Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1964 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Inhoud 2023 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, mr. J.V. Willems penningmeester, mr. M. van Waveren secretaris, mr. A.L....
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Opinie
Internetproletariërs aller landen verenigt u!

Internetproletariërs aller landen verenigt u Trevin Brownie is één van de eisers in een actie die 184 moderators van Facebook in Nairobi in Kenya waar een centraal knooppunt voor de distributie van Facebookverkeer is gevestigd bij de rechtbank zij...
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Wetgeving
Een review over de wet omtrent misleidende reviews

Een review over de wet omtrent misleidende reviews Wetgeving Fulco Blokhuis en Noor Dings Sinds 28 mei 2022 is nieuwe wetgeving van kracht over online reviews. In de Moderniseringsrichtlijn 20192161
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Rechtspraktijk
Glasvezelaanleg in Nederland: gedoogplicht versus graafrust

Glasvezelaanleg in Nederland: gedoogplicht versus graafrust Rechtspraktijk Dorien de Nijs-Klein Door heel Nederland wordt op dit moment door verschillende partijen op grote schaal glasvezel aangelegd. Gemeenten zijn verplicht partijen toe te sta...
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Jacintha van Dorp, Sharif Ibrahim, Emiel Jurjens, Julia van Leeuwen, Claire Pilaar, Martijn Poulus en Joris Vos Eindredactie Jellien Roelofs en Lotte Rutgers Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - Gerecht EU 26 april 2023, Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad/Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Jurisprudentie nr. 7 Nr. 7 Gemeenschappelijke Afwikkelings­ raadEuropese Toezichthouder voor gegevensbescherming Gerecht van de EU 26 april 2023 ECLI:EU:T:2023:219 In zaak T
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 8 - HR 11 april 2023, Oprekken politiebelediging

Jurisprudentie nr. 8 Nr. 8 Oprekken politiebelediging Hoge Raad 11 april 2023 ECLI:NL:HR:2023:541 Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-­ Leeuwarden van 25 juni 2021, nummer 21-006742-19, in de strafzaak...
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - Rb. Noord-Holland 6 april 2023, Stichting Radio Televisie Internet Zaanstreek/ Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 9 Nr. 9 Stichting Radio Televisie Internet ZaanstreekCommissariaat voor de Media Rechtbank Noord-Holland 6 april 2023 ECLI:NL:RBNHO:2023L:3113 Stichting Radio Televisie Internet Zaanstreek, uit Zaanstad, eiseres, gemachtig...
PDF
Mediaforum 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 10 - Rb. Rotterdam (vzr.) 19 april 2023, Delta Fiber Netwerk B.V./B&W gemeente Gorinchem

Rechtbank Rotterdam vzr. 19 april 2023 ECLI:NL:RBROT:2023:3265 In de zaken tussen: Delta Fiber Netwerk B.V. DFN, uit Schiedam, verzoekster gemachtigde: mr. W.G.B. van de Ven, en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem ...
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Inhoud 2023 /2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, mr. M. van Waveren secretaris, mr....
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Opinie
Demonstratierecht onder druk, ook online

Demonstratierecht onder druk, ook online Het demonstratierecht staat onder druk. Vorig kwartaal lazen we hier al over in de opener van Aernout Nieuwenhuis.1 Sindsdien is deze kwestie alleen maar prangender geworden met een bezetting van de Raboban...
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Wetenschap
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 2)

Rechtspraak over het inzage­recht deel 2 Wetenschap Gerrit-Jan Zwenne, M ­ axime Hanhart en M ­ arte van Graafeiland Het inzagerecht is misschien wel een van de belangrijkste en voor g ­ ebruikers meest bruikbare rechten waarin het privacy- of g...
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Opinie
Aan de slag met de Code voor Duurzaamheidsreclame: een goed begin is het halve werk!

Aan de slag met de Code voor Duurzaamheids­ reclame: een goed begin is het halve werk Opinie Jellien Roelofs en ­Anne-Fleur Filemon Na ruim 20 jaar is de Milieu Reclame Code geactualiseerd op initiatief van de bond van Adverteerders. Deze zelfre...
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Sharif Ibrahim, Emiel Jurjens, Julia van Leeuwen, C ­ laire Pilaar, Martijng Poulus, Joris Vos Eindredactie Jellien Roelofs en L.K. Rutgers Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Rotterdam 14 december 2022, Landgoed Prattenburg/Koninklijke KPN

Jurisprudentie nr. 5 Nr. 5 Landgoed Prattenburg Koninklijke KPN Rechtbank Rotterdam 14 december 2022 ECLI:NL:RBROT:2022:1014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANDGOED PRATTENBURG B.V., gevestigd te Rhenen...
PDF
Mediaforum 2023 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - CBb 20 december 2022, Kink FM/ Minister van EZK

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6 Kink FMMinister van EZK College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 december 2022 ECLI:NL:CBB:2022:821 uitspraak van de meervoudige kamer van 20 december 2022 op de hoger beroepen van: RadioCorp B.V. exploitante va...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Inhoud 2023 / 1

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, mr. M. van Waveren secretaris, mr....
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Opinie
Europese rechters bepalen kader van hun uitingsvrijheid

Europese rechters bepalen kader van hun uitingsvrijheid In het kader van de bedreiging van de onafhankelijkheid van de rechter in diverse landen in Europa, met name Polen, heeft de Conseil Consultatif de Juges Européens CCJE, een adviesraad van Eu...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Rechtspraktijk
Voorstel voor de Europese Dataverordening: sluitstuk van een tussentijdse reguleringsrevolutie

Voorstel voor de Europese Dataverordening: Sluitstuk van een tussentijdse regulerings­ revolutie Rechtspraktijk Marjolein Geus en Feyo Sickinghe In februari 2022 presenteerde de Commissie het voorstel voor een Europese Dataverordening Data Act –...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Verslag
VMC Studiemiddag – De houdbaarheid van het publieke omroepbestel

VMC Studiemiddag – De ­houdbaarheid van het publieke omroepbestel Verslag Robin Struik Voor de publieke omroep is 2022 een veelbewogen jaar geweest. Onthullingen over de werksfeer bij De Wereld Draait Door toonden bijvoorbeeld hoe intens de stri...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Sharif Ibrahim, Emiel Jurjens, Julia van Leeuwen, G ­ eorgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - EHRM 15 september 2022, Rabczewska/ Polen

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 RabczewskaPolen Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15 september 2022 Application no. 825713 In the case of Rabczewska v. Poland, The European Court of Human Rights First Section, sitting as a Chamber composed ...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 26 april 2022, Polen/Europees Parlement en Raad van de EU

PolenEuropees Parlement en Raad van de EU Hof van Justitie van de EU 26 april 2022 IEF 20679 ECLI:EU:C:2022:297 C-40119 In de zaak betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens artikel 263 VWEU, ingesteld op 24 mei 2019, Republiek Polen...
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 7 oktober 2022, X/ROC Nijmegen

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2022:1402, 7 oktober 2022
PDF
Mediaforum 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Noord-Holland 28 december 2022, Hendriks/Unibail Rodamco Nederland Winkels B.V

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:11402, 28 december 2022
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Inhoud 2022 / 6

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Opinie
Vrijheid van meningsuiting en betoging in de waagschaal?

Vrijheid van meningsuiting en betoging in de waagschaal De vrijheid om meningen te openbaren in Nederland is niet onbeperkt de strafwet en het BW trekken bepaalde grenzen. Bij overschrijden daarvan kan de rechter sancties opleggen. Er zijn ook and...
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Wetenschap
Rechtspraak over het inzagerecht (deel 1)

Rechtspraak over het inzage­recht deel 1 Wetenschap Gerrit-Jan Zwenne, Marte van Graafeiland en Maxime Hanhart Het inzagerecht stelt individuen, de zgn. betrokkenen, in staat om van degene die zijn gegevens verwerkt, de zgn. verwerkingsverantwoo...
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Wetgeving
De uitspraak C-817/19 van het HvJ EU inzake de PNR-richtlijn en de gevolgen voor nationale implementatiewetgeving en in het bijzonder de Nederlandse PNR-wet

De uitspraak C-81719 van het HvJ EU inzake de PNR-richtlijn en de gevolgen voor nationale implementatiewetgeving en in het bijzonder de Nederlandse PNR-wet Wetgeving Kristina Irion en Romy van Es Op 21 juni 2022 heeft het Hof van Justitie van de...
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Opinie
Europese Media Freedom Act zegen of vloek?

Europese Media Freedom Act zegen of vloek Opinie Ronald Vecht Op 16 september 2022 zag het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Media Freedom Act MFA1 het levenslicht en meteen barstte er een discussie los over wens, nut en noodz...
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Sharif Ibrahim, Julia van Leeuwen, Hanneke van Lith, G ­ eorgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 14 • HvJ EU 21 december 2021, Gtflix Tv/DR

Hof van Justitie van de EU 21 december 2021 ECLI:EU:C:2021:1036 In zaak C
PDF
Mediaforum 2022 / 6

Jurisprudentie
Nr. 15 • ABRvS 27 juli 2022, VoetbalTV

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 27 juli 2022 IEF 20862 ECLI:NL:RVS:2022:2173 Uitspraak op het hoger beroep van: de Autoriteit Persoonsgegevens hierna: de AP, appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 23 novem...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Inhoud 2022 / 5

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Opinie
Dataoverdaad – respect van én voor de rechter

Drie artikelen die in dit nummer van Mediaforum zijn opgenomen, vormen bewerkingen van presentaties die op 17 juni 2022 in Tilburg zijn gehouden tijdens het congres ‘Wet open overheid: game changer voor bestuur en burger’ ter afsluiting van het NW...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Maatwerk op grond van de Wet open overheid

Maatwerk op grond van de Wet open ­overheid Rechtspraktijk Nina Bontje Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur Wob. Doel van de Woo is, kort gezegd, om overheden transparan...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Een blik op de openbaarheid van overheidsinformatie over de grens

Een blik op de openbaar­ heid van overheids­ informatie over de grens Rechtspraktijk Annemarie Drahmann en Louis Honée Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid Woo in werking getreden. Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. T...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
De implementatie van de Europese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht?

De implementatie van de E ­ uropese Open data richtlijn: een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht Rechtspraktijk Johan Wolswinkel De Wet open overheid heeft dit voorjaar de Wet openbaarheid van bestuur Wob vervangen. Deze nieuwe wet moet ee...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Rechtspraktijk
Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep

Goed bestuur en integriteit bij de publieke omroep Rechtspraktijk Wouter Hins Volgens artikel 2.3, lid 2, van de Mediawet moet de Raad van Bestuur van de NPO een gedragscode opstellen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij de eigen ...
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, L ­ otte ­ utgers, Merel Teunissen en Joris Vos. R Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - Rb. Limburg 23 mei 2022, NPO nog steeds niet (volledig) te ‘Wobben’

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 NPO nog steeds niet volledig te ‘Wobben’ Rechtbank Limburg 23 mei 2022 ECLI:NL:RBLIM:2022:3990 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 23 mei 2022 in de zaak tussen Het beroep 4.  Met het bestreden besluit kan eise...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Themanummer Wet open overheid
Inhoud 2022 / 4

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Mr. O.M.B.J. Volgenant voorzitter, Mr. J.J.R. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr....
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Opinie
Telecommunicatierecht voor de happy few?

Telecommunicatierecht voor de happy few In december 2018 is de “European Electronic Communications Code”, ook bekend als de “Telecomcode”, in werking getreden. De Telecomcode heeft het Europese regelgevend kader over de hele linie gewijzigd en had...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
Mediadiensten en connectiviteit in het licht van de implementatie van de Telecomcode in de Telecommunicatiewet

Rechtspraktijk Mediadiensten en Gera van Duijvenvoorde c ­ onnectiviteit in het licht van de implementatie van ­ de Telecomcode in de Telecommunicatie­ et w Internettoegang en toegang tot media zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Er worden steeds meer...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Rechtspraktijk
De eindgebruikersverplichtingen in de Telecomcode: wetgeving met een gebruiksaanwijzing

De eindgebruikers­verplichtingen in de Telecom­ ode: wetgeving c met een gebruiksaanwijzing Rechtspraktijk Hanneke Kooijman De Telecommunicatiewet bevatte al een groot aantal verplichtingen gericht op de bescherming van eindgebruikers, en dat aa...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Verslag
Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act

Verslag VMC Studiemiddag – European Media Freedom Act Verslag Lotte van den Bosch ‘A landmark initiative.’1 Zo omschreef de Europese Commissie dat wat Ursula von der Leyen in haar State of the Union in 2021 opwierp als de nieuwe European Media F...
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Documentatie
Rechtspraak / binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie Jellien Roelofs en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - EHRM 1 maart 2022, Kozan/Turkije

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 1 maart 2022 Application no. 1669519, ECLI:CE:ECHR:2022:0301JUD001669519 En l’affaire Kozan c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme deuxième section, s ­ iégeant en une Chambre composée de: Jo...