Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1891 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2000 / 3

de privatisering van De Digitale Stad

De privatisering van De Digitale Stad Opinie Egbert Dommering O februari van het jaar Tweeduizend vierde de Digitale Stad haar zesde verjaardag, net zoals vorig jaar in Felix Meritis, het voormalige bolwerk van de Communistische Partij Nederlan...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Enkele reacties op ?Concessies aan de concessiewet??

Enkele reacties op ‘Concessies aan de concessiewet’ Naar aanleiding van Gerard Schuijt, opinie in Mediaforum 2000-2, p. 35. Reactie Hidde Teppema H.Teppema is secretaris van het bestuur van de AVRO DE OPMERKING DAT deze staatssecretaris voortgaa...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

Nader tot U – Brussel verordent openbaarheid EU-documenten Terwijl in Nederland de premier zich beklaagt over het feit dat de pers met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur Wob inzage krijgt in lunchbonnetjes van politici1 zet Brussel wee...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van J. van den Beukel, A. Mayhew F.Vening Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 14 EHRM 11 januari 2000, News Verlags vs. Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 141 nr. 14 News Verlags vs. Oostenrijk 11 A public hearing was held on 31 August 1999 in the Human Rights Building in Strasbourg. EHRM 11 januari 2000 Application no. 3145796 This judgment is not
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 15 HvJ EG 10 februari 2000, Deutsche Post vs. GZS & CKG

Jurisprudentie nr. 151 leden 1 en 2, EG-Verdrag thans artikelen 81 EG, 82 EG en 86, leden 1 nr. 15 Deutsche Post vs. GZS CKG en 2, EG. HvJ EG 10 februari 2000 Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-14797 en C-14897, betreffende een verzoek a...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 16 HvJ EG 3 februari 2000, Egeda vs. Hoasa

Jurisprudentie nr. 161 Het Hof van Justitie, uitspraak doende op de door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main bij beschikkingen van 25 maart 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht: Wanneer een lichaam als Deutsche Post AG bij gebreke van e...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 17 Hof Amsterdam 4 januari 2000, Danslessen

Jurisprudentie nr. 1171 nr. 17 Danslessen Hof Amsterdam 4 januari 2000 rolnummer 23-oo1655-99 tegenspraak kunnen voordoen, indien verdachte de
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 18 Rechtbank Amsterdam 1 december 1999, Willeke Alberti vs. Story

Jurisprudentie nr. 1181 nr. 18 Willeke Alberti vs. Story Rb. Amsterdam 1 december 1999 bij vervroeging Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, eerste enkelvoudige kamer Vonnis in de zaak rolnummer H 97.2392 van: Willeke V., wonende te ..., eiseres...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 19 Pres. Rechtbank Alkmaar 1 februari 2000, Berts vs. Minister van Binnenlandse Zaken

Jurisprudentie nr. 1191 V. waren, rechtvaardigt niet een algeheel verbod voor de toekomst. Zulks is in strijd met het grondrecht van vrije meningsuiting. nr. 19 Berts vs. Minister van Binnenlandse Zaken 10 Uit het voorgaande volgt dat de vorde...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 20 Vz. ABRvS 10 februari 2000, Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts

Jurisprudentie nr. 2101 5.7 Het treffen van een voorlopige voorziening is gelet op het voor- gaande niet meer nodig, zodat het verzoek daartoe wordt afgewezen. nr. 20 Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts 5.8 Voor een proceskostenveroordelin...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 21 CvB Reclamecode 11 oktober 1999, Brandt vs. Dijkstra-Hulshoff

Jurisprudentie nr. 211 nr. 21 Brandt vs. Dijkstra-Hulshoff CvB Reclamecode 11 oktober 1999 Beslissing van het College van Beroep in het appel van: Brandt Nederland bv, gevestigd te Venlo, appellante tegen: de beslissing van de Reclame Code Commis...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 22 DG NMa 16 februari 2000, Telegraaf vs. NOS & HMG

Jurisprudentie nr. 2121 inbreuken op hun persoonjjke levenssfeer. Het blijft echter ook dan –algemene regel die door Commissie en College steeds wordt toegepast– onfatsoenlijk om voor louter commerciële doeleinden zonder noodzaak misbruik te make...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur VMC: Prof. mr. J. J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr....
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Concessies aan de Concessiewet?

Concessies aan de Concessiewet Opinie Gerard Schuijt D E TWEEDE KAMER heeft op één punt na geen wezenlijke concessies gedaan aan de tegenstanders van de Concessiewet Kamerstukken 11 199899, 26 660. Dat is van historische betekenis. Met betrekki...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

100 jaar filmkeuring

100 jaar filmkeuring De Wet op de
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Openbaarheid in het milieurecht

Openbaarheid in het milieurecht M. Klijnstra, Openbaarheid in het milieurecht diss.Amsterdam UvA, Deventer:TjeenkWillink 1998. 343 p., ISBN 90 271 49461 Bespreking Th.G. Drupsteen Prof. mr.Th. G. Drupsteen is hoogleraar aan het departement Publie...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Grondrechten in het digitale tijdperk

VMC-studiemiddag: Grondrechten in het digitale tijdperk De Vereniging voor Media- en Communicatierecht organiseerde op 26 november 1999 een studiemiddag met als thema ‘Grondrechten in het digitale tijdperk’. De door het VMCbestuur ingestelde ad h...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van J. van den BeukeI,A. Mayhew T.Tijhuis Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 6 ABRvS 25 november 1999, Minister-President vs. Volkskrant

Jurisprudentie nr. 611 nr. 6 Minister-President vs.Volkskrant ABRvS 25 november 1999 Ho1.99.0494 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Uitspraak op de hoger beroepen van: 1 de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 2 J. Schoorl, v...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 7 Pres. Rechtbank Amsterdam 22 oktober 1999, Scaramea vs. Telfort

Jurisprudentie nr. 171 nr. 7 Scaramea vs.Telfort Pres. Rb. Amsterdam 22 oktober 1999 De president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak rolnummer KG 9925g3VB van: de naamloze vennootschap Scaramea ...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 8 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Van der Vlugt & NPS vs. KPN

Jurisprudentie nr. 811 nr. 8 Van der Vlugt NPS vs. KPN Pres. Rb. Amsterdam 2 december 1999 De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak rolnummer KG 992910 odC van: 1 Abraham Rutger Van Der ...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 9 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Euronext vs. XS4ALL

Z ou Van der Vlugt zelf zich ten overvloede op een naburige recht als uitvoerende kunstenaar hebben kunnen beroepen De eerste interessante vraag is of iemand die Sinterklaas speelt in de intocht uitvoerende kunstenaar is in de zin van art. 1 WNR....
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 10 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Beeldrecht vs. HMG

Jurisprudentie nr. 1101 plaats, geslacht, geboortedatum, gegevens met betrekking tot het gebruik van internet niet voor commerciële doeleinden door Euronet worden aangewend, althans Euronet zulks te verbieden zonder dat zij in dezelfde reclameuit...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 11 Pres. Rechtbank Amsterdam 16 december 1999, Ter Wee vs. Van den Haak

Jurisprudentie nr. 111 rechten van de betreffende kunstenaars en handelt jegens Beeldrecht onrechtmatig. Zij leidt daardoor schade, aldus Beeldrecht. nr. 11 Ter Wee vs.Van den Haak 4 HMG heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Pres. Rb. Amsterdam 1...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 12 Pres. Rechtbank Den Haag 14 januari 1999, KPN vs. XSO

Jurisprudentie nr. 1121 nr. 12 KPN vs. XSO Pres. Rb. Den Haag 14 januari 1999 Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage – sector Civiel recht – President Vonnis in kort geding gewezen in de zaak rolnummer KG 991429 van: 1 De naamloze vennootschap Ko...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 13 Pres. Rechtbank Rotterdam 24 december 1999, Libertel vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 1131 nr. 13 Libertel vs. OPTA Pres. Rb. Rotterdam 24 december 1999 Arrondissementsrechtbank Rotterdam – President Reg nr. VTELEC 992547-SIMO Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in art...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Dr. N.A.N.M. van Eijk vice-voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht ...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Toezicht op de media-en communicatiesector: de keerzijde van het poldermodel

Toezicht op de mediaen communicatiesector: de keerzijde van het poldermodel Opinie Annetje Ottow Mr. A.T. Ottow is advocaat te Den Haag Houthoff Buruma In zijn boek ‘Amerikaanse toestanden’ beschrijft Maarten Huijgen de nadelen van het Nederland...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Domeinnamen zijn nummers!

Domeinnamen zijn nummers Domeinnamen vallen volgens het definitiekader van de Telecommunicatiewet onder het begrip ‘nummer’. Toch is de verdeling van domeinnamen substantieel anders dan van Nico van Eijk Dr. N.A.N.M. van Eijk is verbonden aan he...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: L. L. Huisman en L. Viergever Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 67 EHRM 21 september 2000, Tele 1 vs. Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 67 nr 67 Tele 1 vs. Oostenrijk EHRM 21 september 2000 This judgment is not final. Pursuant to Article 43 § 1 of the Convention, any party to the case may, within three months from the date of the judgment of a Chamber, request ...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 68 Hoge Raad 26 september 2000, Holland Festival

Jurisprudentie nr. 67 Jurisprudentie nr.68 found in considerations relating to the number of frequencies and channels available see the Informationsverein Lentia and Others judgment, cited above, p. 16, § 39. The question therefore arises whether...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 69 Hof Amsterdam 28 september 2000, Gijzeling journalist

Jurisprudentie nr. 68 Jurisprudentie nr. 69 gemaakt van de jongens. Op geen der foto‘s is sprake van het tonen van een sexuele gedraging die bestaat uit het aannemen van een bepaalde sexueel uitdagende houding, dan wel van sexuele gedragingen doo...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 70 Hof Amsterdam 9 oktober 2000, Opheffing gijzeling journalist

Jurisprudentie nr. 70 Jurisprudentie nr. 70 De suggestie van de verdediging eerst de in de strafzaken van K., V., S. en H. genoemde getuigen te horen alvorens de gegijzelde aan de tand te voelen, wordt verworpen reeds omdat deze getuigen in de st...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 71 Rb. Rotterdam 13 oktober 2000, Versatel vs. Staatssecretaris V&W

Jurisprudentie nr. 70 Jurisprudentie nr. 71 proces-verbaal hadden verklaard niet met de journalist gesproken te hebben. Nog afgezien van de daarmee ontstane kwestie dat het hof in deze samenstelling tegenover de verdachte daarmee niet meer onbevo...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 72 Rb. Rotterdam 13 september 2000, KPN e.a. vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 71 Jurisprudentie nr. 72 inhoudende de beslissing dat de procedure van veiling zal worden toegepast en de vaststelling van het aantal vergunningen en de omvang van de te veilen kavels, zijn – eerst – vervat in de artikelen 2 en...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 73 Rb. Amsterdam 7 september 2000, HMG vs. CvdM

Jurisprudentie nr. 73 Jurisprudentie nr. 73 Met betrekking tot onderdeel 6 van het bestreden besluit In het bestreden besluit heeft verweerder overwogen dat op dit moment nog geen sprake is van een situatie waarin partijen geen overeenstemming he...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Dr. N.A.N.M. van Eijk vice-voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Raad, gezag en open deuren

Raad, gezag en open deuren Opinie Aernout Nieuwenhuis DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK heeft een interessante bijdrage geleverd aan de discussie over de Raad voor de Journalistiek. Zo zou men althans de uitspraak van de Raad van 1 augustus jongstle...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Algemene voorwaarden en geschillen over de toepassing daarvan onder de Telecommunicatiewet

Algemene voorwaarden en geschillen over de toepassing daarvan onder de Telecommunicatiewet In theorie is het helder en overzichtelijk: contractenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en geschilbeslechting daaromtrent is opgedragen aan de bu...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Stichting Internet Domeinregistratie: verlichte despoot of slordige monopolist?

heeft gekregen op grond van de algemeen geldende Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999. De voorganger van deze regulations45 kende aan de Director General of Fair Trading al de bevoegdheid toe om een verbod te vragen op het gebruik v...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Regulierungszust

Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation M. Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation. Sektorspezi
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Uitingsvrijheid

Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation M. Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation. Sektorspezi
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: L. L. Huisman en I. Weidema Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 61 Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten

Jurisprudentie nr. 61 Jurisprudentie nr. 61 Nr. 61 Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten Rb. Rotterdam 22 augustus 2000 ZaakRolnummer: 139609KG ZA 00-846 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beper...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 62 Rb. Groningen 16 augustus 2000, Zijlstra vs. B&W Groningen

Jurisprudentie nr. 61 Jurisprudentie nr. 62 4.11 Resumerend kan worden gezegd dat de wijze waarop op de website van kranten.com een overzicht wordt gegeven van de berichten en artikelen op de websites van diverse media zorgvuldig gebeurt en niet ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 63 Rb. Amsterdam 9 augustus 2000, PCM vs. Freelancers

Jurisprudentie nr. 62 Jurisprudentie nr. 63 Verweerders hebben de interne parafenbesluiten en de daaruit voortvloeiende, aan de betreffende ambtenaren gerichte, besluiten tot het verstrekken van een bonus, aangemerkt als de door eiser gevraagde d...