Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1964 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 10 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Beeldrecht vs. HMG

Jurisprudentie nr. 1101 plaats, geslacht, geboortedatum, gegevens met betrekking tot het gebruik van internet niet voor commerciële doeleinden door Euronet worden aangewend, althans Euronet zulks te verbieden zonder dat zij in dezelfde reclameuit...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 11 Pres. Rechtbank Amsterdam 16 december 1999, Ter Wee vs. Van den Haak

Jurisprudentie nr. 111 rechten van de betreffende kunstenaars en handelt jegens Beeldrecht onrechtmatig. Zij leidt daardoor schade, aldus Beeldrecht. nr. 11 Ter Wee vs.Van den Haak 4 HMG heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Pres. Rb. Amsterdam 1...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 12 Pres. Rechtbank Den Haag 14 januari 1999, KPN vs. XSO

Jurisprudentie nr. 1121 nr. 12 KPN vs. XSO Pres. Rb. Den Haag 14 januari 1999 Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage – sector Civiel recht – President Vonnis in kort geding gewezen in de zaak rolnummer KG 991429 van: 1 De naamloze vennootschap Ko...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 13 Pres. Rechtbank Rotterdam 24 december 1999, Libertel vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 1131 nr. 13 Libertel vs. OPTA Pres. Rb. Rotterdam 24 december 1999 Arrondissementsrechtbank Rotterdam – President Reg nr. VTELEC 992547-SIMO Uitspraak naar aanleiding van het verzoek om voorlopige voorziening als bedoeld in art...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Dr. N.A.N.M. van Eijk vice-voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht ...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Toezicht op de media-en communicatiesector: de keerzijde van het poldermodel

Toezicht op de mediaen communicatiesector: de keerzijde van het poldermodel Opinie Annetje Ottow Mr. A.T. Ottow is advocaat te Den Haag Houthoff Buruma In zijn boek ‘Amerikaanse toestanden’ beschrijft Maarten Huijgen de nadelen van het Nederland...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Domeinnamen zijn nummers!

Domeinnamen zijn nummers Domeinnamen vallen volgens het definitiekader van de Telecommunicatiewet onder het begrip ‘nummer’. Toch is de verdeling van domeinnamen substantieel anders dan van Nico van Eijk Dr. N.A.N.M. van Eijk is verbonden aan he...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: L. L. Huisman en L. Viergever Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 67 EHRM 21 september 2000, Tele 1 vs. Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 67 nr 67 Tele 1 vs. Oostenrijk EHRM 21 september 2000 This judgment is not final. Pursuant to Article 43 § 1 of the Convention, any party to the case may, within three months from the date of the judgment of a Chamber, request ...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 68 Hoge Raad 26 september 2000, Holland Festival

Jurisprudentie nr. 67 Jurisprudentie nr.68 found in considerations relating to the number of frequencies and channels available see the Informationsverein Lentia and Others judgment, cited above, p. 16, § 39. The question therefore arises whether...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 69 Hof Amsterdam 28 september 2000, Gijzeling journalist

Jurisprudentie nr. 68 Jurisprudentie nr. 69 gemaakt van de jongens. Op geen der foto‘s is sprake van het tonen van een sexuele gedraging die bestaat uit het aannemen van een bepaalde sexueel uitdagende houding, dan wel van sexuele gedragingen doo...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 70 Hof Amsterdam 9 oktober 2000, Opheffing gijzeling journalist

Jurisprudentie nr. 70 Jurisprudentie nr. 70 De suggestie van de verdediging eerst de in de strafzaken van K., V., S. en H. genoemde getuigen te horen alvorens de gegijzelde aan de tand te voelen, wordt verworpen reeds omdat deze getuigen in de st...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 71 Rb. Rotterdam 13 oktober 2000, Versatel vs. Staatssecretaris V&W

Jurisprudentie nr. 70 Jurisprudentie nr. 71 proces-verbaal hadden verklaard niet met de journalist gesproken te hebben. Nog afgezien van de daarmee ontstane kwestie dat het hof in deze samenstelling tegenover de verdachte daarmee niet meer onbevo...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 72 Rb. Rotterdam 13 september 2000, KPN e.a. vs. OPTA

Jurisprudentie nr. 71 Jurisprudentie nr. 72 inhoudende de beslissing dat de procedure van veiling zal worden toegepast en de vaststelling van het aantal vergunningen en de omvang van de te veilen kavels, zijn – eerst – vervat in de artikelen 2 en...
PDF
Mediaforum 2000 / 11 - 12

Nr. 73 Rb. Amsterdam 7 september 2000, HMG vs. CvdM

Jurisprudentie nr. 73 Jurisprudentie nr. 73 Met betrekking tot onderdeel 6 van het bestreden besluit In het bestreden besluit heeft verweerder overwogen dat op dit moment nog geen sprake is van een situatie waarin partijen geen overeenstemming he...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Dr. N.A.N.M. van Eijk vice-voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Raad, gezag en open deuren

Raad, gezag en open deuren Opinie Aernout Nieuwenhuis DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK heeft een interessante bijdrage geleverd aan de discussie over de Raad voor de Journalistiek. Zo zou men althans de uitspraak van de Raad van 1 augustus jongstle...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Algemene voorwaarden en geschillen over de toepassing daarvan onder de Telecommunicatiewet

Algemene voorwaarden en geschillen over de toepassing daarvan onder de Telecommunicatiewet In theorie is het helder en overzichtelijk: contractenrecht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek en geschilbeslechting daaromtrent is opgedragen aan de bu...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Stichting Internet Domeinregistratie: verlichte despoot of slordige monopolist?

heeft gekregen op grond van de algemeen geldende Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999. De voorganger van deze regulations45 kende aan de Director General of Fair Trading al de bevoegdheid toe om een verbod te vragen op het gebruik v...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Regulierungszust

Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation M. Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation. Sektorspezi
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Uitingsvrijheid

Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation M. Paulweber, Regulierungszuständigkeiten in der Telekommunikation. Sektorspezi
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt Met medewerking van: L. L. Huisman en I. Weidema Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 61 Rb. Rotterdam 22 augustus 2000, Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten

Jurisprudentie nr. 61 Jurisprudentie nr. 61 Nr. 61 Dagbladen vs. Eureka Internetdiensten Rb. Rotterdam 22 augustus 2000 ZaakRolnummer: 139609KG ZA 00-846 Vonnis van de president in kort geding in de zaak van: 1. de besloten vennootschap met beper...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 62 Rb. Groningen 16 augustus 2000, Zijlstra vs. B&W Groningen

Jurisprudentie nr. 61 Jurisprudentie nr. 62 4.11 Resumerend kan worden gezegd dat de wijze waarop op de website van kranten.com een overzicht wordt gegeven van de berichten en artikelen op de websites van diverse media zorgvuldig gebeurt en niet ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 63 Rb. Amsterdam 9 augustus 2000, PCM vs. Freelancers

Jurisprudentie nr. 62 Jurisprudentie nr. 63 Verweerders hebben de interne parafenbesluiten en de daaruit voortvloeiende, aan de betreffende ambtenaren gerichte, besluiten tot het verstrekken van een bonus, aangemerkt als de door eiser gevraagde d...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 64 Pres. Rb. Den Haag 17 augustus 2000, Trip

Jurisprudentie nr. 63 Jurisprudentie nr. 64 den door middel van het instellen van een Centrale Databank. Dat het PCM concern deze vorm van opslag kennelijk prefereert boven voortzetting van de praktijk van een eigen digitaal archief per dagblad, ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 65 Pres. Rb. Arnhem 31 mei 2000, Tellus vs. Brokerhof

Jurisprudentie nr. 65 Jurisprudentie nr. 65 Ten aanzien van de betaalde framed deep link op de NS-website oordeelt de President in ov. 9 en 10 dat deze in strijd komt met het contractuele verbod ‘to exploit the game in any other commercial fashio...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 66 Raad voor de journalistiek 1 augustus 2000, Officier van Justitie vs. RTL nieuws

Jurisprudentie nr. 66 Nr. 66 Officier van justistie vs. RTL nieuws Raad voor de journalistiek 1 augustus 2000 Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van de Officier van Justitie te Amsterdam tegen de hoofdredacteur van RTL ...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Inhoud

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur VMC: Prof. mr. J. J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

De ONP Review 1999: wie bepaalt wat?

De ONP Review 1999: wie bepaalt wat Opinie Jilles van den Beukel K voor het einde van het jaar 1999 heeft de Europese Commissie ‘The 1999 Communications Review’ gepubliceerd. De Review is in wezen een vervolg op het Groenboek Convergentie dat v...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Autopsie Van VTM-monopolie leidt niet tot nieuwe resultaten

Autopsie Van VTM-monopolie leidt niet tot nieuwe resultaten Het welles-nietes spelletje rond de verhuizing van de ‘Belgische’ com- D merciële omroep VT4 naar Vlaande- Peggy Valcke P.Valcke is aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderz...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Omroepbeleid in en door de bestuurskundige molen

Omroepbeleid in en door de bestuurskundige molen Bespreking Peter de Goede, Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het Nederlandse omroepbestel 1919-1999 diss. Leiden.Amsterdam: Otto Cramwinckel 1999. ISBN 90 75727 348, 3...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Wouter Hins Gerard Schuijt met medewerking van Alexander Mayhew Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 1 Hoge Raad 9 november 1999, Inbeslagname videobanden SBS

Jurisprudentie nr. 11 1 nr.1 Inbeslagname videobanden SBS Hoge Raad 9 november 1999 den van SBS, die Cameo in bezit had, onder Cameo inbeslaggenomen, terwijl voorts foto’s onder Werner inbeslaggenomen zijn. De inbeslaggenomen videobanden bevat...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 2 Hof Antwerpen 4 november 1999, Brusselmans e.a. vs. Demeulemeester

Brusselmans e.a.vs. Demeulemeester Hof Antwerpen 4 november 1999 Het Hof van Beroep, zitting houdend te Antwerpen, eerste kamer, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Inzake: 1999AR2890 - 1999AR2891 - 1999AR2892 Zaak 19...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 3 Hof Amsterdam, 11 november 1999, Story vs. Van ?t Hek

Jurisprudentie nr. 11 3 V orig jaar werd enkele dagen voor de boekenbeurs het boek ‘Zwijgen is voor daders – de getuigenis van X1’ van Regina Louf door de rechter verboden. Het boek beschrijft de kinderjaren van de auteur waarbij zij op zeer jon...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 4 Rechtbank Rotterdam 11 november 1999, Arrow Classic Rock Radio e.a. vs. V&W

Jurisprudentie nr. 11 4 en de daarbij over en weer betrokken belangen, reden tot terughoudendheid om een verbod voor de toekomst op te leggen. 4.26 Voorts geeft VNU er zich, naar uit haar eerder besproken brief van 2 januari 1996 blijkt, rekensch...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 5 Rechtbank Rotterdam 26 oktober 1999. Lokale Omroep Haarlem vs. V&W

strijd met artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Het beroep dient derhalve gegrond te worden verklaard en het bestreden besluit dient te worden vernietigd. De inhoudelijke grieven van eiseres kunnen –thans– buiten bespreking blijven. Eiseres heeft...
PDF
Mediaforum 1998 / 9

MediaForum 1998 / 9

Jaargang 1998 Nummer 9 Securitelecommunicatieverweer ONP voor de kabel Gemeentelijke invloed op kabelexploitatie, het einde in zicht 1998 9 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 243 Securitelecommun...
PDF
Mediaforum 1998 / 7/8

MediaForum / 7/8

Jaargang 1998 Nummer 78 Digi--Day voor de omroep Wat niet weet, wat niet deert: civielrechtelijke aansprakelijkheid van de internet provider 1998 78 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 203 Digi--D...
PDF
Mediaforum 1998 / 6

MediaForum 1998 / 6

Jaargang 1998 Nummer 6 Lex Internet: een behoorlijk autonoom proces Manipulatie van nieuwsfoto’s: wie weg is was niet gezien Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheids--informatie 1998 6 Mediaforum print inhoud regis...
PDF
Mediaforum 1998 / 5

MediaForum 1998 / 5

Jaargang 1998 Nummer 5 Geen privacybescherming zonder publiciteit Media law developments in the UK and Ireland Naar een recht op de persona 1998 5 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 135 Geen priv...
PDF
Mediaforum 1998 / 4

MediaForum 1998 / 4

Jaargang 1998 Nummer 4 Te grabbel gegooid Het nieuwe juridische kader voor de Vlaamse omroep De Wereld Handelsorganisatie en telecomdiensten Gevolgen WTO--akkoord voor Nederland Geheimhouden, toedekken en openbaren 1998 4 Mediaforum print inhou...
PDF
Mediaforum 1998 / 3

MediaForum 1998 / 3

Jaargang 1998 Nummer 3 Is OPTA hond of staart Wet computercriminaliteit II: van uitgever en drukker naar tussenpersoon Uitzicht op e
PDF
Mediaforum 1998 / 2

MediaForum 1998 / 2

Jaargang 1998 Nummer 2 Gaat de publieke omroep met Cohen de markt op Veiling perikelen Bijpraten over vergelijkende reclame Uitingsvrijheid naar Zweeds model: een overladen menu van grondwettelijke delicatessen 1998 2 Mediaforum print inhoud r...
PDF
Mediaforum 1998 / 11/12

MediaForum 1998 / 11/12

Jaargang 1998 Nummer 1112 Tolerantie gevraagd Uitzendrechten voor belangrijke evenementen en de EG--Televisierichtlijn Wijziging Europese Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie
PDF
Mediaforum 1998 / 10

MediaForum 1998 / 10

Jaargang 1998 Nummer 10 De Commissie auteursrecht, de Europese Commissie en de beperkingen op het . . . Europese noti
PDF
Mediaforum 1998 / 1

MediaForum 1998 / 1

Jaargang 1998 Nummer 1 Tien jaar VMC en Mediaforum VT4: van verboden Britse naar erkende Vlaamse zender De grenzen van de uitingsvrijheid 1998 1 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 1 Tien jaar VMC...