Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1964 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2001 / 1

Nr. 1 Hof Amsterdam 15 mei 2000, Inbeslagname videobanden

Jurisprudentie nr. 1 Jurisprudentie nr. 1 Nr. 1 Inbeslagname videobanden Hof Amsterdam, 15 mei 2000 Rekestnummer: R 23799 Parketnummer: R 033800 Cameo Media Support B.V. Parketnummer: R 033900 Scandinavian Broadcasting System SBS B.V. Parketnumme...
PDF
Mediaforum 2001 / 1

Nr. 2 Hof den Bosch, 8 november 2000, Kinderporno

Jurisprudentie nr. 2 Jurisprudentie nr. 2 Nr. 2 Kinderporno Hof Den Bosch, 8 november 2000. Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter in de arrondissementsrechtba...
PDF
Mediaforum 2001 / 1

NR. 3 Rechtbank Rotterdam 20 september 2000, Wegener vs. NMa

Jurisprudentie nr. 3 Jurisprudentie nr. 3 van gegevens begrepen. Voor dit laatste biedt artikel 125i WvSv een basis, maar daarvan kan alleen gebruik worden gemaakt in een gerechtelijk vooronderzoek. Vgl. Brief van Registratiekamer aan de Minister...
PDF
Mediaforum 2001 / 1

Nr. 4 Rechtbank Utrecht 27 oktober 2000, Glaxo Welcome

Jurisprudentie nr. 4 Jurisprudentie nr. 4 Nr. 4 Glaxo Welcome Rb Utrecht, 27 oktober 2000 Tegenspraak Verkort vonnis Raadsman: mr. E. van Liere, advocaat te Rotterdam Vonnis gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de kantonrec...
PDF
Mediaforum 2001 / 1

Nr. 5 Rechtbank Utrecht 16 november 2000, Dikkerboom

Jurisprudentie nr 5 Jurisprudentie nr. 5 conform heeft geïnterpreteerd. In de zaak Kolpinghuis stelde het Hof immers dat een richtlijn niet onafhankelijk van nationale wetgeving bepalend of verzwarend kon zijn voor de strafrechtelijke aansprakeli...
PDF
Mediaforum 2001 / 1

Nr. 6 RvS ?s-Gravenhage 21 november 2000, HMG vs. CvdM

Jurisprudentie nr. 6 Nr. 6 HMG vs. CvdM De uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 7 september 2000 werd gepubliceerd in Mediaforum 2000-1112, nr. 73, m.nt. Carien van Boxtel, bew. RvS ‘s-Gravenhage, 21 november 2000 Uitspraak van de Voorzitter...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Publicatie pedofielenlijst in Belgi

Publicatie pedofielenlijst in België stuit op rechterlijk verbod Opinie Dirk Voorhoof Hoogleraar Mediarecht, Universiteit Gent LAAT ER GEEN MISVERSTAND over bestaan. Wat Jean Nicolas uithaalt met zijn weekblad L’Investigateur is onbetamelijk en ...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

3 jaar toezicht op de telecommunicatiemarkt: een vette kluif

3 jaar toezicht op de telecommunicatiemarkt een vette kluif Op 1 augustus 2000 bestond de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Quinten Kroes en Martijn Visser1 Autoriteit OPTA 3 jaar. In deze kroniek2 wordt beschreven hoe de OPTA in de eer...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Boekbespreking Omroep & Reclame

Ook blijkt uit deze kroniek dat het beleid van de OPTA soms enigszins onvoorspelbaar is, waarvoor echter wederom in de dynamiek van de telecommarkt dikwijls een verzachtende omstandigheid kan worden gevonden. Hier kan het dossier rond de aanwijzin...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: J. van den Beukel en I. Weidema Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 52 EHRM 29 februari 2000, Fuentes Bobo vs. Spanje

Jurisprudentie nr. 52 Nr. 52 Fuentes Bobo vs. Spanje EHRM 29 februari 2000 cijfers tussen rechte haken duiden op door redactie weggelaten paragrafen. De volledige tekst is te raadplegen op http:www.echr.coe.int Requête n
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 53 EHRM 27 juni 2000, Constantinuescy vs. Roemeni

Jurisprudentie nr. 52 Jurisprudentie nr. 53 Bobo ingezaaide weide, maar doet dat niet. Aan de hand van de volgende overweging uit de beslissing Nilsen en Johnsen vs. Noorwegen9 worden de argumenten van Fuentes Bobo gewogen: In determining this qu...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 54 AB RvS 7 juni 2000, Van Bennekom c.s. vs. B&W van Zeewolde

Jurisprudentie nr. 54 Jurisprudentie nr. 54 Nr. 54 Van Bennekom c.s. vs. BW van Zeewolde AB RvS 7 juni 2000 zaaknr. E03.97.1276 Uitspraak in het geding tussen: 1. J.C. van Bennekom te Zeewolde, 2. de “Fries-Flevolandse Land- en Tuinbouw Organisat...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 55 Rb. Roermond 15 mei 2000, Strafzaak kinderporno

Jurisprudentie nr. 55 Jurisprudentie nr. 56 Nr. 55 Strafzaak kinderporno Rb. Roermond 15 mei 2000 Parketnummer: 04610004-99 politierechter in de zaak tegen verdachte A 1. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het ond...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 56 Pres. Rb. Amsterdam 7 juli 2000, Staat vs. Monsterboard

Jurisprudentie nr. 55 Jurisprudentie nr. 56 Nr. 55 Strafzaak kinderporno Rb. Roermond 15 mei 2000 Parketnummer: 04610004-99 politierechter in de zaak tegen verdachte A 1. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het ond...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 57 Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Zeldenrust vs. Basenames

Jurisprudentie nr. 57 Jurisprudentie nr. 57 Nr. 57 Zeldenrust vs. Basenames Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te amsterdam, in het kort geding van de zaak, met rolnummer KG 001475 OdC, van: 1...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 58 Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Albert Heijn e.a. vs. Name Space e.a.

Jurisprudentie nr. 58 Jurisprudentie nr. 58 Nr. 58 Albert Heijn e.a. vs. Name Space e.a. Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000 Vonnis de president van de arrondissementsrechtbank te amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak met rolnummer KG ...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 59 Pres. Rb. Rotterdam 28 juli 2000, KPN vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 58 Jurisprudentie nr. 59 Noot Dirk J.G.Visser Name Space is de uit de media bekende, aanvankelijk kapitaalkrachtige “domeinnaammakelaar” die de grootste Nederlandse domeinnaamkaping pleegde, of, als men het anders wil zien, in ...
PDF
Mediaforum 2000 / 9

Nr. 60 Pres. Tribunal de Premi

Jurisprudentie nr. 60 Jurisprudentie nr. 60 Het moge wellicht zo zijn dat zoals verweerder heeft gesteld, indien het gaat om maatregelen van complex technische aard niet elke te nemen maatregel in detail in de op te leggen last behoeft te worden ...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

?Prison tapen?: Europese uitbreiding van de auteursrechtelijke beperkingen

‘Prison tapen’: Europese uitbreiding van de auteursrechtelijke beperkingen Opinie Dirk Visser BEGIN JUNI 2000 IS ER politieke overeenstemming bereikt over het voorstel voor de Richtlijn betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het a...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Trojaans hobbelpaard

Trojaans hobbelpaard Een analyse van het rapport van de commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk. De Grondwet is nog niet klaar voor de informatiesamenleving en moet Lodewijk Asscher ingrijpend gewijzigd worden. Dat blijkt uit het rappo...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Reactie op ?Verkeersgegevens in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens?

Reactie op ‘Verkeersgegevens in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens’ Reactie Marieke van As Mr. M.C. van As is advocaat te Amsterdam Kennedy Van der Laan. De Telecommunicatiewet bevat in hoofdstuk 11 een sectorspecifiek...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Reactie op reactie

de vreemde situatie met zich mee dat voor verkeersgegevens die niet zijn aan te merken als persoonsgegevens een beperkter regime geldt dan voor verkeersgegevens die tevens persoonsgegevens zijn. Het is trouwens wel op zijn minst onzorgvuldig van d...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Informatie-, communicatie- en mediarecht

de vreemde situatie met zich mee dat voor verkeersgegevens die niet zijn aan te merken als persoonsgegevens een beperkter regime geldt dan voor verkeersgegevens die tevens persoonsgegevens zijn. Het is trouwens wel op zijn minst onzorgvuldig van d...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Handboek Telecommunicatierecht, Inleiding tot het recht en de techniek van de telecommunicatie

vens. Ongeoorloofde uitingen worden niet door de vrijheid van meningsuiting beschermd, en kunnen zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk gesanctioneerd worden. De strafrechtelijke schulduitsluitingsgrond waar uitgevers en drukkers en in de toek...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: L.F. Asscher en W. Steenbruggen Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 44 Hoge Raad 9 juni 2000, SENA vs. NOS

Jurisprudentie nr. 44 Nr. 44 SENA vs. NOS Hoge Raad 9 juni 2000 Arrest in de zaak van: de stichting Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten SENA, gevestigd te Hilversum, eiseres tot cassatie, advocaat: jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper, tegen d...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 45 Gerechtshof te Amsterdam 27 april 2000, Verbeke vs. Anne Frank Stichting

Jurisprudentie nr. 45 Jurisprudentie nr. 45 Nr. 45 Verbeke vs. Anne Frank Stichting Gerechtshof te Amsterdam 27 april 2000 bij vervroeging heeft genomen. Het hof zal genoemde bezwaren derhalve, als en voorzover zij zijn aan te merken als behoorl...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 46 Gerechtshof te Amsterdam 16 maart 2000, Top Jobs on the net vs. Top Jobs

Jurisprudentie nr. 45 Jurisprudentie nr. 46 6.18 Voorts geldt dat de in het vonnis waarvan beroep onder 1 sub i, 1 tm 14, geciteerde passages uit de brochure zijn aan te merken als onnodig grievende uitlatingen jegens Otto Frank. Die uitlatingen ...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 47 Rechtbank Amsterdam 14 juni 2000, Peters e.a. vs. SENA

Jurisprudentie nr. 47 Jurisprudentie nr. 47 Nr. 47 Peters e.a. vs. SENA Rechtbank Amsterdam 14 juni 2000 Vonnis in de zaak met rolnummer H 98.3392 van: 1. Thomas Johannes Maria PETERS, wonende te Hilversum, 2. de besloten vennootschap met beperkt...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 48 Arrondissementsrechtbank Amsterdam 7 juni 2000, Castaway e.a. vs. John de Mol Producties e.a.

Jurisprudentie nr. 48 Jurisprudentie nr. 48 Nr. 48 Castaway e.a. vs. John de Mol Produkties e.a. Arrondissementsrechtbank Amsterdam 7 juni 2000 bref délai Vonnis in de zaak met rolnummer H 99.3047 van: 1. de rechtspersoon naar het recht van het V...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 49 Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 19 mei 2000, Telfort vs. Verkeer en Waterstaat

Jurisprudentie nr. 49 Jurisprudentie nr. 49 Nr. 49 Telfort vs.Verkeer en Waterstaat Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 19 mei 2000 Reg. nr.: TELEC 00210-SIMO Uitpraak in het geding tussen Telfort Holding B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, ...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 50 President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam 31 mei 2000, Antroposofische Vereniging vs. De Groene Amsterdammer

Jurisprudentie nr. 50 Jurisprudentie nr. 50 min met het oordeel dat het ontstaan van eerlijke concurrentie in zijn geheel niet onmogelijk wordt gemaakt. Een adequate beoordeling van een aanvraag als de onderhavige vergt een op de concrete aanvraa...
PDF
Mediaforum 2000 / 7 - 8

Nr. 51 Kantonrechter te Eindhoven 4 mei 2000, Dijkstra vs. regiopolitie Brabant Z.O.

Jurisprudentie nr. 51 Jurisprudentie nr. 51 nr. 51 Dijkstra vs. Regiopolitie Brabant Z.O. Kantonrechter te Eindhoven 4 mei 2000 Vonnis in de zaak van: Roeland Petrus Dijkstra, h.o.d.n. Roel Dijkstra Persfotografie, fotograaf, wonende en zaakdoend...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Frequente problemen

Frequente problemen OP 19 MEI 2000 HEEFT DE MINISTERRAAD, zoals verwacht, besloten dat volgend jaar alle frequenties voor commerciële radio bij opbod verkocht gaan worden. Een ‘zero base’-onderzoek heeft aangetoond dat in de FM-band acht frequent...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

De toewijzing van radiozendtijd in Vlaanderen: enkele positieve en negatieve signalen voor Nederland

De toewijzing van radiozendtijd in Vlaanderen: enkele positieve en negatieve signalen voor Nederland Kamiel Mortelmans In het onlangs gewezen arrest Radio 1 Inleiding Flandria geeft het Belgische Arbitragehof 2 De constitutionalisering Op 2 f...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Constitutionele convergentie van pers, omroep en telecommunicatie

Te beperkte interpretatie van het verbod van artikel 43 EG Bij de beoordeling van de beperkingen op de vrijheid van vestiging B.6.4 overweegt het Arbitragehof dat de bestreden bepalingen zonder onderscheid naar nationaliteit gelden. Uit recente re...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Voorjaarsbijeenkomst VMC: Buitenlandse blikken op de kabel

normen bieden. Hij concludeert met betrekkelijk weinig omhaal p. 106 dat de Grondwet rijp is voor wijziging. Daarmee schuift hij – zoals hij zelf ook aangeeft – de moeilijkste vragen nog even voor zich uit: welke onderdelen van de communicatievrij...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van L.F. Asscher, A. Mayhew W. Steenbruggen Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 38 Arbitragehof 2 februari 2000, Radio Flandrina

Jurisprudentie nr. 38 Jurisprudentie nr. 38 nr. 38 Radio Flandria Arbitragehof 2 februari 2000 Cijfers tussen rechte haken duiden op door redactie weggelaten paragrafen. De volledige tekst is te raadplegen op http:www.just.fgov.be Arrest nr. 1320...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 39 AB RvS 25 april 2000, Damen vs. Minister van Justitie

Jurisprudentie nr. 38 Jurisprudentie nr. 39 viel evenwel niet te overtuigen van de argumenten die de radiozender samen met haar reclameregie aanvoerde. Heel summier9 komt de redenering van het Arbitragehof hierop neer: de ingeroepen rechten en vr...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 40 AB RvS 25 april 2000, Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts

Jurisprudentie nr. 39 Jurisprudentie nr. 40 te leiden – de door appellant gevraagde gegevens met toepassing van de Wob aan de KNVB zijn verstrekt en derhalve moeten worden geacht desverzocht voor iedere burger beschikbaar te zijn. Gelet hierop he...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 41 Pres. Rb. Amsterdam 4 mei 2000, Fisher vs. Constance Sars

Jurisprudentie nr. 41 Jurisprudentie nr. 42 nr. 41 Fisher vs. Constance Sars Pres. Rb. Amsterdam 4 mei 2000 Rolnummer KG 00913 OdC Colby Dale Fisher, wonende te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 12 april 2000, procureur mr. N.W. Mulder tegen...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 42 Pres. Rb. Rotterdam 31 maart 2000, Kerktelefoon e.a. vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 41 Jurisprudentie nr. 42 nr. 41 Fisher vs. Constance Sars Pres. Rb. Amsterdam 4 mei 2000 Rolnummer KG 00913 OdC Colby Dale Fisher, wonende te Amsterdam, eiseres bij dagvaarding van 12 april 2000, procureur mr. N.W. Mulder tegen...
PDF
Mediaforum 2000 / 6

Nr. 43 Codecommissie CGR 24 maart 2000, Boehringer Ingelheim vs. Searle

Jurisprudentie nr. 42 Jurisprudentie nr. 43 Noot Wouter Hins 1 Het verschijnsel kerktelefonie is al een paar keer in de Documentatierubriek van dit blad aan de orde geweest. Kerktelefonie is een medium dat mensen in staat stelt thuis de diensten ...