Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1934 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Sharif Ibrahim, Julia van Leeuwen, Hanneke van Lith, G ­ eorgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 14 • HvJ EU 21 december 2021, Gtflix Tv/DR

Hof van Justitie van de EU 21 december 2021 ECLI:EU:C:2021:1036 In zaak C
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 15 • ABRvS 27 juli 2022, VoetbalTV

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 27 juli 2022 IEF 20862 ECLI:NL:RVS:2022:2173 Uitspraak op het hoger beroep van: de Autoriteit Persoonsgegevens hierna: de AP, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 23 novem...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Inhoud 2022 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Opinie
Dataoverdaad – respect van én voor de rechter

Drie artikelen die in dit nummer van Mediaforum zijn opgenomen, vormen bewerkingen van presentaties die op 17 juni 2022 in Tilburg zijn gehouden tijdens het congres ‘Wet open overheid: game changer voor bestuur en burger’ ter afsluiting van het NW...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Maatwerk op grond van de Wet open overheid

Maatwerk op grond van de Wet open ­overheid Rechtspraktijk Nina Bontje Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur Wob. Doel van de Woo is, kort gezegd, om overheden transparan...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens

Een blik op de openbaar­ heid van overheids­ informatie over de grens Rechtspraktijk Annemarie Drahmann en Louis Honée Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. T...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
De implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht?

De implementatie van de E ­ uropese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht Rechtspraktijk Johan Wolswinkel De Wet open overheid heeft dit voorjaar de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. Deze nieuwe wet moet ee...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep

Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep Rechtspraktijk Wouter Hins Volgens artikel 2.3, lid 2, van de Mediawet moet de Raad van Bestuur van de NPO een gedragscode opstellen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de eigen ...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, L ­ otte ­ utgers, Merel Teunissen en Joris Vos. R Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - Rb. Limburg 23 mei 2022, NPO nog steeds niet (volledig) te ‘Wobben’

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 NPO nog steeds niet volledig te ‘Wobben’ Rechtbank Limburg 23 mei 2022 ECLI:NL:RBLIM:2022:3990 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 mei 2022 in de zaak tussen Het beroep 4.  Met het bestreden besluit kan eise...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Themanummer Wet open overheid
Inhoud 2022 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Opinie
Telecommunicatierecht voor de happy few?

Telecommunicatierecht voor de happy few In december 2018 is de “European Electronic Communications Code”, ook bekend als de “Telecomcode”, in werking getreden. De Telecomcode heeft het Europese regelgevend kader over de hele linie gewijzigd en had...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
Mediadiensten en connectiviteit in het licht van de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet

Rechtspraktijk Mediadiensten en Gera van Duijvenvoorde c ­ onnectiviteit in het licht van de implementatie van ­ de Telecomcode in de Telecommunicatie­ et w Internettoegang en toegang tot media zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Er worden steeds meer...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
De eindgebruikersverplichtingen in de Telecomcode: wetgeving met een gebruiksaanwijzing

De eindgebruikers­verplichtingen in de Telecom­ ode: wetgeving c met een gebruiksaanwijzing Rechtspraktijk Hanneke Kooijman De Telecommunicatiewet bevatte al een groot aantal verplichtingen gericht op de bescherming van eindgebruikers, en dat aa...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Verslag
Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act

Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act Verslag Lotte van den Bosch ‘A landmark initiative.’1 Zo omschreef de Europese Commissie dat wat Ursula von der Leyen in haar State of the Union in 2021 opwierp als de nieuwe European Media F...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - EHRM 1 maart 2022, Kozan/Turkije

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1 maart 2022 Application no. 1669519, ECLI:CE:ECHR:2022:0301JUD001669519 En l’affaire Kozan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, s ­ iégeant en une Chambre composée de: Jo...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Amsterdam (vzr.) 16 maart 2022 en Rb. Amsterdam (vzr.) 29 april 2022, Juicechannels

Rechtbank Amsterdam vzr. 16 maart 2022 Famke Louise­ Roddelpraat IEF 20600 ECLI:NL:RBAMS:2022:1239 en Rechtbank Amsterdam vzr. 29 april 2022 Life of Yvonne ECLI:NL:RBAMS:2022:2347 RECHTBANK AMSTERDAM 16 MAART 2022 Vonnis in kort geding in de zaak...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 12 - Rb. Amsterdam (vzr.) 1 december 2021, Erven X/Microsoft Ireland

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 ErvenXMicrosoft Ireland Rechtbank Amsterdam vzr. 1 december 2021 ECLI:NL:RBAMS:2021:7090 Vonnis in kort geding in de zaak van 1. eiser 1, wonende te woonplaats, 2. eiser 2, wonende te woonplaats, 3. eiser 3, wone...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Inhoud 2022 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Opinie
Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg?

Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg Opinie Willem F. Korthals Altes Het uitlekken naar Politico van een concept-uitspraak van het U.S. Supreme Court in de door dit college behandelde abortuszaak heeft vooral ophef veroorzaakt vanwege de daa...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Rechtspraktijk
Persvrijheidsmonitor 2021

Persvrijheidsmonitor 20211 De persvrijheid staat wereldwijd onder druk. Ook in Nederland is Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle sprake van een neerwaartse trend. Nederland daalde voor het derde jaar op rij een plekje op de jaarlij...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma. EHRM 24 maart 2022, nr. 538610, Zayidov Azerbeidzjan Rechtspr...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HR 22 april 2022, Verstappen/Picnic

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6 VerstappenPicnic Hoge Raad 22 april 2022 IEF 20670 ECLI:NL:HR:2022:621 In de zaak van 1. Max Emilian VERSTAPPEN, wonende te Monte Carlo, Monaco, hierna: Verstappen, 2. MAVIC S.À.R.L., gevestigd te Luxemburg, Luxe...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Den Haag 7 december 2021, Radio Vahon/Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 7 Nr. 7 Radio VahonCommissariaat voor de Media Rechtbank Den Haag 7 december 2021 ECLI:NL:RBDHA:2021:13591 Stichting Karmavadische Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, te Den Haag, eiseres en Commissariaat voor de Media, ver...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Rotterdam 5 april 2022, De ondoordachte pogingen Willem Engel tot zwijgen te brengen

De ondoordachte pogingen Willem Engel tot zwijgen te brengen Rechtbank Rotterdam 5 april 2022 ECLI:NL:RBROT:2022:2552 beslissing op vordering opheffing schorsing van de voorlopige hechtenis van de raadkamer d.d. 05 april 2022 artikel 82 Wetboek...
PDF
Mediaforum 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - Rb. Rotterdam (vzr.) 28 maart 2022 en CBb 17 mei 2022, Kink FM/Minister van EZK

Kink FMMinister van EZK Rechtbank Rotterdam vzr. 28 maart 2022 ECLI:NL:RBROT:2022:2203 en College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 mei 2022 ECLI:NL:CBB:2022:250 RECHTBANK ROTTERDAM uitspraak van de voorzieningenrechter van 28 maart 2022 op h...
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Inhoud 2022 / 2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Opinie
Staatspropaganda en uitingsvrijheid

Staatspropaganda en ­uitingsvrijheid De Europese besluiten van 1 maart 2022 om de verspreiding van RT vroeger Russia Today en Sputnik te verbieden hebben tot veel discussie geleid. De maatregelen van de Raad, g ­ ebaseerd op artikel 29 VEU en arti...
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Rechtspraktijk
De Verordening transparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning

De Verordening t ­ ransparantie en gerichte politieke reclame – een eerste verkenning Rechtspraktijk Paul Kreijger In november 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een “Verordening transparantie en gerichte politieke reclame”...
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Theunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma. Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - HvJ EU 24 maart 2022, X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 X, ZAutoriteit Persoonsgegevens Hof van Jusitie van de EU 24 maart 2022 ECLI:EU:C:2022:216 In zaak C
PDF
Mediaforum 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Amsterdam (vzr.) 15 december 2021, Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI Legal/Thierry Baudet

Centraal Joods Overleg en Stichting CIDI LegalThierry Baudet Rechtbank Amsterdam vzr. 15 december 2021 ECLI:NL:RBAMS:2021:7392 in de zaak van 1. de vereniging CENTRAAL JOODS OVERLEG EXTERNE BELANGEN, gevestigd te Amsterdam, 2. de stichting S...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Opinie
Leeftijdsverificatie is onder de maat

Leeftijdsverificatie is onder de maat Leeftijdsverificatie wordt steeds vaker als oplossing gezien om kinderen alleen toegang geven tot voor hen geschikte apps en games. Het zal dan ook niet verbazen dat er in snel tempo nieuwe verificatiediensten...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Wetenschap
De nieuwe AI-verordening: past het?

De nieuwe AI-verordening: past het Wetenschap Shima Abbady, Joost van Roosmalen en Marjolein Geus De Europese Commissie Commissie is in een hoog tempo de door haar beloofde hervorming van de digitale economie aan het doorvoeren.1 Een nieuwe loot...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Verslag
VMC Studiemiddag over regulering van online content

VMC Studiemiddag over ­ egulering r van online ­ ontent c Verslag Anouck Bakhuis Drastische veranderingen in het medialandschap maken dat de regulering van online content op de schop moet. Dagvoorzitter Naomi Appelman kenschetst die veranderinge...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Lotte Rutgers en Merel Theunissen. Eindredactie: Jellien Roelofs en Astrid Sixma. Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 25 november 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH/ eprimo

StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbHeprimo Hof van Justitie van de EU 25 november 2021 ECLI:EU:C:2021:518 C-10220 In de zaak StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH tegen eprimo GmbH, in tegenwoordigheid van: Interactive Media CCSP...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - Rb. Gelderland 18 december 2020, X/B&W gemeente Berkelland

Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 XBW gemeente Berkelland Rechtbank Gelderland 18 december 2020 ECLI:NL:RBGEL:2020:6699 u ­ itstraling van en milieugevolgen o.a. geur, geluid, licht, trilling, e ­ missie, risico van de activiteit die het besluit to...
PDF
Mediaforum 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 • Hof Den Haag 16 juni 2021, Stichting Stop5GNL/Staat der Nederlanden

Jurisprudentie nr. 3 Nr. 3 Stichting Stop5GNL Staat der Nederlanden Hof Den Haag 16 juni 2021 ECLI:NL:GHDHA:2021:1052 arrest in kort geding inzake Stichting Stop5GNL, gevestigd te Amsterdam, appellante, hierna te noemen: Stop5GNL, advocaat: m...
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Inhoud 2021 / 6

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Opinie
Het kabinet heeft lak aan de grondrechten

Het kabinet heeft lak aan de grondrechten “Geld speelt geen rol, zoals mijn goede vader altijd zei”, sprak heer Bommel. En met een gul gebaar trok de heer van stand zijn welgevulde portefeuille. Voor Marten Toonders hoofdpersoon stond vast dat elk...
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Rechtspraktijk
Gereguleerde denkbeelden

Gereguleerde denkbeelden Rechtspraktijk Paul Kreijger Sinds jaar en dag valt ook het “aanprijzen van denkbeelden” onder de definitie van “reclame” in de Nederlandse Reclamecode en haar voor­ lopers. Daarmee kunnen ook tal van niet-commerciële ui...
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Rechtspraak / binnenland
Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, G ­ eorgina Nühn, Lotte Rutgers en Merel Theunissen. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma EHRM 21 september 2021, nr. 6173708, DareskizbArmenië Rechts...
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Jurisprudentie
Nr. 15 - ABRvS 20 oktober 2021, Minister van VWS/NOS en NTR

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 20 oktober 2021 ECLI:NL:RVS:2021:2348 Uitspraak op het hoger beroep van: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden­ ederland van 28 juni N 2...
PDF
Mediaforum 2021 / 6

Jurisprudentie
Nr. 16 - Rb. Amsterdam 29 oktober 2021, Oracle/ SFDC en Salesforce

Jurisprudentie nr. 16 Nr. 16 OracleSFDC en Salesforce Rechtbank Amsterdam 29 oktober 2021 ECLI:NL:RBAMS:2021:6200 Wrakingskamer Beslissing op het op 15 oktober 2021 ingekomen en onder rekestnummer C13708570 HA RK 21349 ingeschreven verzoek van...