina Nühn en Jellien Roelofs. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - HvJ EU 4 juli 2019, Baltic Media Alliance/ Litouwse commissie voor radio en televisie

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 Baltic Media AllianceLitouwse commissie voor radio en televisie Hof van Justitie EU 4 juli 2019 ECLI:EU:C:2019:566 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - Hof Den Haag 4 juni 2019, CGN/NRC

Hof Den Haag 4 juni 2019 Zaaknr. 200.23651401 Arrest inzake STICHTING CHRISTELIJKE GEMEENTE NEDERLAND, gevestigd te Apeldoorn, appellante, hierna te noemen: CGN, advocaat: mr. C.A. Alberdingk Thijm te Amsterdam, tegen 1. NRC MEDIA B.V., gevestigd...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - ABRvS 20 maart 2019, BTN/Minister

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 20 maart 2019 ECLI:NL:RVS:2019:899 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2. Branchebelang Thuiszorg Nederland hierna: BTN, appellanten, tegen de uitspra...
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Rb. Rotterdam 24 januari 2019, Bits of Freedom/ACM

Rechtbank Rotterdam 24 januari 2019 ECLI:NL:RBROT:2019:414 uitspraak in de zaak tussen Stichting Bits of Freedom Bits of Freedom, te Amsterdam, eise
PDF
Mediaforum 2019 / 5

Inhoud 2019 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Inhoud 2019 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Opinie
Wat moeten we met Julian Assange?

Wat moeten we met Julian Assange Schurk en held. Journalist en geheimenschenner. Cyber­ crimineel en klokkenluider. Uitlokker en nieuwsgaarder. Het zijn maar een paar van de vele epitheta die op het voorhoofd van Julian Assange worden geplakt. We...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraktijk
Skype & Google: elektronische communicatiedienst of niet?

Skype Google: elektronische ­ communicatiedienst of niet Rechtspraktijk Serge Gijrath Telecomaanbieders dienen zelf te bepalen of de diensten, die zij in de Unie willen aanbieden, vallen onder de definities in de Kaderrichtlijn. Kwalificeert he...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraktijk
Disruptors reguleren? Vormgeven aan Europese communicatie- en mediaregelgeving en mededingingsbeleid in een nieuw tijdperk (deel 1)

Disruptors reguleren ­Vormgeven Rechtspraktijk aan Europese communicatie- Francine Hein Hobbelen, ­ Cunningham en Baptist Vleeshouwers en mediaregelgeving en m ­ ededingingsbeleid in een nieuw tijdperk deel 1 1 De technologische revolutie raast d...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma EHRM 30 april 2019, nrs. 6092117 720218, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 7 - HvJ EU 5 juni 2019, Skype/BIPT

Jurisprudentie nr. 7 Nr. 7SkypeBIPT Hof van Jusitie EU 5 juni 2019 ECLI:EU:C:2019:460 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU 13 juni 2019, Google/BRD

Jurisprudentie nr. 8 Nr. 8GoogleBRD Hof van Justitie EU 13 juni 2019 ECLI:EU:C:2019:498 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - EHRM 6 december 2018, Slomka/Polen

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9SlomkaPolen Europees Hof voor de Rechten van de Mens 6 december 2018 Application no. 6892412, ECLI:CE:ECHR:2018:1206JUD006892412 In the case of S
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU 14 februari 2019, Buivids

Hof van Justitie EU 14 februari 2019 ECLI:EU:C:2019:122 C-34517 ARREST VAN HET HOF Tweede kamer In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Midden-Nederland 14 december 2018, RadioCorp B.V./Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 11 Nr. 11 RadioCorp B.V.Commissariaat voor de Media 4. Rechtbank Midden-Nederland 14 december 2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:6228 Uitspraak in de zaak tussen RadioCorp B.V., te Naarden, eiseres gemachtigde: mr. M.I. Robichon-Linde...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Inhoud 2019 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Opinie
De TIB: stempelmachine of niet?

De TIB: stempelmachine of niet Opinie Ot van Daalen Sinds 2017 heeft Nederland een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: de Wiv 2017. De wetgever creeërde in de Wiv 2017 een nieuw toezichtsorgaan dat de toestemming van de minist...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraktijk
Het Europees wetboek voor elektronische communicatie – Overzicht en start van de implementatie

Het Europees wetboek voor elektronische communicatie Rechtspraktijk Marjolein Geus Overzicht en start van de implementatie Met de vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische c ­ ommunicatie is de regulering van de elektronische comm...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

VMC-bericht
De resultaten van de VMC/Mediaforum-enquête

De resultaten van de VMCMediaforum-enquête VMC-bericht In 2013 heeft de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC een enquête gehouden onder de leden van de VMC en de abonnees van Media­ orum. Van de resultaten van daarvan deed Otto Volgen...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Rechtspraak / Binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Josje Koehof, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Jurisprudentie
Nr. 5 - Europese Commissie 6 september 2018, Apple/Shazam

Europese Commissie 6 september 2018, Case M.8788 THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to the Agreement on the European Economic Area, and in particular Article 57 thereof, Hav...
PDF
Mediaforum 2019 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - EHRM 11 december 2018, Brisc/Roemenië

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6BriscRoemenië Europees Hof voor de Rechten van de Mens 11 december 2018 Application no. 2623810 In the case of Brisc v. Romania, The European Court of Human Rights Fourth Section, sitting as a Chamber composed of: Ganna...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Inhoud 2019 / 2
Themanummer AVMD-richtlijn 2.0

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Opinie
Het medialandschap begraasd door wolven in schaapskleren?

Het medialandschap begraasd door wolven in schaapskleren Opinie Ronald Vecht Hoe vaak horen we niet dat het medialandschap verandert en nu sneller dan ooit. Dankzij Google kom ik de term ‘het veranderende medialandschap’ al tegen in de toelichti...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een (eerste) overzicht

De herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten – een eerste overzicht Rechtspraktijk Paul Kreijger Op 14 november 2018 was het zover: Richtlijn 20181808EU tot ­ ijziging w van Richtlijn 201013EU verscheen in het Publicatieblad. Daarme...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
Videoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Videoplatformdiensten in de herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten Rechtspraktijk Anke Strijbos en Dorien Verhulst De onlangs herziene Richtlijn audiovisuele mediadiensten zal ook van toepassing zijn op zogenaamde videoplatformdiensten. D...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Rechtspraktijk
Jurisdictie onder de gewijzigde Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Jurisdictie onder de ­ ewijzigde g Richtlijn audiovisuele ­mediadiensten Rechtspraktijk Anne Bruna en Remy Chavannes Sinds de inwerkingtreding van de oorspronkelijke Televisierichtlijn in 1989 is Europese mediaregulering gebaseerd op het oorspro...
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Josje Koehof, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Jurisprudentie
Nr. 3 - HvJ EU 13 december 2018, France Télévisons SA/Playmédia

France Télévisons SAPlaymédia Hof van Justitie EU 13 december 2018 ECLI:EU:C:2018:1017 In zaak C
PDF
Mediaforum 2019 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - EHRM 25 oktober 2018, E.S./Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 E.S.Oostenrijk Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25  oktober 2018, nr. ECLI:CE:ECHR:2018:1025JUD003845012 Appication no. 3845012 In the case of E.S. v. Austria, The European Court of Human Rights Fifth Section, ...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Inhoud 2019 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Opinie
Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep De vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur Wob door een Wet open overheid Woo komt rap dichterbij. Bijna zeven jaar staat het initiatiefvoorstel Wet open overheid Kamerstukken 33.328 al op de par...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Wetenschap
Zelfregulering door online platforms: een waar wondermiddel tegen online desinformatie?

Zelfregulering door ­ nline o platforms: een waar wonder­ ­­ middel tegen online ­desinformatie Wetenschap Gijs van Til In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 heeft de Europese Commissie haar inspanningen in de bestrijdi...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Verslag
Richtlijn voor audiovisuele mediadiensten aangenomen: werk aan de winkel. Verslag van de VMC-studiemiddag op 23 november 2018

Richtlijn voor audiovisuele media­diensten aangenomen: werk aan de winkel Verslag Marianne Minnecré Verslag van de VMC-studiemiddag op 23 ­ ovember 2018 n Inleiding De laatste herziening van de Richtlijn audiovisuele mediadiensten, die ooit beke...
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Documentatie
Rechtspraak / Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2019 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - ABRvS 3 oktober 2018, Wet hergebruik overheidsinformatie

Wet hergebruik overheids­ informatie Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 3 oktober 2018 ECLI:NL:RVS:2018:3148 Uitspraak op het hoger beroep van: het college van burgemeester en wethouders van Deventer, appellant, tegen de uitspraak van de...