Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Rechtspraktijk

‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek

Download article
Mediaforum 2020/5
1
Inhoud 2020 / 5
2
Opinie
Sleutelen aan het mededingingsrecht
Gera van Duijvenvoorde
3
Rechtspraktijk
‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek
Jan van Vegchel
4
Rechtspraktijk
De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen
Mieke Breedijk
5
Boekbespreking
J. Wolswinkel, Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht (oratie Tilburg University 2020)
Elisabeth Pietermaat en Frank van Tienen
6
Rechtspraak / Binnenland
Documentatie
Onder redactie van: Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma
7
Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 3 september 2020, Vivendi
m.nt. P.J. Kreijger
8
Jurisprudentie
Nr. 16 - Gerecht EU 28 mei 2020, CK Telecoms UK/Commissie
m.nt. G.D.G.M.G. Béquet