Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
Mediaforum
Opinie

Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg?

Download article
Mediaforum 2022/3
1
Inhoud 2022 / 3
2
Opinie
Klappen uit de raadkamer – is dat zo erg?
Willem Korthals Altes
3
Rechtspraktijk
Persvrijheidsmonitor 2021
Otto Volgenant en Tarlach McGonagle
4
Documentatie
Rechtspraak / binnenland
Onder redactie van Hanneke van Lith, Georgina Nühn, Martijn Poulus, Lotte Rutgers, Merel Teunissen en Joris Vos. Eindredactie: Jellien Roelofs en Astrid Sixma.
5
Jurisprudentie
Nr. 6 - HR 22 april 2022, Verstappen/Picnic
m.nt. O.G. Trojan
6
Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Den Haag 7 december 2021, Radio Vahon/Commissariaat voor de Media
m.nt. P.J. Kreijger
7
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Rotterdam 5 april 2022, De ondoordachte pogingen Willem Engel tot zwijgen te brengen
m.nt. W.H. Jebbink
8
Jurisprudentie
Nr. 9 - Rb. Rotterdam (vzr.) 28 maart 2022 en CBb 17 mei 2022, Kink FM/Minister van EZK
m.nt. L.P.W. Mensink