Klantenservice

Op deze website zijn alle nummers van Mediaforum sinds 1999 in elektronische vorm op te vragen. U kunt zoeken naar bepaalde nummers, vindplaatsen en auteurs en ook 'full text' zoeken. Het nieuwe nummer van Mediaforum wordt in PDF-format op de website geplaatst zodra het in elektronische vorm naar de drukker gaat, doorgaans enkele weken voordat het in papieren vorm bij de abonnees wordt bezorgd.

 

Het bekijken van de website en het zoeken is voor abonnees gratis. Om daadwerkelijk een nummer in te zien zijn een naam en wachtwoord nodig. Deze wisselen regelmatig: kijk op de binnnenkant omslag van een recent nummer van Mediaforum voor de geldende inloggegevens.

 

Verder staat onder 'VMC' meer informatie over de Vereniging voor Media- en Communicatierecht, die Mediaforum uitgeeft. Een belangrijke activiteit van de VMC bestaat uit organiseren van studiemiddagen (zie onder 'Studiemiddagen').