Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1958 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - HR 10 april 2018, Belediging gemeente-raadslid

Hoge Raad 10 april 2018 ECLI:NL:HR:2018:541 Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den  Haag van 2 mei 2016, nummer 22004426-15, in de strafzaak tegen: verdachte , geboren te geboorteplaats op geboortedatum 1986. 1  ...
PDF
Mediaforum 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - Rb. Rotterdam 22 maart 2018, KPN/ACM

Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018 ECLI:NL:RBROT:2018:2202 Uitspraak in de zaak tussen Koninklijke KPN N.V. en KPN B.V., te ‘s-Gravenhage, KPN, eiseressen, gemachtigden: mr. P.V. Eijsvoogel en mr. I.A. Nazaryar, en Autoriteit Consument en Markt ACM...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J. Lautenbach penningmeester, Mr. M. van Waveren secretaris, Mr...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Opinie
De nieuwe bescherming voor bedrijfsgeheimen – bescherming van informatie in balans

De nieuwe bescherming voor b ­ edrijfsgeheimen – bescherming van informatie in balans Deze zomer treedt de nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking,1 die de implementatie vormt van de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen uit 2016.2 Die...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Wetenschap
Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen

Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij u ­ itstek beschermde categorie ­uitlatingen Wetenschap Aernout Nieuwenhuis De vrijheid van meningsuiting heeft meer gewicht bij uitlatingen die deel uitmaken van het ...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Rechtspraktijk
Kroniek Persrecht 2017

Kroniek Persrecht 2017 1 Rechtspraktijk Otto Volgenant en Tarlach McGonagle In 2017 stond de Nederlandse journalistiek onder druk. Veiligheid van journalisten is daarbij een belangrijk thema. Twee misdaadjournalisten worden zo ernstig bedreigd ...
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, H ­ armke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM 30 januari 2018, Sekmadienis Ltd./ Litouwen,

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30 januari 2018 Application no. 6931714 Case of Sekmadienis Ltd. v. Lithuania
PDF
Mediaforum 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Gelderland 13 maart 2018, Overtreding art. 46 Mediawet

Jurisprudentie nr. 8 Nr. 8 Overtreding art. 46 Mediawet Rechtbank Gelderland 13 maart 2018 ECLI:NL:RBGEL:2018:1112 Uitspraak in de zaak tussen eiseres, te woonplaats, eiseres, gemachtigde: mr. M.I. Robichon-Lindenkamp, en het Commissariaat voor...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Inhoud 2018 / 2

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman ­ ecretaris, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Opinie
EU vs Disinfo

EU vs Disinfo Opinie Wouter Hins Dat de lidstaten van de EU zich zorgen maken over nepnieuws uit Rusland is bekend. Op 19 en 20 maart 2015 besloot de Europese Raad dat tegenwicht moest worden geboden aan ‘Russia’s ongoing disinformation campaign...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Rechtspraktijk
Wetsvoorstel open overheid creëert spanning met de Europese Richtlijn bedrijfsgeheimen

Wetsvoorstel open ­ verheid o c ­ reëert spanning met de ­Europese Richtlijn ­bedrijfsgeheimen Rechtspraktijk Joanna van der Werf Op dit moment ligt het onlangs ingediende wetsvoorstel Wet bescherming bedrijfsgeheimen bij de Tweede Kamer ter beh...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Documentatie onder redactie van: Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs, Merel Teunissen en Benjamin van Werven Eindredactie: Rem...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - Arrest van het Gerecht 26 oktober 2017, KPN B. V. /Europese Commissie

Jurisprudentie nr. 4 JUDGMENT OF THE GENERAL COURT Eighth Chamber net Protocol services. Ziggo owns 50 of HBO Nederland Coöperatief UA ‘HBO Nederland’, a full-function joint venture which it controls jointly with a subsidiary of Home Box Office,...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - EHRM 7 november 2017, Egill Einarsson/ Iceland

Europees Hof voor de Rechten van de Mens TK 7 november 2017 Application no. 2470315 In the case of Einarsson v. Iceland, The European Court of Human Rights Second Section, sitting as a Chamber composed of: Julia Laffranque, President, Robert Spano...
PDF
Mediaforum 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Den Haag 22 december 2017, Bouwhuysch B. V./de Staat

Rechtbank Den Haag 22 december 2017 C09542440 KG ZA 171424 Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWHUYSCH B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. R. van Viersen te Hoofddorp, te...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Inhoud 2018 / 1

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt zes maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman s­ ecretaris, Mr. M. Blokland...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Opinie
Uitrol van glasvezel: het EU-Hof geeft een welkom antwoord op een niet gestelde vraag

Uitrol van glasvezel: het EU-Hof geeft een welkom antwoord op een niet gestelde vraag Opinie Pepijn van Ginneken Gemeenten kunnen voor de aanleg van glasvezelkabels leges heffen. Zij zien hierbij vaak hun kans schoon tekorten in begrotingsonderd...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Rechtspraktijk
De zeven privacytrends van 2017

De zeven privacytrends van 2017 Rechtspraktijk Ot van Daalen Het is drie jaar geleden dat Mediaforum een overzicht van tien privacy­ trends publiceerde.1 Toen was de Algemene Verordening Gegevens­ bescherming AVG nog niet aangenomen, lag Snowden...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - EHRM 19 september 2017, Tamiz/Verenigd Koninkrijk

Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Payam TamizVerenigd Koninkrijk this Tory prat with Star Trek Spock ears might have engaged the odd brain cell before making these offensive remarks.” Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19 september 2017 Applicat...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - ABRvS 25 oktober 2017, Minister van Veiligheid en Justitie/NOS e.a.

Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 Minister van Veiligheid en JustitieNOS e.a. Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 ECLI:NL:RVS:2017:2883 Uitspraak op de hoger beroepen van: 1. de minister van Veiligheid en Justitie, 2. de Nederlan...
PDF
Mediaforum 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Limburg 31 januari 2018, Stichting Omroep Limburg/Commissariaat voor de Media

Jurisprudentie nr. 3 Nr. 3 Stichting Omroep Limburg Commissariaat voor de Media Rechtbank Limburg 31 januari 2018 ECLI:NL:RBLIM:2018:883 Uitspraak in de zaak tussen Stichting Omroep Limburg, eiseres gemachtigde: mr. P.J.H.M. van Osch, en Commissa...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Inhoud 2017 / 7 & 8

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt achtmaal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman s­ ecretaris, Mr. M. Blokland...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Opinie
De Intocht van Boniklasius in Dokkum, dertien eeuwen later

De Intocht van Boniklasius in Dokkum, dertien eeuwen later Opinie Egbert Dommering Bijna dertien en een halve eeuw nadat de Engelse bisschop Bonifacius in Dokkum de dood vond, omdat hij de anders­ gelovige Friezen tot christen trachtte te bekere...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Wetenschap
ICT in de Grondwet: een concreet voorstel

ICT in de Grondwet: een concreet voorstel Wetenschap Christiaan Roorda De regering heeft een voorstel ingediend om het brief
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Rapport
Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden

Aanbevelingen met ­betrekking tot de strafbaarstelling van ­belediging van gezagdragers, met name ­politieagenten, openbare ­instellin­gen en staatshoofden Rapport Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Mediaen Communicatierecht ...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Bijlage
Bijlagen bij de Aanbevelingen van de Studiecommissie Uitingsdelicten van de VMC en het NJCM

Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten NJCM Bijlage I: Geschiedenis strafbare belediging In deze bijlage53 komt een korte schets van de geschi...
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

Documentatie onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Georgina Nühn, Jellien Roelofs, Merel Teunissen,Tomas Weermeijer en Benjamin van Werven Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2017 / 7 - 8

Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 25 oktober 2017, Bevoegdheid Raad/Commissie bij ITU besluiten

Jurisprudentie nr. 15 Nr. 15 Bevoegdheid RaadCommissie bij ITU besluiten Hof van Justitie EU 25 oktober 2017 ECLI:EU:C:2017:803
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Inhoud 2017 / 6

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt achtmaal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman s­ ecretaris, Mr. M. Blokland...
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Opinie
Het referendum komt eraan (en verdwijnt weer door een achterdeur)

Het referendum komt eraan en verdwijnt weer door een achterdeur Opinie Wytze van der Woude De Wet op de inlichtingen
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Rechtspraktijk
De Wiv 2017: sleepnet, aftapconsultancy en twijfelachtig toezicht

De Wiv 2017: ­sleepnet, ­aftap­consultancy en ­twijfelachtig toezicht Rechtspraktijk Dorien Verhulst Na een lang wetgevingstraject is een nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aangenomen. Dit artikel geeft een schets van de ­herzi...
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Rechtspraktijk
De DSM-initiatieven van de Europese Commissie – Laveren tussen ambitie en realiteit (deel II)

De DSM-initiatieven van de E­ uropese Commissie – ­Laveren tussen ambitie en realiteit deel II Rechtspraktijk Marjolein Geus en Jorn van Steenis Eerder dit jaar beschreven wij de eerste van de drie pijlers van de Digital Single Market strategie ...
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Documentatie
Rechtspraak

Documentatie onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Jasper ­Klopper, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Nima Lorjé, G­ eorgina Nühn, J­ ellien Roelofs, Merel Teunissen en Tomas Weermeijer Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma ...
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Jurisprudentie
Nr. 13 - Hof Den Haag 23 mei 2017, Google/X

Jurisprudentie nr. 13 Nr. 13 GoogleX Hierna is afgebeeld een screenprint van de Google Search-pagina op datum 3 met deze URL: AFBEELDING Hof Den Haag 23 mei 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1360 Beschikking De in rov. 1.c genoemde publicatie op de sit...
PDF
Mediaforum 2017 / 6

Jurisprudentie
Nr. 14 - Rb. Rotterdam 17 augustus 2017, Verlenging niet-landelijke FM

Jurisprudentie nr. 14 Nr. 14 Verlenging niet-landelijke FM Rechtbank Rotterdam 17 augustus 2017 ECLI:NL:RBROT:2017:6330 in de zaken tussen 1. Commerciële Radio Exploitatie Ltd., te Barendrecht 2. Omroep Vereniging Veendam, te Sneek 3. Oostelijke ...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Inhoud 2017 / 5

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt achtmaal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman secretaris, Mr. M. Blokland, ...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Opinie
Ontwerp Uitvoeringswet AVG zet journalistiek op achterstand

Ontwerp Uitvoeringswet AVG zet ­journalistiek op achterstand Opinie Sebastiaan Moll De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG is niet bedoeld om het gebruik van persoonsgegevens voor jour­ nalistieke doeleinden te reguleren. Daarom dienen ...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Wetenschap
Technologische innovatie & een gelijk speelveld

Technologische innovatie een gelijk speelveld Wetenschap Serge Gijrath In het voorstel voor een geharmoniseerde elektronische communicatiewet Telecom Single Market voorstel zet de Commissie hoog in op belangrijke secundaire regelgevingsdoelstel...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Documentatie
Rechtspraak | Binnenland

Documentatie onder redactie van Laura Broers, Jurian van Groenendaal, ­Jasper ­Klopper, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Nima Lorjé, ­Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Jurisprudentie
Nr. 10 - EHRM 25 april 2017, OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirniy Ryad/Rusland en Traustason et al./IJsland

Jurisprudentie nr. 10 Nr. 10 OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirniy RyadRusland en Traustason et al.IJsland Europese Hof voor de Rechten van de Mens 25 april 2017 Application no. 3974805 In the case of OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad v. Russia,...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Jurisprudentie
Nr. 11 - EHRM 5 septem­ber 2017, Bărbulescu/Roemenië

Jurisprudentie nr. 11 Nr. 11 BrbulescuRoemenië Europese Hof voor de Rechten van de Mens Grote Kamer 5 septem­ ber 2017 Application no. 6149608 In the case of Brbulescu v. Romania, The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber com...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - CBB 27 juli 2017, Pretium/ACM

Jurisprudentie nr. 12 Nr. 12 PretiumACM College van Beroep voor het Bedrijfsleven 27 juli 2017 Uitspraak van de meervoudige kamer van 27 juli 2017 op het hoger beroep van: Pretium B.V., h.o.d.n. Pretium Telecom B.V., te Haarlem Pretium, appellant...
PDF
Mediaforum 2017 / 5

Boekbespreking
Egbert Dommering - Het verschil van mening. Geschiedenis van een verkeerd begrepen idee

Egbert Dommering, Het verschil van mening. Geschiedenis van een ­verkeerd begrepen idee. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker 2016, 688 p. ISBN 978 90 351 4261 9 Boekbespreking Dirk Voorhoof De voormalige hoogleraar, nu emeritus, Informatierecht a...
PDF
Mediaforum 2017 / 4

Inhoud 2017 / 4

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt achtmaal per jaar. Bestuur vmc: Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk voorzitter, Mr. J.V. Willems penningmeester, Mr. L.H. Doorman secretaris, Mr. M. Blokland, ...
PDF
Mediaforum 2017 / 4

Opinie
The Ministry of Truth

The Ministry of Truth Opinie Olaf Trojan Eén uitbarsting van de Etna brengt meer CO2 in de atmos­ feer dan de mensheid in de laatste 250 jaar heeft geprodu­ ceerd. Waar of onwaar­ 1 Is dit een vorm van nepnieuws waar­ tegen de overheid moet optr...
PDF
Mediaforum 2017 / 4

Rechtspraktijk
De rechterlijke toetsing van ACM's marktanalyses: de derde (maar ook nog deels tweede) reguleringsronde

De rechterlijke ­toetsing van ACM’s markt­analyses: de derde maar ook nog deels tweede reguleringsronde Rechtspraktijk Bas Braeken, Marlies Koppenol en Jade Versteeg Medio 2012 verscheen voor de laatste keer in Mediaforum een bijdrage van mrs. Q...