Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Rechtspraktijk

‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek

Jan van Vegchel

Download article
‘De rechter is mijn hoeder’ Aanzet tot een klanttevredenheids- Rechtspraktijk Jan van Vegchel onderzoek Mensen, bedrijven of organisaties die hun naam besmeurd zien door de pers kunnen als uiterste redmiddel naar de rechter stappen. Maar levert dat ook wat op, in de ogen van die ‘mediagedupeerden’ In aansluiting op eerdere publicaties, onder andere in Mediaforum, doet dit artikel verslag van een klanttevredenheidsonderzoek. Een bekende strafpleiter die wordt afgeschilderd als ‘postbode van...
Mediaforum 2020 / 5
1
Inhoud 2020 / 5
2
Opinie
Sleutelen aan het mededingingsrecht
Gera van Duijvenvoorde
3
Rechtspraktijk
‘De rechter is mijn hoeder’ – Aanzet tot een klanttevredenheidsonderzoek
Jan van Vegchel
4
Rechtspraktijk
De verantwoordelijkheid van nieuwsmedia om de stem van minderjarigen te laten horen
Mieke Breedijk
5
Boekbespreking
J. Wolswinkel, Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht (oratie Tilburg University 2020)
Elisabeth Pietermaat en Frank van Tienen
6
Rechtspraak / Binnenland
Documentatie
Onder redactie van: Josje Koehof, Ron Lamme, Hanneke van Lith, Oskar Mulder, Georgina Nühn, Jellien Roelofs en Merel Theunissen. Eindredactie: Jurian van Groenendaal en Astrid Sixma
7
Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 3 september 2020, Vivendi
m.nt. P.J. Kreijger
8
Jurisprudentie
Nr. 16 - Gerecht EU 28 mei 2020, CK Telecoms UK/Commissie
m.nt. G.D.G.M.G. Béquet