Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Rapport

Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden

Download article
Mediaforum 2017/7 - 8
1
Inhoud 2017 / 7 & 8
2
Opinie
De Intocht van Boniklasius in Dokkum, dertien eeuwen later
Egbert Dommering
3
Wetenschap
ICT in de Grondwet: een concreet voorstel
Christiaan Roorda
4
Rapport
Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden
Studiecommissie Uitingsdelicten van de VMC en het NJCM
5
Documentatie
Rechtspraak | Binnenland
Laura Broers, Jurian van Groenendaal, Ron Lamme, Harmke Lankhorst, Georgina Nühn, Jellien Roelofs, Merel Teunissen, Tomas Weermeijer en Benjamin van Werven. Eindredactie: Remco Klöters en Astrid Sixma
6
Bijlage
Bijlagen bij de Aanbevelingen van de Studiecommissie Uitingsdelicten van de VMC en het NJCM
Studiecommissie Uitingsdelicten van de VMC en het NJCM
7
Jurisprudentie
Nr. 15 - HvJ EU 25 oktober 2017, Bevoegdheid Raad/Commissie bij ITU besluiten
m.nt. S.J.H. Gijrath