Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Opinie

The Ministry of Truth

Olaf Trojan

Download article
The Ministry of Truth Opinie Olaf Trojan Eén uitbarsting van de Etna brengt meer CO2 in de atmos­ feer dan de mensheid in de laatste 250 jaar heeft geprodu­ ceerd. Waar of onwaar­ 1 Is dit een vorm van nepnieuws waar­ tegen de overheid moet optreden En zo ja, hoe dan De intrede van het fenomeen nepnieuws heeft in ieder geval de discussie over verantwoordelijkheid voor diverse vormen van onrechtmatige enof strafbare content doen oplaaien. En hoe­ wel de Europese Commissie ook op dit punt een...
Mediaforum 2017 / 4
1
Inhoud 2017 / 4
2
Opinie
The Ministry of Truth
Olaf Trojan
3
Rechtspraktijk
De rechterlijke toetsing van ACM's marktanalyses: de derde (maar ook nog deels tweede) reguleringsronde
Bas Braeken, Marlies Koppenol en Jade Versteeg
4
Mediavisie
De Digitale schandpaal: maatschappelijk drukventiel of eigenrichting?
Roel Maalderink
5
Documentatie
Rechtspraak | Binnenland
Jurian van Groenendaal, Jasper Klopper, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Nima Lorjé, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Teunissen. Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma
6
Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM 20 september 2016, Barbara van Beukering and Het Parool B.V./the Netherlands
m.nt. Anne Bekema
7
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Rotterdam 20 april 2017, T-Mobile/VodafoneZiggo
m.nt. Quinten Kroes
8
Jurisprudentie
Nr. 9 - CBB 10 juli 2017, Marktanalyse gespreksafgifte