Tijdschrift voor Media en Communicatierecht
of filter op
1891 artikelen gevonden.
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 64 Pres. Rb. Den Haag 17 augustus 2000, Trip

Jurisprudentie nr. 63 Jurisprudentie nr. 64 den door middel van het instellen van een Centrale Databank. Dat het PCM concern deze vorm van opslag kennelijk prefereert boven voortzetting van de praktijk van een eigen digitaal archief per dagblad, ...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 65 Pres. Rb. Arnhem 31 mei 2000, Tellus vs. Brokerhof

Jurisprudentie nr. 65 Jurisprudentie nr. 65 Ten aanzien van de betaalde framed deep link op de NS-website oordeelt de President in ov. 9 en 10 dat deze in strijd komt met het contractuele verbod ‘to exploit the game in any other commercial fashio...
PDF
Mediaforum 2000 / 10

Nr. 66 Raad voor de journalistiek 1 augustus 2000, Officier van Justitie vs. RTL nieuws

Jurisprudentie nr. 66 Nr. 66 Officier van justistie vs. RTL nieuws Raad voor de journalistiek 1 augustus 2000 Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van de Officier van Justitie te Amsterdam tegen de hoofdredacteur van RTL ...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Inhoud

Mediaforum Mediaforum is een uitgave van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht VMC, en verschijnt tien maal per jaar. Bestuur VMC: Prof. mr. J. J.C. Kabel voorzitter, Mr. L.F. Asscher secretaris, Mr. R.A. Vecht penningmeester, Mr. C. van...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

De ONP Review 1999: wie bepaalt wat?

De ONP Review 1999: wie bepaalt wat Opinie Jilles van den Beukel K voor het einde van het jaar 1999 heeft de Europese Commissie ‘The 1999 Communications Review’ gepubliceerd. De Review is in wezen een vervolg op het Groenboek Convergentie dat v...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Autopsie Van VTM-monopolie leidt niet tot nieuwe resultaten

Autopsie Van VTM-monopolie leidt niet tot nieuwe resultaten Het welles-nietes spelletje rond de verhuizing van de ‘Belgische’ com- D merciële omroep VT4 naar Vlaande- Peggy Valcke P.Valcke is aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderz...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Omroepbeleid in en door de bestuurskundige molen

Omroepbeleid in en door de bestuurskundige molen Bespreking Peter de Goede, Omroepbeleid met en tegen de tijd. Interacties en instituties in het Nederlandse omroepbestel 1919-1999 diss. Leiden.Amsterdam: Otto Cramwinckel 1999. ISBN 90 75727 348, 3...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Documentatie

D o c u m e n t a t i e onder redactie van Wouter Hins Gerard Schuijt met medewerking van Alexander Mayhew Rechtspraak
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 1 Hoge Raad 9 november 1999, Inbeslagname videobanden SBS

Jurisprudentie nr. 11 1 nr.1 Inbeslagname videobanden SBS Hoge Raad 9 november 1999 den van SBS, die Cameo in bezit had, onder Cameo inbeslaggenomen, terwijl voorts foto’s onder Werner inbeslaggenomen zijn. De inbeslaggenomen videobanden bevat...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 2 Hof Antwerpen 4 november 1999, Brusselmans e.a. vs. Demeulemeester

Brusselmans e.a.vs. Demeulemeester Hof Antwerpen 4 november 1999 Het Hof van Beroep, zitting houdend te Antwerpen, eerste kamer, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Inzake: 1999AR2890 - 1999AR2891 - 1999AR2892 Zaak 19...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 3 Hof Amsterdam, 11 november 1999, Story vs. Van ?t Hek

Jurisprudentie nr. 11 3 V orig jaar werd enkele dagen voor de boekenbeurs het boek ‘Zwijgen is voor daders – de getuigenis van X1’ van Regina Louf door de rechter verboden. Het boek beschrijft de kinderjaren van de auteur waarbij zij op zeer jon...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 4 Rechtbank Rotterdam 11 november 1999, Arrow Classic Rock Radio e.a. vs. V&W

Jurisprudentie nr. 11 4 en de daarbij over en weer betrokken belangen, reden tot terughoudendheid om een verbod voor de toekomst op te leggen. 4.26 Voorts geeft VNU er zich, naar uit haar eerder besproken brief van 2 januari 1996 blijkt, rekensch...
PDF
Mediaforum 2000 / 1

Nr. 5 Rechtbank Rotterdam 26 oktober 1999. Lokale Omroep Haarlem vs. V&W

strijd met artikel 1:2, eerste lid, van de Awb. Het beroep dient derhalve gegrond te worden verklaard en het bestreden besluit dient te worden vernietigd. De inhoudelijke grieven van eiseres kunnen –thans– buiten bespreking blijven. Eiseres heeft...
PDF
Mediaforum 1998 / 9

MediaForum 1998 / 9

Jaargang 1998 Nummer 9 Securitelecommunicatieverweer ONP voor de kabel Gemeentelijke invloed op kabelexploitatie, het einde in zicht 1998 9 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 243 Securitelecommun...
PDF
Mediaforum 1998 / 7/8

MediaForum / 7/8

Jaargang 1998 Nummer 78 Digi--Day voor de omroep Wat niet weet, wat niet deert: civielrechtelijke aansprakelijkheid van de internet provider 1998 78 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 203 Digi--D...
PDF
Mediaforum 1998 / 6

MediaForum 1998 / 6

Jaargang 1998 Nummer 6 Lex Internet: een behoorlijk autonoom proces Manipulatie van nieuwsfoto’s: wie weg is was niet gezien Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheids--informatie 1998 6 Mediaforum print inhoud regis...
PDF
Mediaforum 1998 / 5

MediaForum 1998 / 5

Jaargang 1998 Nummer 5 Geen privacybescherming zonder publiciteit Media law developments in the UK and Ireland Naar een recht op de persona 1998 5 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 135 Geen priv...
PDF
Mediaforum 1998 / 4

MediaForum 1998 / 4

Jaargang 1998 Nummer 4 Te grabbel gegooid Het nieuwe juridische kader voor de Vlaamse omroep De Wereld Handelsorganisatie en telecomdiensten Gevolgen WTO--akkoord voor Nederland Geheimhouden, toedekken en openbaren 1998 4 Mediaforum print inhou...
PDF
Mediaforum 1998 / 3

MediaForum 1998 / 3

Jaargang 1998 Nummer 3 Is OPTA hond of staart Wet computercriminaliteit II: van uitgever en drukker naar tussenpersoon Uitzicht op e
PDF
Mediaforum 1998 / 2

MediaForum 1998 / 2

Jaargang 1998 Nummer 2 Gaat de publieke omroep met Cohen de markt op Veiling perikelen Bijpraten over vergelijkende reclame Uitingsvrijheid naar Zweeds model: een overladen menu van grondwettelijke delicatessen 1998 2 Mediaforum print inhoud r...
PDF
Mediaforum 1998 / 11/12

MediaForum 1998 / 11/12

Jaargang 1998 Nummer 1112 Tolerantie gevraagd Uitzendrechten voor belangrijke evenementen en de EG--Televisierichtlijn Wijziging Europese Verdrag inzake grensoverschrijdende televisie
PDF
Mediaforum 1998 / 10

MediaForum 1998 / 10

Jaargang 1998 Nummer 10 De Commissie auteursrecht, de Europese Commissie en de beperkingen op het . . . Europese noti
PDF
Mediaforum 1998 / 1

MediaForum 1998 / 1

Jaargang 1998 Nummer 1 Tien jaar VMC en Mediaforum VT4: van verboden Britse naar erkende Vlaamse zender De grenzen van de uitingsvrijheid 1998 1 Mediaforum print inhoud register auteur titel onderwerp zoek terug stop p. 1 Tien jaar VMC...
Mediaforum 1998 /

Inhoud 1998

Jaargang 1998 Nummer 1

 

Tien jaar VMC en Mediaforum

 

VT4: van verboden Britse naar erkende Vlaamse zender? - Peggy Valcke

(Televisierichtlijn)

 

De grenzen van de uitingsvrijheid - Thijmen Koopmans

 


 

Jaargan...

PDF
Mediaforum 1997 / 9

MediaForum 1997 / 9

Jaargang 1997 Nummer 9 Update 1897 – 1997 Het Protocol bij het Verdrag van Amsterdam inzake de
PDF
Mediaforum 1997 / 7/8

MediaForum 1997 / 7/8

Jaargang 1997 Nummer 78 E--mail een ansichtkaart Staatssteun in de Nederlandse omroepsector en de artikelen 92–93 EG Verdrag Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht Reactie op ,De noodzaak van voetbal in een democratische samenleving’ ...
PDF
Mediaforum 1997 / 6

MediaForum 1997 / 6

Jaargang 1997 Nummer 6 Nog 48 dagen Stuivertje verwisselen tussen regelgevers en ondernemers Het wetsvoorstel privatisering NOB Smaad, laster, discriminatie en porno op het Internet Must carry mag in de USA 1997 6 Mediaforum print inhoud regis...
PDF
Mediaforum 1997 / 5

MediaForum 1997 / 5

Jaargang 1997 Nummer 5 De noodzaak van voetbal in een democratische samenleving Bescherming van persoonsgegevens en de openbare informatievoorziening Het Europeesrechtelijk kader voor de nationale telecom--regelgeving: de blik op . . . 1997 5 Med...
PDF
Mediaforum 1997 / 4

MediaForum 1997 / 4

Jaargang 1997 Nummer 4 Waar het hart vol van is . . . Sportübertragungsrechte
PDF
Mediaforum 1997 / 3

MediaForum 1997 / 3

Jaargang 1997 Nummer 3 Geweld op televisie Interconnectie en de toegang tot netwerken Het wetsvoorstel veilen frequenties mobiele telecommunicatie: beter ten halve gekeerd . . . Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescher...
PDF
Mediaforum 1997 / 2

MediaForum 1997 / 2

Jaargang 1997 Nummer 2 Exploderende
PDF
Mediaforum 1997 / 11/12

MediaForum 1997 / 11/12

Jaargang 1997 Nummer 1112 Achterin de Telecommunicatiewet Nieuwe telecommunicatieregels kunnen marktontwikkeling remmen Vrijheid van meningsuiting van werknemers en ambtenaren Postbeleid en regelgeving Strafrechtelijke interventie vrijheid van me...
PDF
Mediaforum 1997 / 10

MediaForum 1997 / 10

Jaargang 1997 Nummer 10 Stom ongeluk Geen telefoongeheim op de elektronische snelweg De nieuwe Telecommunicatiewet: regels voor de open telecommunicatiemarkt Auteursrecht op toegang 1997 10 Mediaforum print inhoud register auteur titel onde...
PDF
Mediaforum 1997 / 1

MediaForum 1997 / 1

Jaargang 1997 Nummer 1 Gij zult nieuws uitzenden In memoriam: Frits Oppenoorth Het Telekommunikationsgesetz: een nieuw wettelijk kader voor de . . . Antilliaans omroepmonopolie nog niet in strijd met artikel 10 EVRM Uitingsvrijheid 1997 1 Mediafo...
Mediaforum 1997 /

Inhoud 1997

Jaargang 1997 Nummer 1

 

Gij zult nieuws uitzenden - Jilles van den Beukel

(Uitingsvrijheid)

 

In memoriam: Frits Oppenoorth - Bernt Hugenholtz

 

Het Telekommunikationsgesetz: een nieuw wettelijk kader voor de teleco...

PDF
Mediaforum 1996 / 9

MediaForum 1996 / 9

Jaargang 1996 Nummer 9 Door dik en dun Wie zorgt voor de kabel Kabelbeheer en rechtsbescherming Kan vervolging ter zake van belediging op zichzelf een inbreuk op het recht van vrije . . . De reikwijdte van grondrechten De ,nieuwe’ WTV in de SJ 19...
PDF
Mediaforum 1996 / 7/8

MediaForum 1996 / 7/8

Jaargang 1996 Nummer 78 CCC: De European Commercial Communications Chain Toegang tot de kabel De Amerikaanse Communications Decency Act in strijd met de uitingsvrijheid Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten 1996 78 M...
PDF
Mediaforum 1996 / 6

MediaForum 1996 / 6

Jaargang 1996 Nummer 6 Signalen Meer dan één DCS-1800 vergunning veilen Wie zorgt voor de kabel Kabelbeheer en rechtsbescherming Nogmaals onrechtmatige perspublikaties: botsing en weging The show must go on in Rijssen Inbeslagneming en de vrijheid...
PDF
Mediaforum 1996 / 5

MediaForum 1996 / 5

Jaargang 1996 Nummer 5 Monopolisering van informatie in Europa The New Telecommunications Act for the United States: Telecommunication Services Hof in Straatsburg kiest voor het journalistieke privilege Televisie--titaantjes: beschouwingen over te...
PDF
Mediaforum 1996 / 4

MediaForum 1996 / 4

Jaargang 1996 Nummer 4 Voor een dubbeltje op de eerste rang Telecomregulering: het Europese orakel en de nederlandse wetgever Hoge Raad over perspublikaties: van belangenafweging naar grondrechtenbotsing Op de provider rust geen vergewissingsplich...
PDF
Mediaforum 1996 / 3

MediaForum 1996 / 3

Jaargang 1996 Nummer 3 Koning Voetbal buigt voor Keizer Concurrentie Wikken en wegen rond Europees verbod van tabaksreclame Voetbal en de vrije nieuwsgaring Tout ça change, ça ne change plus ... Waarom zo bang voor journalistieke moraal Een antwoo...
PDF
Mediaforum 1996 / 2

MediaForum 1996 / 2

Jaargang 1996 Nummer 2 Drukkers en uitgevers op Internet Onzekerheden vergunningenstelsel WTV bedreigen liberaliseringsplannen De zaken Salverda en De Vries: principiële uitspraken over informatie--heling Vertrouwelijke communicatie 1996 2 Mediaf...
PDF
Mediaforum 1996 / 11/12

MediaForum 1996 / 11/12

Jaargang 1996 Nummer 1112 Machtigingen voor kabeltelevisienetten overdraagbaar Europese rechtspraak over de TV--richtlijn Mediawet: liberalisering en verschuiving Het basispakket en de must carry regel in Europees perspectief 1996 1112 Mediaforum...
PDF
Mediaforum 1996 / 10

MediaForum 1996 / 10

Jaargang 1996 Nummer 10 De waakhonden van de nummerplanning Gefeliciteerd met Uw subjectieve portretrecht . . . De grenzen aan de bevoegdheid van een gemeente bij de verkoop van het kabelnet 1996 10 Mediaforum print inhoud register auteur ti...
PDF
Mediaforum 1996 / 1

MediaForum 1996 / 1

Jaargang 1996 Nummer 1 Excess in access Onrechtmatige perspublikaties: de bevrijding van de grondrechten Reality--tv en de realiteit van het recht Re
Mediaforum 1996 /

Inhoud 1996

Jaargang 1996 Nummer 1

 

Excess in access - Nico van Eijk

(Toegang tot de kabel)

 

Onrechtmatige perspublikaties: de bevrijding van de grondrechten - Fred Kistenkas

 

Reality-tv en de realiteit van het recht - Carien Zábors...

PDF
Mediaforum 1995 / 9

MediaForum 1995 / 9

Jaargang 1995 Nummer 9 Persconcentratie stelt het redactiestatuut op de proef Telecomregulering in Nederland: een zwart gat voor wetsvoorstellen Journalistieke ethiek is gewone--mensenmoraal 1995 9 Mediaforum print inhoud register auteur tit...
PDF
Mediaforum 1995 / 7/8

MediaForum 1995 / 7/8

Jaargang 1995 Nummer 78 Schapbeleid voor de ether Het einde van het omroepbladenmonopolie nadert Interim--wetgeving WTV: onnodig en ingewikkeld Wetgeving als nachtmerrie Sponsorregels omroep vastgelegd