Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1964 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Poolse landdagen en de kabelnotitie

Poolse landdagen en de kabelnotitie Opinie Nico van Eijk Dr. N.A.N.M. van Eijk is verbonden aan het Instituut voor Informatierecht UvA. ‘OOK DIT IS EEN VRUCHTBARE DAG GEWEEST. Er is waarschijnlijk nog veel overleg nodig, maar mij lijkt dat er vo...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Verkeersgegevens in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens

Verkeersgegevens in de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens De Wet bescherming persoonsgegevens zal naar verwachting deze zomer in werking treden. De nieuwe algemene privacywet is aanleiding om de speci
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Raad van Europa wil betere bescherming van journalistiek bronnengeheim

Raad van Europa wil betere bescherming van journalistiek bronnengeheim Het Comité van de Ministers van de Raad van Europa deed onlangs aanbeveling R20007 ‘on the right of journalists not to disclose their sources of information’. Dirk Voorhoof P...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van: J. van den Beukel, A. Mayhew W. Steenbruggen Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 31 EHRM 16 maart 2000,

Jurisprudentie nr. 31 nr. 31
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 32 GvEA EG 6 april 2000, Kuijer vs. Raad EU

Jurisprudentie nr. 31 Jurisprudentie nr. 32 3 Van meer specifieke betekenis is echter de vaststelling dat de overheid haar positieve verplichtingen, die voortvloeien uit artikel 10 EVRM, heeft geschonden. Niet eerder was er sprake van een schendi...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 33 Pres. Rb. Leeuwarden 20 maart 2000, Bayer vs. Ziek van Bayer

Jurisprudentie nr. 33 Jurisprudentie nr. 33 nr. 33 Bayer vs. Ziek van Bayer Pres. Rb. Leeuwarden 20 maart 2000 Zaaknr: KG 0066 Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, in het kort geding van: 1 de rechtspersoon naar ...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 34 Pres. Rb. Rotterdam 6 april 2000, Vos vs. Algemeen Dagblad e.a.

Jurisprudentie nr. 34 Jurisprudentie nr. 35 3 veroordeelt gedaagden om zich te onthouden van het doen van publiekelijke mondelinge uitlatingen die tot uitdrukking brengen dat een of meer eiseressen opzettelijk onwaarachtigheden enof leugens naar ...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 35 Pres. Rb. Zutphen 30 maart 2000, AD & NRC vs. Kijkenvergelijk e.a.

Jurisprudentie nr. 34 Jurisprudentie nr. 35 3 veroordeelt gedaagden om zich te onthouden van het doen van publiekelijke mondelinge uitlatingen die tot uitdrukking brengen dat een of meer eiseressen opzettelijk onwaarachtigheden enof leugens naar ...
PDF
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 36 Ktr. Hilversum 15 maart 2000, Middelkoop vs. VPRO

Jurisprudentie nr. 36 Jurisprudentie nr. 36 nr. 36 Middelkoop vs. VPRO Ktr. Hilversum 15 maart 2000 Rolnummer: CV 20-312780 142 Vonnis van de kantonrechter te Hilversum in de zaak van: W.P. Middelkoop wonende te Amsterdam, eiser bij dagvaarding v...
Mediaforum 2000 / 5

Nr. 37 DG NMa 13 maart 2000, Wegener Arcade-VNU Dagbladen

PDF
Mediaforum 2000 / 4

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht vmc, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur vmc: Prof. mr. J.J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr. ...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Ad hic ad hoc

Ad hic ad hoc Opinie Jilles van den Beukel Aernout Nieuwenhuis VRIJWEL IEDERE DAG berichten de media over de staat van het medialandschap. De VARA blijft toch verenigd met de andere amateurs. SBS gaat niet met de VARA maar wordt overgenomen doo...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Pluriformiteit in het mededingingsrecht

Pluriformiteit in het mededingingsrecht De overheid heeft naar algemeen Jilles van den Beukel wordt aangenomen een voorwaar- Aernout Nieuwenhuis den scheppende taak op het gebied van de media en de informatievoor- ziening. Daarin staat de z...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Metatags en merkenrecht

gemaakt. De eerste-orde-effecten van de toepassing van het mededingingsrecht op samenspanning, misbruik en concentraties zijn in de regel positief voor het aantal aanbieders en het openhouden van de markttoegang voor aanbieders. Echter, de tweede-...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van A. Mayhew F.Vening Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 23 Hof Amsterdam 27 januari 2000, SNA & Bom vs. KRO & Van den Heuvel

Jurisprudentie nr. 23 Jurisprudentie nr. 23 nr. 23 SNA Bom vs. KRO Van den Heuvel Hof Amsterdam 27 januari 2000 Gerechtshof te Amsterdam - derde meervoudige burgerlijke kamer rolnummer 73498 Arrest in de zaak van: 1 de stichting Stichting Neder...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 24 Hof Amsterdam 31 januari 2000, Journalist op vliegtuig

Jurisprudentie nr. 23 Jurisprudentie nr. 24 gende wijze is gepresenteerd en die, dat had ook de KRO kunnen en moeten beseffen, ernstige schade zou toebrengen aan de eer en goede naam van Bom. Door deze verdachtmakingen kritiekloos over te nemen u...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 25 Rb. Amsterdam 8 december 1999, Belderbos e.a. vs. Veronica & RTL4

Jurisprudentie nr. 25 Jurisprudentie nr. 25 verklaard. In de onderhavige zaak levert de enkele omstandigheid dat andere foto-journalisten die bij de onderhavige actie op het vliegtuig zijn geweest niet zijn vervolgd, geen grond voor de stelling d...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 26 Pres. Rb. Amsterdam 28 januari 2000, Van Tuijl e.a. vs. Storms Factory e.a.

Jurisprudentie nr. 26 Jurisprudentie nr. 26 nr. 26 Van Tuijl e.a. vs. Storms Factory e.a. Pres. Rb. Amsterdam 28 januari 2000 De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak rolnummer KG 00187 O...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 27 Pres. Rb. Amsterdam 10 februari 2000, Constance Sars vs. Fisher

Jurisprudentie nr. 27 Jurisprudentie nr. 27 11 en beslissing 3, waar de president eiser, voorzover deze uitspraak is gebaseerd op art. 21 Auteurswet, een termijn stelt waarbinnen hij een bodemprocedure moet hebben ingesteld, omdat artikel 50 lid ...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 28 Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, Procter & Gamble vs. Magenta

Jurisprudentie nr. 28 Jurisprudentie nr. 29 b onder het weinig flatteuze ‘www.neuk.netconstance-sars’ en c door het veelvuldig gebruik van de woordcombinatie ‘constance sars’ als metatag vestigt hij buitenproportioneel veel negatieve aandacht op ...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 29 Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, Passies vs. Gaos

Jurisprudentie nr. 28 Jurisprudentie nr. 29 b onder het weinig flatteuze ‘www.neuk.netconstance-sars’ en c door het veelvuldig gebruik van de woordcombinatie ‘constance sars’ als metatag vestigt hij buitenproportioneel veel negatieve aandacht op ...
PDF
Mediaforum 2000 / 4

Nr. 30 CvdM 15 februari 2000, Algemene Programmaraad vs. KTA

Jurisprudentie nr. 30 Jurisprudentie nr. 30 nr. 30 Algemene Programmaraad vs. KTA CvdM 15 februari 2000 Het Commissariaat voor de Media gezien het verzoek van de Stichting Algemene Programmaraad om bestuurlijke handhaving van het bepaalde in arti...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

de privatisering van De Digitale Stad

De privatisering van De Digitale Stad Opinie Egbert Dommering O februari van het jaar Tweeduizend vierde de Digitale Stad haar zesde verjaardag, net zoals vorig jaar in Felix Meritis, het voormalige bolwerk van de Communistische Partij Nederlan...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Enkele reacties op ?Concessies aan de concessiewet??

Enkele reacties op ‘Concessies aan de concessiewet’ Naar aanleiding van Gerard Schuijt, opinie in Mediaforum 2000-2, p. 35. Reactie Hidde Teppema H.Teppema is secretaris van het bestuur van de AVRO DE OPMERKING DAT deze staatssecretaris voortgaa...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

Nader tot U – Brussel verordent openbaarheid EU-documenten Terwijl in Nederland de premier zich beklaagt over het feit dat de pers met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur Wob inzage krijgt in lunchbonnetjes van politici1 zet Brussel wee...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van J. van den Beukel, A. Mayhew F.Vening Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 14 EHRM 11 januari 2000, News Verlags vs. Oostenrijk

Jurisprudentie nr. 141 nr. 14 News Verlags vs. Oostenrijk 11 A public hearing was held on 31 August 1999 in the Human Rights Building in Strasbourg. EHRM 11 januari 2000 Application no. 3145796 This judgment is not
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 15 HvJ EG 10 februari 2000, Deutsche Post vs. GZS & CKG

Jurisprudentie nr. 151 leden 1 en 2, EG-Verdrag thans artikelen 81 EG, 82 EG en 86, leden 1 nr. 15 Deutsche Post vs. GZS CKG en 2, EG. HvJ EG 10 februari 2000 Arrest van het Hof in de gevoegde zaken C-14797 en C-14897, betreffende een verzoek a...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 16 HvJ EG 3 februari 2000, Egeda vs. Hoasa

Jurisprudentie nr. 161 Het Hof van Justitie, uitspraak doende op de door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main bij beschikkingen van 25 maart 1997 gestelde vragen, verklaart voor recht: Wanneer een lichaam als Deutsche Post AG bij gebreke van e...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 17 Hof Amsterdam 4 januari 2000, Danslessen

Jurisprudentie nr. 1171 nr. 17 Danslessen Hof Amsterdam 4 januari 2000 rolnummer 23-oo1655-99 tegenspraak kunnen voordoen, indien verdachte de
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 18 Rechtbank Amsterdam 1 december 1999, Willeke Alberti vs. Story

Jurisprudentie nr. 1181 nr. 18 Willeke Alberti vs. Story Rb. Amsterdam 1 december 1999 bij vervroeging Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, eerste enkelvoudige kamer Vonnis in de zaak rolnummer H 97.2392 van: Willeke V., wonende te ..., eiseres...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 19 Pres. Rechtbank Alkmaar 1 februari 2000, Berts vs. Minister van Binnenlandse Zaken

Jurisprudentie nr. 1191 V. waren, rechtvaardigt niet een algeheel verbod voor de toekomst. Zulks is in strijd met het grondrecht van vrije meningsuiting. nr. 19 Berts vs. Minister van Binnenlandse Zaken 10 Uit het voorgaande volgt dat de vorde...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 20 Vz. ABRvS 10 februari 2000, Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts

Jurisprudentie nr. 2101 5.7 Het treffen van een voorlopige voorziening is gelet op het voor- gaande niet meer nodig, zodat het verzoek daartoe wordt afgewezen. nr. 20 Minister van Binnenlandse Zaken vs. Berts 5.8 Voor een proceskostenveroordelin...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 21 CvB Reclamecode 11 oktober 1999, Brandt vs. Dijkstra-Hulshoff

Jurisprudentie nr. 211 nr. 21 Brandt vs. Dijkstra-Hulshoff CvB Reclamecode 11 oktober 1999 Beslissing van het College van Beroep in het appel van: Brandt Nederland bv, gevestigd te Venlo, appellante tegen: de beslissing van de Reclame Code Commis...
PDF
Mediaforum 2000 / 3

Nr. 22 DG NMa 16 februari 2000, Telegraaf vs. NOS & HMG

Jurisprudentie nr. 2121 inbreuken op hun persoonjjke levenssfeer. Het blijft echter ook dan –algemene regel die door Commissie en College steeds wordt toegepast– onfatsoenlijk om voor louter commerciële doeleinden zonder noodzaak misbruik te make...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Inhoud

Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur VMC: Prof. mr. J. J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van Boxtel, Mr....
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Concessies aan de Concessiewet?

Concessies aan de Concessiewet Opinie Gerard Schuijt D E TWEEDE KAMER heeft op één punt na geen wezenlijke concessies gedaan aan de tegenstanders van de Concessiewet Kamerstukken 11 199899, 26 660. Dat is van historische betekenis. Met betrekki...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

100 jaar filmkeuring

100 jaar filmkeuring De Wet op de
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Openbaarheid in het milieurecht

Openbaarheid in het milieurecht M. Klijnstra, Openbaarheid in het milieurecht diss.Amsterdam UvA, Deventer:TjeenkWillink 1998. 343 p., ISBN 90 271 49461 Bespreking Th.G. Drupsteen Prof. mr.Th. G. Drupsteen is hoogleraar aan het departement Publie...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Grondrechten in het digitale tijdperk

VMC-studiemiddag: Grondrechten in het digitale tijdperk De Vereniging voor Media- en Communicatierecht organiseerde op 26 november 1999 een studiemiddag met als thema ‘Grondrechten in het digitale tijdperk’. De door het VMCbestuur ingestelde ad h...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Documentatie

Documentatie onder redactie van A.W. Hins G.A.I. Schuijt met medewerking van J. van den BeukeI,A. Mayhew T.Tijhuis Rechtspraak Van rechtspraak aangeduid met een
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 6 ABRvS 25 november 1999, Minister-President vs. Volkskrant

Jurisprudentie nr. 611 nr. 6 Minister-President vs.Volkskrant ABRvS 25 november 1999 Ho1.99.0494 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Uitspraak op de hoger beroepen van: 1 de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, 2 J. Schoorl, v...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 7 Pres. Rechtbank Amsterdam 22 oktober 1999, Scaramea vs. Telfort

Jurisprudentie nr. 171 nr. 7 Scaramea vs.Telfort Pres. Rb. Amsterdam 22 oktober 1999 De president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak rolnummer KG 9925g3VB van: de naamloze vennootschap Scaramea ...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 8 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Van der Vlugt & NPS vs. KPN

Jurisprudentie nr. 811 nr. 8 Van der Vlugt NPS vs. KPN Pres. Rb. Amsterdam 2 december 1999 De president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rechtsprekende in kort geding in de zaak rolnummer KG 992910 odC van: 1 Abraham Rutger Van Der ...
PDF
Mediaforum 2000 / 2

Nr. 9 Pres. Rechtbank Amsterdam 2 december 1999, Euronext vs. XS4ALL

Z ou Van der Vlugt zelf zich ten overvloede op een naburige recht als uitvoerende kunstenaar hebben kunnen beroepen De eerste interessante vraag is of iemand die Sinterklaas speelt in de intocht uitvoerende kunstenaar is in de zin van art. 1 WNR....